• Doprava zdarma

 • DENIOS záruka až 5 let

 • Řešení na míru

 • Poradenství zdarma

Skladování nebezpečných látek

Bezpečná manipulace s nebezpečnými látkami

Skladování nebezpečný látek má mnoho tváří. Jako přední dodavatel na evropském trhu nabízí DENIOS komplexní sortiment certifikovaných produktů pro bezpečné skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci v kombinaci s profesionálním poradenstvím. V praxi osvědčené DENIOS produkty zaručí předpisové a efektivní skladování vodu ohrožujících, hořlavých a jedovatých látek.

Záchytné vany

DENIOS záchytné vany disponují platnou certifikací a schválením. V rozsáhlé nabídce produktů naleznete různé typy záchytných van pro skladování a stáčení, mobilní záchytné vany pro snadnou přepravu nádob, speciální záchytné vany pro IBC nádrže a velké podlahové záchytné vany pro ochranu větších ploch, tzv. podlahové plošiny.

Stáčecí stanice

Stáčecí stanice DENIOS Vám pomohou optimalizovat výrobní proces ve Vašem provozu. Jsou ideální pro zajištění přesného dávkování a komfortního stáčení kapalin.

Ochrana větších ploch

Podlahové plošiny nabízejí ideální ochranu povrchu větších ploch i celých místností, kde se často manipuluje s nebezpečnými látkami. Poskytují tak dokonalou prevenci před náhodným únikem nebezpečných kapalin do podloží.

Sklady nebezpečných látek

Sklady nebezpečných látek od DENIOSu Vám umožní předpisové a efektivní skladování hořlavých, hoření podporujících, jedovatých a vodu ohrožujících látek. Každý sklad nebezpečných látek od DENIOSu je certifikovaný a poskytuje nejvyšší bezpečnost. Naše certifikované sklady na nebezpečné látky představují efektivní a mobilní řešení pro bezpečné skladování nebezpečných látek. Díky rozsáhlé nabídce příslušenství lze jednotlivé sklady na nebezpečné látky vybavit na míru dle Vašich potřeb a požadavků.

Protipožární sklady

Pochůzné protipožární sklady a regálové protipožární sklady nabízejí nejvyšší ochranu pro skladování hořlavých nebezpečných látek. Všechny typy jsou dodávány včetně české požární certifikace a nabízí až 120minutovou požární odolnost, která byla ověřena v požární zkušebně.

Regály ke skladování nebezpečných látek

Regály na malé nádoby, sudové regály a paletové regály s regálovými vanami jsou ideální k uložení nejrůznějších druhů nádob a nabízí bezpečné a předpisové řešení pro skladování a stáčení nebezpečných kapalin, aniž byste se museli obávat nechtěných úniků.

Protipožární skříně na nebezpečné látky

Protipožární skříně na nebezpečné látky nabízejí perfektní požární ochranu při skladování hořlavých kapalin přímo na pracovišti. DENIOS Vám nabízí rozsáhlou nabídku protipožárních skříní, např. skříně na nebezpečné látky s křídlovými dveřmi nebo variantu s prostorově úspornými skládacími dveřmi atd.

Skladování plynových lahví

Nezáleží na tom, zda potřebujete plynové lahve skladovat uvnitř budov nebo na volném prostranství, nebo zda máte dostatečný odstup od jiných zdrojů nebezpečí, v nabídce DENIOSu jistě naleznete vhodný produkt pro jakýkoliv způsob skladování plynových lahví.

Depoty na malé nádoby a sudy

Univerzální, robustní a povětrnostně odolné depoty na nebezpečné látky z plastu i oceli nabízejí certifikovanou bezpečnost a schválení pro skladování vodu ohrožujících a hořlavých látek či agresivních chemikálií.


Skladování nebezpečných látek s DENIOSem

Povinnost držet se platné legislativy při skladování nebezpečných látek vstupuje do hry ve chvíli, kdy je používáno takové množství chemikálií, které přesahuje jejich denní spotřebu. Pro skladování nebezpečných látek uvnitř budov platí jiné právní a technické předpisy než pro skladování nebezpečných látek na volném prostranství. U nás jistě naleznete vhodný produkt pro skladování nebezpečných látek, který bude přesně odpovídat Vašim potřebám.

I pro bezpečné ukládání menšího množství olejů, tuků a chemikálií nabízíme různorodá a spolehlivá řešení, a to od malých úkapových záchytných van přes klasické záchytné vany, až po bezpečnostní skříně na nebezpečné látky či protipožární skříně pro skladování rozpouštědel, barev a jiných hořlavin přímo v budovách. Bezpečnostní skříně DENIOS mohou být individuálně vybaveny policemi, výsuvnými vanami a dalším příslušenstvím a jsou k dostání ve variantách se skládacími nebo křídlovými dveřmi.

Nabízíme:

 • velký výběr produktů pro použití uvnitř budov i na volném prostranství,
 • produkty odolné vůči požáru, chemikáliím a povětrnostním vlivům,
 • širokou nabídku příslušenství, kompletně smontovanou dodávku.

Skladování nebezpečných látek v budovách

Pro skladování nebezpečných látek uvnitř budov naleznete v nabídce DENIOSu široký výběr záchytných van, které jsou k dodání, v závislosti na druhu skladované nebezpečné látky, v plastovém nebo kovovém provedení. Některé modely záchytných van jsou podjízdné paletovým nebo vysokozdvižným vozíkem a lze je tak snadno přepravovat po provozu. Dále v DENIOS nabídce naleznete regály na nebezpečné látky či skříně na nebezpečné látky.

Skladování nebezpečných látek na volném prostranství

Pro skladování nebezpečných látek na volném prostranství je nejen důležité, aby byla uniklá nebezpečná látka spolehlivě zachycena, ale je také třeba zajistit ochranu skladovaných látek před povětrnostními vlivy. Tyto účely hravě splňují k tomu určené zastřešené produkty, jako jsou kryté záchytné vany, depoty na nebezpečné látky či prostorné skladovací kontejnery na nebezpečné látky. I v tomto případě je pro volbu vhodné varianty rozhodující druh skladované nebezpečné látky.


Co na to zákon o vodách?

Každá firma, která manipuluje se zvlášť nebezpečnými látkami nebo která zachází se závadnými látkami dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., je povinna zabezpečit jejich skladování a další manipulaci tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do povrchových či podzemních vod nebo do kanalizace, a nedošlo tak k ohrožení životního prostředí. Zároveň je každý povinen mimo jiné používat jen takové obaly a nádoby, které jsou vhodné z hlediska ochrany jakosti vod a zajistit nepropustnou úpravu proti jejich úniku.

Obecně nám Zákon o vodách ukládá, že záchytná vana musí být schopna pojmout alespoň 10 % celkového skladovaného množství, minimálně však objem největší skladované nádoby. Za předpokladu, že je schváleno skladování vodu ohrožujících látek v oblastech ochrany vody, musí být záchytná vana schopná v takovém případě pojmout 100 % celkového skladovaného množství.

Třídy ohrožení vody:
1    závadné
2    nebezpečné
3    zvlášť nebezpečné

Povinnosti plynoucí ze Zákona o vodách č. 254/2001 Sb.:

 • pravidelně vizuálně kontrolovat záchytnou vanu (alespoň 1x týdně),
 • stav  záchytné vany (i spodní strany) a případně mřížového roštu musí být kontrolován každé dva roky, výsledek zaprotokolován a na vyžádání předložen kontrolním úřadům,
 • povrchová poškození (např. koroze) na záchytné vaně musí být neprodleně vhodně napravena.
Co na to zákon o vodách?

Certifikace a schválení

Záchytná vana odpovídá předpisům a požadavkům na bezpečnost, což je doloženo příslušnou certifikací, která je k záchytným vanám přikládána.

 • Záchytné vany z oceli s objemem až 1000 litrů podléhají německé směrnici o ocelových vanách StawaR a obdržíte k nim prohlášení o shodě
 • Pro záchytné vany z polyethylenu a ocelové vany s objemem větším než 1000 litrů uděluje DIBt (Německý institut pro stavební techniku) všeobecné stavební schválení