DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Těší nás, že jste navštívili náš internetový obchod. Zakládáme si na ochraně Vašeho soukromí. V následujícím textu Vás podrobně informujeme o postupech při zpracování osobních údajů podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Máte-li k těmto informacím o ochraně osobních údajů otázky nebo připomínky, můžete se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@denios.com nebo na správce odpovědného za tuto problematiku, kterým je

DENIOS s.r.o.

Na Jelence 1330

386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7

Fax: +420 383 323 217

E-Mail: obchod@denios.cz

Zpracování Vašich osobních údajů se člení do dvou kategorií:

1. Všechny požadované údaje zpracováváme pro účely plnění smlouvy a pro účely reklamy, kam spadá např. zasílání newsletterů nebo reklamních e-mailů. Externí poskytovatelé služeb, kteří jsou zapojeni do plnění smlouvy, například logistické společnosti nebo poskytovatelé platebních služeb, získávají Vaše údaje pouze v potřebném rozsahu.

2. Když otevřete naši stránku, automaticky dochází mezi Vaším koncovým zařízením (počítač, telefon, tablet,..) a naším serverem k výměně různých informací, k nimž mohou patřit také osobní údaje. Takto získané informace využíváme mj. k optimalizaci naší webové stránky nebo k zobrazení reklamy v prohlížeči Vašeho koncového zařízení.

V tomto oddíle se dozvíte více o účelech, pro které zpracováváme osobní údaje, o právním rámci, o který se toto zpracování opírá, o oprávněných zájmech, které sledulujeme my nebo třetí strany, a o kategoriích příjemců.

Shromažďování a používání údajů k plnění smlouvy a při zřízení zákaznického účtu

Jestliže nám své osobní údaje dobrovolně sdělíte při zadávání objednávky, při kontaktu s námi (např. přes kontaktní formulář nebo e-mail) nebo při zřízení zákaznického účtu, zpracovávame tyto údaje pro účel plnění předmětu smlouvy nebo pro zřízení zákaznického účtu. Z příslušných formulářů je patrné, které údaje shromažďujeme.

V zásadě se jedná o následující údaje:

 • jméno a příjmení,

 • fakturační a dodací adresa,

 • e-mailová adresa,

 • fakturační a platební údaje,

 • popř. datum narození,

 • popř. telefonní číslo.

Právním základem zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy je čl. 6., odst. 1, písm. b) GDPR. Abychom mohli využívat Vaši e-mailovou adresu, pošleme Vám k odsouhlasení na základě čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR potvrzující e-mail. Pokud Vaše kontaktní údaje nebudou použity pro reklamní účely, smíme údaje poskytnuté pro plnění smlouvy ukládat až do uplynutí lhůty zákonné, resp. možné smluvní záruky pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady. Po uplynutí této lhůty ukládáme informace o smluvním vztahu tak, jak požaduje obchodní a daňové právo, po dobu vymezenou v zákoně. Během tohoto období (obvykle deset let od uzavření smlouvy) se údaje znovu zpracovávají pouze v případě kontroly ze strany finančního úřadu.

Založení zákaznického účtu je dobrovolné a probíhá na základě Vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Údaje, které o Vás ukládáme v zákaznickém účtu, si můžete kdykoli prohlédnout a změnit je.

K plnění kupní smlouvy se dále pro zpracování požadují tyto osobní údaje:

Předávání údajů za účelem plnění smlouvy a zjištění totožnosti

V zájmu plnění smlouvy předáváme Vaši e-mailovou adresu a popř. Vaše telefonní číslo zvolené logistické společnosti, pokud je to nutné k dodávce objednaného zboží. Zjištěné platební údaje potřebné k provedení platby předáváme příslušné bankovní instituci, případně námi pověřenému poskytovateli platebních služeb nebo platební službě, kterou jste si zvolili během objednávky.

Je-li to vyžadováno, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR ověříme Vaši totožnost s využitím informací od poskytovatelů služeb. Tento krok je oprávněn nutností chránit Vaši totožnost a zamezovat pokusům o podvod, které by byly k naší újmě. Skutečnost, že vznášíme tento dotaz, a jeho výsledek budou po dobu trvání smluvního vztahu uloženy ve Vašem zákaznickém účtu, případně v účtu hosta.

Zpracování osobních údajů pro účely reklamy

Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR má správce při zpracování údajů pro reklamní účely oprávněný zájem. Doba ukládání osobních údajů pro reklamní účely se odvozuje podle toho, zda je jejich uložení nutné k oslovení zákazníka za účelem reklamy. My se řídíme zásadou, že údaje mají být smazány nejpozději dva roky poté, co naposledy došlo k jejich využití pro reklamní účely.

Vlastní reklamní účely a reklamní účely třetích stran

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu nebo jste si nechali zaslat reklamu, evidujeme Vás jako kmenového zákazníka nebo potenciálního zákazníka. V takových případech zpracováváme Vaše poštovní kontaktní údaje, abychom Vám tímto způsobem mohli zasílat informace o nových produktech a službách. V rámci svých oprávněných zájmů si vyhrazujeme právo předat Vaše poštovní kontaktní údaje pečlivě vybraným smluvním partnerům z oblasti zásilkového prodeje, telekomunikací a podobných oblastí, abychom Vás mohli o svých produktech informovat.

Cílená reklama

Abyste dostávali jen takové reklamní informace, o které byste mohli mít zájem, kategorizujeme Váš zákaznický profil a doplňujeme jej o další informace. Používáme k tomu jak statistické informace, tak informace o Vás (např. základní údaje ze zákaznického profilu). Cílem je, abyste dostávali jen reklamu, která odpovídá Vašim skutečným či domnělým zájmům, a abyste nebyli obtěžováni neužitečnou reklamou.

Právo na vznesení námitek

Proti zpracování údajů pro uvedené účely můžete kdykoli bezplatně vznést námitku, která se vztahuje na příslušný komunikační kanál a má budoucí účinek. K tomu stačí zaslat e-mail či dopis na adresu uvedenou v bodě 2.

Pokud vznesete námitku, bude příslušná kontaktní adresa pro další zpracování pro reklamní účely zablokována. Upozorňujeme, že ve výjimečných případech mohou být reklamní materiály dočasně zasílány i po přijetí Vaší námitky, jelikož rozesílání reklamních sdělení se připravuje v předstihu. Neznamená to, že Vaši námitku nerespektujeme.

Využití dat při přihlášení k odběru e-mailového newsletteru

Pokud jste se pomocí dvojitého potvrzení přihlásili k odběru našeho newsletteru, používáme požadované údaje nebo údaje, které nám zvlášť sdělíte, k pravidelnému zasílání našeho e-mailového newsletteru. Dvojité potvrzení spočívá v tom, že po zadání e-mailové adresy do přihlašovacího pole Vám zašleme potvrzovací odkaz. Jakmile na něj kliknete, zařadíme Vaši adresu do rozesílacího seznamu. Vaši e-mailovou adresu pak zpracováváme na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit buď zasláním zprávy na adresu uvedenou v tiráži, nebo kliknutím na odkaz, který je pro tento účel k dispozici na konci každého newsletteru.

Využití údajů pro e-mailovou reklamu bez přihlášení k odběru newsletteru a Vaše právo na vznesení námitek

Pokud jsme Vaši e-mailovou adresu obdrželi v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb a pokud jste vůči jejímu používání nevznesli námitky, vyhrazujeme si právo pravidelně Vám v rámci svých oprávněných zájmů zasílat nabídku produktů z našeho sortimentu, které se podobají zakoupeným produktům. Vaši e-mailovou adresu pak zpracováváme na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vůči použití e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na adresu uvedenou v tiráži či kliknutím na příslušný odkaz na konci newsletteru.

Newsletter tracking

Upozorňujeme, že vyhodnocujeme chování čtenářů našeho e-mailového newsletteru. Ze získaných dat vytváříme uživatelský profil, aby bylo možné přizpůsobit newsletter přímo vašim zájmům. Když čtete newsletter, zaznamenáváme, na které odkazy v newsletteru kliknete a z toho pak vyvozujeme okruh vašich zájmů. Tyto údaje propojujeme s akcemi, které provádíte na našich webových stránkách. Účelem tohoto zpracování je zlepšit kvalitu newsletteru a optimalizovat naše nabídky. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Trvání shromažďování dat

Data a informace získané prostřednictvím trekování budou po zrušení odběru newsletteru nebo po odvolání souhlasu anonymizovány. Data shromážděná během registrace (e-mailová adresa a dobrovolné informace) budou vymazána z našich datových souborů o příjemcích našeho newsletteru.

Internetové technologie

Využití cookies

Na našich stránkách používáme tzv. cookies soubory, abychom návštěvu stránek zatraktivnili a umožnili Vám možnost využití určitých funkcí. Pokud jsou v této souvislosti zpracovávány osobní údaje, děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš zájem na optimalizaci webové stránky je považován za oprávněný ve smyslu uvedeného právního základu. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení. Některé cookies, které používáme, se po ukončení relace, tj. po zavření prohlížeče, zase smažou (tzv. relační cookies). Další cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě (trvalé cookies). Prohlížeč můžete nastavit tak, abyste o ukládání cookies byli informováni a v jednotlivých konkrétních případech mohli rozhodovat o jejich přijetí či vyloučení, případně ukládání cookies zakázali zcela. Pokud cookies nepřijmete, může být funkčnost naší internetové stránky omezená.

Na Vašem koncovém zařízení se po vznesení námitky uloží deaktivační cookie. Pokud své cookies smažete, musíte na odkaz kliknout znovu.

Upravit nastaveni souborů cookies

Žádost o hodnocení od společnosti Trusted Shops

Pokud jste nám během objednávky nebo po ní výslovně poskytli souhlas tím, že jste zatrhli příslušné políčko nebo klikli na příslušné tlačítko (Hodnotit později), předáme Vaši e-mailovou adresu společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo, aby Vám mohla e-mailem připomenout možnost zaslat hodnocení. Tento souhlas lze kdykoli odvolat pomocí zprávy, kterou nám zašlete níže uvedeným způsobem, nebo pomocí zprávy adresované přímo společnosti Trusted Shops.

Google Analytics

Abychom stránky mohli koncipovat dle potřeby a průběžně je optimalizovat, v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR využíváme Google Analytics, což je služba pro webovou analýzu od společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). V této souvislosti se používají pseudonymizované uživatelské profily a soubory cookies. Informace generované pomocí cookies o tom, jak stránku používáte, jako jsou

 • typ/verze prohlížeče,

 • použitý operační systém,

 • odkazovací stránka (předchozí navštívená stránka),

 • IP adresa počítače, z něhož stránku otevíráte,

 • čas požadavku na server,

se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Tyto informace se používají k tomu, aby bylo možné vyhodnotit používání stránek, vytvořit zprávy o aktivitách na webu a poskytovat další služby související s používáním stránek a internetu jako takového pro účely výzkumu trhu a uspořádání těchto stránek tak, aby odpovídaly potřebám uživatelů. Tyto informace se rovněž předávají třetím stranám, jestliže to požadují zákony nebo pokud třetí strany tato data zpracovávají. Společnost Google v žádném případě nebude spojovat Vaši IP adresu s jinými daty, jimiž disponuje. IP adresy jsou anonymizovány, aby je nebylo možné přiřadit (tzv. IP masking).

Ukládání cookies můžete zamezit příslušným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případně je možné, že nebudete moci plně využívat veškerých funkcí webové stránky. Ve shromažďování dat, která jsou soubory cookies vytvářena o používání našich stránek (včetně IP adresy), a v jejich následném zpracování společností Google můžete zabránit navíc tím, že si stáhnete a do prohlížeče nainstalujete tento speciální doplněk. Alternativně lze pro zabránění službě Google Analytics ve shromažďování a zpracování dat, zejména v prohlížečích na mobilních koncových zařízeních, kliknout na odkaz níže:

Deaktivovat trackování

Uloží se tak deaktivační cookies, které znemožní další shromažďování Vašich dat při návštěvě něchto internetových stránek. Deaktivační cookies platí jen při použití téhož prohlížeče a jen pro naše stránky a ukládá se ve Vašem zařízení. Pokud v tomto prohlížeči cookies smažete, musíte deaktivační cookie nastavit znovu. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s Google Analytics najdete na webové stránce této služby.

Heureka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Sklik

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. To nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Tato služba používá soubory cookies také pro sledování konverzí, návštěvnosti webových stránek, zjišťování výkonnosti prodejních kanálů a pro personalizaci reklam a správnosti jejich cílení.

Odhlásit se z cílené reklamy můžete na této adrese http://www.imedia.cz, případně kliknutím na odkaz Nápověda, stránka Cílená reklama.

Využití služby econda k webové analýze

Pro potřeby webové analýzy se na této stránce pomocí technologií econda GmbH shromažďují a ukládají údaje, ze kterých lze s použitím pseudonymů vytvořit uživatelské profily. Děje se tak s ohledem na náš zájem na optimálním znázornění naší nabídky, který z porovnání s jinými zájmy vychází jako oprávněný. K tomuto účelu lze využít cookies. Pseudonymní uživatelské profily nelze bez zvlášť uděleného výslovného svolení spojit s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Shromažďování a ukládání údajů pro účely analýzy internetových stránek můžete kdykoli s budoucím účinkem zamezit, jesltiže kliknete na tento odkaz:

Deaktivovat trackování

Na Vašem koncovém zařízení se po vznesení námitky uloží deaktivační cookie. Pokud své cookies smažete, musíte na odkaz kliknout znovu.

Analýza pomocí Wiredminds

Naše webové stránky používají k analýze chování návštěvníků technologii WiredMinds, poskytovanou společností WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de). V souvislosti s tím se zpracovává IP adresa návštěvníka. Ke zpracování dochází pouze za účelem shromažďování informací o společnosti, jako je například název společnosti. IP adresy fyzických osob jsou vyloučeny z jakéhokoliv dalšího zpracování prostřednictvím whitelistu. IP adresa se v LeadLabu za žádných okolností neukládá.

Při zpracování údajů je naším nejvyšším zájmem chránit práva fyzických osob. Náš zájem na zpracování údajů je založen na čl.6 odst.1 písm. f) GDPR. Shromážděná dat nikdy nevedou přímo k identifikovatelné osobě.

WiredMinds GmbH používá tyto informace k vytváření anonymních uživatelských profilů o chování návštěvníků na našem webu. Údaje získané během tohoto procesu se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníků našich webových stránek.

Deaktivovat trackování

GOOGLE MAPS

Tato stránka používá API Google Maps k zobrazení map a k automatickému doplňování pro snazší zadávání Vaší adresy, při individuálním zjišťování trasy. Google Maps provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů pro službu Google Maps.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Google reCAPTCHA

Abychom při přenosu formulářů dostatečně zabezpečili osobní údaje, v určitých případech používáme službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. Tato služba slouží především k rozlišení, zda údaje byly zadány skutečnými lidmi, či zda byly s podvodným úmyslem vloženy strojově. Při využívání služby reCAPTCHA se společnosti Google zasílá IP adresa a případně i další údaje. Platí zde odlišné zásady společnosti Google Inc. pro ochranu osobních údajů. Další informace o zásadách Google Inc. pro ochranu osobních údajů najdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Targeting

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR používáme níže uvedená opatření k zacílení naší nabídky. Ohledně opatření k zacílení nabídky Vás můžeme ujistit, že na Vašich koncových zařízeních se Vám bude zobrazovat pouze reklama, která souvisí s Vašimi skutečnými či domnělými zájmy. Abyste nebyli obtěžováni reklamou, která Vás nezajímá, je jak ve Vašem, tak v našem zájmu.

Onsite-Targeting

Naše stránka s pomocí cookies shromažďuje a vyhodnocuje informace k optimalizaci zobrazování reklamy. Tyto informace například udávají, o které naše produkty se zajímáte. Informace jsou shromažďovány a vyhodnocovány výlučně pseudonymně a my nejsme schopni zjistit Vaši totožnost. Zejména pak nejsou spojovány s osobními údaji o Vás. Na základě těchto informací Vám na naší stránce můžeme zobrazit nabídku, která se řídí Vašimi zájmy tak, jak vyplývají z Vašeho dosavadního uživatelského chování. Příslušné cookie se automaticky maže po 30 dnech.

Re-Targeting

Používáme také technologie Google AdWords a Sklik pro re-targeting (přesměrování). Tato technologie nám umožňuje zatraktivnit naši internetovou prezentaci tak, aby odpovídala Vašim preferencím. Za tímto účelem se na počítači ukládá soubor cookie, který s použitím pseudonymu shromažďuje relevantní data. Pomocí těchto informací se Vám na stránkách našich partnerů zobrazí reklamní obsah týkající se naší nabídky, který by Vás mohl zajímat. Neukládají se žádné bezprostřední osobní údaje a nedochází k propojování uživatelských profilů a Vašich osobních údajů. Cookie se ukládá na období 30 dní a následně se automaticky maže.

Možnost námitky / deaktivace

Vedle popsaných deaktivačních metod můžete uvedené technologie targetingu obecně potlačit příslušným nastavením cookies ve svém prohlížeči. Vedle toho máte možnost deaktivovat reklamu založenou na Vašich preferencích pomocí online správce preferencí, kterého si můžete otevřít zde.

Odkazy na Facebooku

Naše odkazy Vám nabízejí možnost navázat při kliknutí spojení s naší internetovou prezentací na Facebooku.

Vaše osobní údaje budou v této souvislosti přeneseny, jen pokud na příslušné tlačítko cíleně kliknete. Nejedná se o tzv. sociální plugin, takže výměna dat probíhá, jen pokud tuto funkci vědomě využijete. To, které údaje Facebook zpracovává, je mimo naši kontrolu.

Pluginy Youtube

Do této stránky je začleněn digitální obsah třetích poskytovatelů. Tento obsah dává k dispozici Google Inc. (rovněž „poskytovatel“).

Youtube provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland (dále jen „Google“).

U videí z Youtube, která jsou do naší stránky začleněna, je aktivováno rozšířené nastavení pro ochranu osobních údajů. Znamená to, že Youtube neshromažďuje a neukládá žádné informace o návštěvnících stránek, činí tak pouze při přehrávání videa.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google uvádějí smysl a rozsah shromažďování dat a jejich dalšího zpracování a používání ze strany poskytovatele a vysvětlují, jaká práva v této souvislosti máte a jaká nastavení můžete zvolit k ochraně svého soukromí.

Příjemci mimo EU

S výjimkou zpracování uvedeného v částech věnovaných internetovým technologiím a plug-inům sociálních médií nepředáváme Vaše údaje příjemcům se sídlem mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Výše uvedené typy zpracování vedou k přenosu dat na servery námi zvolených poskytovatelů trackovacích nebo targetingových technologií. Tyto servery se nacházejí v USA. Přenos dat probíhá na základě tzv. standardních smluvních doložek Evropské komise.

Vaše práva

Vedle práva na odvolání souhlasů, které jste nám poskytli, máte také následující práva, pokud jsou splněny zákonné předpoklady:

 • právo na informace o Vašich osobních údajích, které ukládáme, podle čl. 15 GDPR; zejména pak můžete požadovat informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým jsou Vaše údaje sdělovány, dále o plánované době ukládání a původu Vašich údajů, pokud jsme je nezískali přímo od Vás,

 • právo na opravu nesprávných nebo na doplnění správných údajů podle čl. 16 GDPR,

 • právo na smazání Vašich osobních údajů, která ukládáme, podle čl. 17 GDPR, pokud není nutné dodržet žádné zákonné nebo smluvní doby uchování, jiné zákonné povinnosti nebo práva k dalšímu ukládání,


 • právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR, pokud popíráte jejich správnost a zpracování je nezákonné, ale Vy odmítáte jejich smazání; správce již data nepotřebuje, ale Vy je potřebujete k uplatnění, vykonání či hájení právních nároků nebo jste podle čl. 21 GDPR vznesli námitku vůči jejich zpracování,

 • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR, tj. právo nechat si přenést zvolené údaje, které o Vás ukládáme, do běžného, strojově čitelného formátu nebo požadovat jejich přenos na jiného správce,

 • právo na stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad, do jehož působnosti spadá obvyklé místo Vašeho pobytu, místo pracoviště nebo i sídlo naší společnosti.

Právo na vznesení námitek

Při splnění předpokladů ve čl. 21 odst. 1 GDPR lze proti zpracování údajů vznášet námitky z důvodů, které plynou ze zvláštní situace subjektu údajů.

Nadřazené obecné právo vznést námitku se vztahuje na všechny účely zpracování uvedené v těchto informacích o ochraně osobních údajů, které jsou zpracovávány v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na rozdíl od speciálního práva vznášet námitky vůči zpracování údajů pro reklamní účely jsme podle GDPR povinni zavést takové obecné právo vznést námitku jen tehdy, když k tomu uvedete důvody nadřazeného významu (např. možné nebezpečí pro život nebo zdraví). Navíc máte možnost obrátit se na dozorový úřad, do jehož působnosti spadáme, nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení údajů

Veškeré údaje, které nám osobně předáte, včetně platebních údajů jsou přenášeny pomocí obvyklého, bezpečného standardu SSL (Secure Socket Layer). SSL je bezpečný, vyzkoušený standard, který se používá například také v internetovém bankovnictví. Zabezpečené připojení SSL poznáte mj. podle písmena „s“ připojeného k „http“ (tedy "https://...") v adresním řádku prohlížeče, případně podle symbolu zámku.

Kromě toho používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše osobní údaje, které ukládáme, ochránili před manipulací, částečnou či úplnou ztrátou nebo neoprávněným přístupem třetích stran. Bezpečnostní opatření budeme průběžně zlepšovat v souladu s technologickým vývojem.

Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00