Ekologie & bezpečnost - od nás pro Vás

Naše vize

Společnost DENIOS je přední světový výrobce a prodejce výrobků a služeb v oblasti ochrany životního prostředí ve firmách a bezpečnosti na pracovišti. Zákazníkům působícím v průmyslu, službách, živnostenském sektoru a obchodu, ale také veřejným institucím, poskytujeme při zacházení s nebezpečnými látkami podporu v podobě produktů, řešení a individuálních služeb ve shodě s platnými předpisy. Své vedoucí postavení v mezinárodním měřítku trvale udržujeme inovacemi ve vývoji a výrobě, ale také při obchodování s našimi výrobky.

Naše mise

Zákazníci si nás po celém světě váží jako spolehlivého partnera, který přináší vždy vhodné řešení, a to díky našemu rozsáhlému know-how. To se utvářelo v průběhu desetiletí prostřednictvím nesčetných zkušeností z mnoha úspěšně realizovaných projektů. Díky tomu jsme schopni zajistit nejvyšší kvalitu všech našich produktů, provádíme poradenství orientované na nejlepší řešení a zaručujeme rychlé dodávky. Předpokladem pro naše každodenní činnosti je přitom náš zápal pro ochranu přírodních zdrojů a odpovědný přístup k lidem a k zacházení s přírodou.


Naše hodnoty

Hodnoty, které uznáváme, hrají při každé naší činnosti, rozhodování a jednání nejdůležitější roli. Denně činíme nesčetná rozhodnutí v prostředí, které se neustále mění. Lidé v celém mezinárodním koncernu jsou různorodí. Ačkoliv pocházíme z rozdílných kultur a máme odborné znalosti v nejrůznějších oborech, společné chápání hodnot je základem našeho úspěchu.

Příroda a člověk
Příroda a člověk
Inovace
Inovace
Spolehlivost
Spolehlivost
Mezinárodní obchod
Mezinárodní obchod
Podnikání srdcem
Podnikání srdcem