Naše vize

Společnost DENIOS je přední světový výrobce a prodejce výrobků a služeb v oblasti ochrany životního prostředí firem a bezpečnosti na pracovišti. Zákazníkům působícím v průmyslu, službách, živnostenském sektoru a obchodu, ale také veřejným institucím poskytujeme při zacházení s nebezpečnými látkami podporu prostřednictvím produktů, řešení a individuálních služeb ve shodě s platnými předpisy. Své vedoucí postavení v mezinárodním měřítku trvale posilujeme inovacemi ve vývoji a výrobě a také při obchodování s našimi výrobky.


Naše mise

Zákazníci si nás po celém světě váží jako spolehlivého partnera, který přináší vždy vhodné řešení, a to díky našemu rozsáhlému know-how. To se utvářelo v průběhu desetiletí prostřednictvím vývoje v rámci celého procesu tvorby hodnot. Díky tomu zabezpečujeme z hlediska udržitelnosti nejvyšší kvalitu ve všech kategoriích produktů, zajišťujeme poradenství orientované na řešení a zaručujeme rychlé dodávky. Základem našich každodenních činností je přitom naše vášeň pro ochranu přírodních zdrojů a odpovědný přístup k lidem a k zacházení s přírodou.


Naše hodnoty

Při každé naší činnosti, rozhodování a jednání hrají hodnoty, které uznáváme, nejdůležitější roli. Denně činíme nesčetná rozhodnutí v prostředí, které se neustále mění. Náš podnik je různorodý: pocházíme z rozdílných kultur a máme odborné znalosti v nejrůznějších oborech, přičemž společné chápání hodnot je zárukou našeho úspěchu.

Příroda a člověk
Příroda a člověk
Inovace
Inovace
Spolehlivost
Spolehlivost
Mezinárodní obchod
Mezinárodní obchod
Podnikání srdcem
Podnikání srdcem