• Doprava zdarma

 • DENIOS záruka až 5 let

 • Řešení na míru

 • Poradenství zdarma

Výstražné dopravní kužely DENIOS

Bezpečnost vnitropodnikové dopravy

V podnikových areálech nebo na staveništích se často nevyhneme vysokému dopravnímu zatížení. Nákladní vozidla, vysokozdvižné vozíky nebo jeřáby se využívají k přepravování materiálu na různá místa podniku pro jeho následné zpracování. Je zřejmé, že tam, kde se pořád něco děje, je zároveň i zvýšeno riziko nehody. Jasná pravidla a vzájemná ohleduplnost přispívají k zajištění beznehodovosti v běžném silničním provozu, totéž by však mělo platit pro vnitropodnikovou dopravu.

Čtěte více


Co udělat pro zvýšení bezpečnosti?

Již s několika jednoduchými organizačními opatřeními je již možné dosáhnout vyšší bezpečnosti provozu ve firemním areálu:

 • oddělení dopravních cest od pěších cest, případně cyklostezek;
 • zabezpečení křižovatek oddělením dopravních cest nebo přidáním bezpečnostních prvků, jako jsou např. dopravní zrcadla;
 • regulace dopravy například pomocí semaforů, dopravního značení, zavedením, jednosměrného provozu;
 • pravidelné revize, zda nedochází vlivem dopravy k nebezpečným střetům, ohrožením či nehodám (opatřete si zpětnou vazbu od zaměstnanců, veďte statistiky);
 • v obzvláště rizikových situacích, jako například při couvání na nakládací rampě, zajistěte asistenci další osoby;
 • vytvoření dostatečného počtu parkovacích míst;
 • pokud je areál závodu nepřehledný, informujte návštěvníky o pravidlech v objektu (pokyny, orientační plán, informační tabule);
 • zajištění zimní údržby;
 • pravidelně analyzujte stav podnikových cest, při zjištění nedostatků neprodleně poškozené úseky opravte a udržujte dopravní a únikové cesty vždy průjezdné.

Čím zajistit vyšší bezpečnost?

Zajištění bezpečnosti vnitropodnikové dopravy v areálu Vaší firmy slouží k ochraně Vašich zaměstnanců i zákazníků. DENIOS nabízí širokou škálů užitečných prostředků k organizaci provozu ve Vaší firmě a ke zvýšení bezpečnosti lidí i strojů.

Dopravní kužely se používají pro rychlé a zároveň nepřehlédnutelné označení rizikových míst. Jsou k dispozici buď v nereflexním provedení pro použití za denního světla nebo v reflexním provedení pro noční použití.

Průmyslová zrcadla, panoramatická zrcadla a hemisférická zrcadla zajišťují perfektní viditelnost do všech stran prostoru, ve kterém jsou umístěna a tím zvyšují bezpečnost těchto prostor.