DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Kdo je ombudsman - právník s důvěrou?

Právník s důvěrou se stará o důvěrnou komunikaci týkající se stížností, porušení zákonů a pravidel ve společnosti. Cílem je předcházet škodám zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů a samotné společnosti.

Současní nebo bývalí zaměstnanci skupiny DENIOS i další zainteresované strany, jakými jsou např. obchodní partneři, zákazníci či dodavatelé, se mohou s informacemi kromě interních kanálů obrátit také na externího právníka s důvěrou (možno i anonymně).

Základem našeho úspěchu jsou spokojení zaměstnanci

V situacích, kdy se zaměstnanci nechtějí v případě potíží či problémů obrátit na svého nadřízeného nebo jiné osoby v rámci společnosti DENIOS, je možnou alternativou kontaktování ombudsmana, neboli právníka s důvěrou (v ČR od 15.12. 2023).

Kontaktní údaje na ombudsmana

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.
Externí právník

Loebellstraße 4
33602 Bielefeld

Tel: +49 521 557 333 0
Mobil: +49 151 58230321

E-Mail: ombudsmann@thielvonherff.de

Informační a stížnostní systém: www.report-tvh.com

Homepage: www.thielvonherff.com

Poznámka: Ombudsman není zodpovědný za stížnosti zákazníků. K tomu prosím použijte naše kontakty nebo kontaktní formulář.

FAQ
Jaké jsou úkoly ombudsmana?

Zaměstnanci mají právo upozornit na okolnosti, které naznačují porušení zákonů nebo interních předpisů. Tyto tipy dostává ombudsman (právní s důvěrou). Poskytuje právně chráněný a důvěrný prostor mimo společnost. Informuje oznamovatele o jeho právech a o tom, jak má postupovat. Pouze se souhlasem oznamovatele předá ombudsman informace určené kontaktní osobě ve společnosti.

Ombudsman může být do procesu zapojen jako důvěryhodná osoba. Oznamovateli je kdykoli k dispozici jako kontaktní osoba.

Kdo se může na ombudsmana obrátit?

Na právníka s důvěrou se mohou obrátit všichni zaměstnanci i zainteresované strany, například dodavatelé nebo poskytovatelé služeb.

Jaké informace ombudsman přijímá?

Ombudsman dostává tipy na porušení zákona a interních předpisů. Hlavním cílem je objasňovat a předcházet hospodářských trestným činům, účetním deliktům a škodám na majetku. Nahlásit však lze i všechna porušení kodexu chování, např. diskriminaci.

Mohu si být jistý, že ombudsman předá informace pouze v rozsahu, který mu dovolím?

Ano. Pouze oznamovatel rozhoduje o tom, jaké informace ombudsmanovi poskytne a jaké informace by měl ombudsman v dalším kroku předat společnosti. Pouze v případech zneužití, tj. úmyslně nepravdivých informací, je ombudsman oprávněn předat informace i proti vůli oznamovatele. Toto vám bude vysvětleno při případném prvním kontaktu s ombudsmanem.

Budu platit za využití služeb ombudsmana?

Ne, na ombudsmana se může bezplatně obrátit kdokoli.

Mohu se na ombudsmana obrátit také anonymně?

Ano, oznamovatelé se mohou na ombudsmana obrátit také anonymně. To platí již pro první kontakt s ombudsmanem. Pokud si to oznamovatel přeje, bude následně chráněna jeho anonymita vůči společnosti.

Co se stane s mou stížností?

Oznamovatel bude vyšetřován v souladu se zákonem a interními předpisy, přičemž budou zohledněny zájmy všech zúčastněných stran. Za tímto účelem předá ombudsman po předchozím prozkoumání informace své kontaktní osobě ve společnosti.

Mohu se obrátit na ombudsmana ohledně stavu řízení?

Oznamovatel se může na ombudsmana kdykoli obrátit a informovat se o stavu případu. Nejpozději po uzavření případu bude oznamovatel informován veřejným ochráncem práv o výsledku v zákonem přípustném rozsahu.

Stane se ombudsman "mým právníkem", když se na něj obrátím?

Ne, ombudsman nesmí zastupovat oznamovatele v úředním nebo soudním řízení. Ombudsman proto nemůže podnikat žádné kroky k prosazování individuálních práv nebo nároků oznamovatele u soudu.

Je veřejný ochránce práv skutečně nezávislý?

Ano, ombudsman vystupuje jako nezávislý a samostatný právník a nepodléhá žádným pokynům společnosti ohledně věcného řešení případu. Ombudsman se na základě vlastního šetření rozhodne, zda a v jakém rozsahu může společnosti předat záležitost, která mu byla předložena.

Jak probíhá první kontakt?

První kontakt může být navázán telefonicky, e-mailem, SMS, poštou nebo při osobním setkání.

Mohu se i nadále obracet na původní odpovědné orgány společnosti?

Ano, každý zaměstnanec se stále může obrátit na svého nadřízeného, podnikovou radu a vedení.

Jsem jakožto oznamovatel chráněn?

Ano, oznamovatel je chráněn. Jakákoli odvetná opatření proti oznamovateli nebudou tolerována.

Jak je možné zabránit zneužití této instituce?

Navzdory opakované skepsi jsou případy falešného udání velmi vzácné. Ombudsman nicméně na začátku rozhovoru oznamovatele informuje, že zneužití systému whistleblowingu nebude tolerováno a že v případě úmyslného, tj. vědomého zneužití je povinen předat osobní údaje oznamovatele společnosti. V každém případě mohou zaměstnanci, kteří úmyslně zneužijí systém oznamování, čelit disciplinárním důsledkům.

Jak je dodržována ochrana a zabezpečení údajů?

Ombudsman zajišťuje dodržování zákonných povinností uchovávat údaje a ustanovení zákona o ochraně údajů. Shromážděné osobní údaje se omezují na informace o totožnosti oznamovatele a dotčené osoby (osob). Pověřenec společnosti pro ochranu osobních údajů pravidelně kontroluje dodržování ochrany osobních údajů v systému oznamování.

Bude se mnou okamžitě ukončen pracovní poměr, pokud budu nahlášen whistleblowerem?

Ne. Platí presumpce neviny. Každé oznámení je prošetřováno v souladu se zákonem a interními předpisy a s ohledem na zájmy všech zúčastněných stran. Teprve po uzavření případu bude rozhodnuto o případných opatřeních.

Co se stane, když dám tip, ale nakonec se ukáže, že je falešný?

Pokud byla informace podána s dobrým úmyslem, tj. nikoli úmyslně špatně, nemusí se oznamovatel obávat žádných následků.

Musím se obrátit na ombudsmana, pokud mám podezření na porušení zákona?

Ne, obrátit se na ombudsmana je dobrovolné. Byl zřízen jako další kontaktní místo.

Mohu ombudsmana navštívit také osobně?

Ano, ombudsmana můžete kdykoli osobně navštívit a důvěrně si s ním promluvit.

Mohu ombudsmana kontaktovat nebo dokonce navštívit v pracovní době?

Ano.

Budou mi proplaceny cestovní výdaje, které mi vzniknou v souvislosti s návštěvou ombudsmana?

Ano, cestovní náklady vám proplatí společnost. O to se postará ombudsman, takže anonymita - v případě potřeby - bude zachována i zde.

Budu informován o vyřízení své stížnosti?

Ano, oznamovatel bude o výsledku informován ombudsmanem v zákonem povoleném rozsahu, a to nejpozději po ukončení procesu.

Musí ombudsman zveřejnit mou totožnost, pokud je vyslýchán jako svědek v trestním nebo občanskoprávním řízení?

Pokud je ombudsman předvolán jako svědek v trestním, občanskoprávním nebo jiném řízení, sdělí jméno a totožnost oznamovatele, který žádá o radu, pouze tehdy, pokud mu to společnost i oznamovatel výslovně povolí.

Mohu se obrátit na ombudsmana a teprve na konci rozhovoru se rozhodnout, zda budou skutečnosti a/nebo mé osobní údaje předány společnosti?

Ano, na ombudsmana se lze zpočátku obrátit zcela důvěrně. Ombudsman na začátku rozhovoru informuje oznamovatele o jeho právech. Teprve na konci rozhovoru se oznamovatel rozhodne, zda a v jaké formě má být informace předána společnosti.

Mám se na ombudsmana obrátit také v případě, že jsem se sám mohl dopustit trestného činu?

Na ombudsmana se lze obrátit také v případě, že se oznamovatel sám dopustil trestného činu. Na jedné straně může ombudsman informovat oznamovatele o jeho právech, na druhé straně je sebeoznámení v rámci existujícího pracovního poměru hodnoceno pozitivně a může mít zmírňující vliv na trest v případném pozdějším soudním řízení.

Je ombudsman povinen předat tip na trestný čin přímo státnímu zastupitelství?

Ne. Pouze v úzce vymezených výjimečných případech skutečně závažných trestných činů má každý povinnost předat státnímu zastupitelství tip na trestný čin.

Jak se postupuje v případě, že je kontaktní osoba ve společnosti sama postižena?

V takovém případě se ombudsman může obrátit přímo na vedení společnosti.

Jak dlouho trvá celý proces?

Na tuto otázku nelze odpovědět obecně. Existují případy, které lze definitivně zpracovat během několika hodin. V případě rozsáhlého vyšetřování může řízení trvat i několik týdnů.

Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00