Osobní ochranné pomůcky


Pro zvýšení bezpečnosti Vaši zaměstnanců při vykonávání svých každodenních pracovních činností je vhodné používat vhodné osobní ochranné prostředky. V DENIOS nabídce naleznete různé typy ochranných oděvů, vhodných například pro lakýrnické práce, případně ochranné kombinézy odolné vůči chemikáliím, ale také bezpečnostní boxy na ochranné brýle.