Bezpečnostní koše

Řadit dle
1 až 36 z 42
Zobrazit
na stránce
Bezpečnostní koš na papír

Samozhášecí koše od DENIOSu

Při výrobních procesech a v laboratořích vzniká často nebezpečný odpad v podobě použitých čistících hadrů, které jsou nasáklé nebezpečnými, hořlavými nebo lehce zápalnými kapalinami. Pro sběr odpadu tohoto typu jsou běžné odpadkové koše a nádoby zcela nevhodné z hlediska bezpečnosti.

Samozhášecí odpadkové koše od DENIOSu jsou ideálním řešením pro sběr nebezpečného odpadu. Odpadkové bezpečnostní koše jsou vhodné pro bezpečný sběr použitých hadrů a jiných odpadků a nabízejí ochranu před vznikem požáru díky samozavíracímu víku.

Bezpečnostní koše na likvidaci odpadu předcházejí samovznícení uloženého obsahu, ale jsou vhodné také pro uhašení již hořících materiálů díky samouzavíracímu víku.

Samozhášecí bezpečnostní koše na čistící vlnu z ocelového plechu jsou vybaveny krytem s kyvným víkem.

Bezpečnostní protipožární koše na papír jsou k dispozici jako samozhášecí odpadkové koše s objemem od 15 l až do 50 l a poskytují ideální požární ochranu.