DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Případové studie

Případy z praxe

Modulární sklad chemikálií jako převratné řešení

Hlavní závod skupiny CHT v Dußlingenu u Tübingenu vyrábí 50 000 tun speciálních chemikálií pro zákazníky po celém světě. Vzhledem k rostoucím poptávkám bylo naléhavě nutné vybudovat další bezpečné a flexibilní skladovací zařízení. Modulářní řešení takového skladu na chemikálie přineslo společnosti CHT výsledek, o kterém se jim ani nesnilo.

Číst více
Případy z praxe

Skladování rozpouštědel s ochranou proti požáru a výbuchu ve firmě Schunk-Gruppe Heuchelheim

Při výrobě produktů z uhlíku a grafitu jsou ve firmě Schunk Group používány pryskyřice, které mohou být důkladně odstraněny pouze pomocí rozpouštědel. Vedle zdravotních rizik se musí při používání rozpouštědel také počítat se vznikem výparů a tím pádem i výbušných směsí ve spojení těchto výparů se vzduchem.

Číst více
Případy z praxe

Míchací stanice uprostřed výrobní haly APO GmbH

Firma APO GmbH v Německu se zabývá natíráním malých sériově vyráběných dílů. K ochraně zaměstnanců před zdraví škodlivými laky zkonstruoval DENIOS stáčecí a míchací stanici, která současně zajišťuje i požárně odolné skladování.

Číst více
Případy z praxe

Phoenix Testlab: Zkušebna Li-Ion baterií

Phoenix Testlab je součástí skupiny Phoenix Contact. DENIOS vytvořil pro firmu Phoenix Testlab systém pro testování Li-Ion baterií, který umí simulovat 5 různých testovacích podmínek. Základ pro zkušebnu baterií tvoří DENIOS protipožární kontejner, který přináší vyšší bezpečnost pro zaměstnance a zároveň zefektivnil celý výrobní proces.

Číst více
Případy z praxe

Zkušebna pro stacionární zásobníky energie pro firmu Voltavision

Zkušebna pro stacionární zásobníky energie pro firmu Voltavision jako klimatizovaná komora s požární odolností 90 minut. Místnost slouží pro přezkušování a skladování velkých baterií.

Číst více
Případy z praxe

Tepelná komora s velkou kapacitou a krátkou dobou ohřevu

Výrobce speciální chemie z Weselu potřeboval šest tepelných komor pro bezpečné skladování různých materiálů s různými vlastnostmi. Rolovací vrata s ochranou proti výbuchu se postarají o dostatečnou bezpečnost a úsporu místa.

Číst více
Případy z praxe

Tepelná komora pro farmaceutický průmysl

Farmaceutická výrobní společnost GP Grenzach Produktions, dceřiná společnost koncernu Bayer, pracuje s vosky a vazelínou. Ve spolupráci firmy DENIOS a REUKO Air Service GmbH vznikla tepelná komora, která oddělila skladovací prostor od vlastní výroby a optimalizovala tak výrobní procesy.

Číst více
Případy z praxe

Protipožární kontejner pro H&R

Pro firmu H&R vyrobil DENIOS skladovací řešení, ve kterém jsou uchovávány výrobní vzorky pro zákazníky. Vzhledem k tomu, že skladování jednotlivých vzorků může trvat od 6 měsíců až po 10 let, byl kladen velký důraz na to, aby zařízení splňovalo veškeré zákonné bezpečnostní předpisy. Řešení od DENIOSu zajišťuje bezpečnost ve všech ohledech.

Číst více
Případy z praxe

Skladování paliv a tmelů - KIA Motors

Známý výrobce automobilů KIA Motors potřeboval pro svou provozovnu v Žilině na Slovensku bezpečný sklad na nebezpečné látky pro ukládání velkého množství paliv a tmelů. Vzhledem k tomu, že měla být tato paliva a tmely uskladněny na různých místech ve výrobě, bylo třeba vyrobit více protipožárních skladovacích jednotek, které byly rovněž vhodné pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Číst více
Případy z praxe

Tepelná komora do pouště v Kataru

Letecká společnost Qatar Airways je vybavena jako každá letecká společnost záchrannými skluzavkami. Ty jsou vystaveny velkým teplotním výkyvům. Z tohoto důvodu jsou prováděny speciální zátěžové testy funkčnosti, které probíhají v klimatické komoře od DENIOSu. DENIOS produkty tedy aktivně přispívají k letové bezpečnosti v pouštních státech.

Číst více
Případy z praxe

Tavení látek obsahujících rozpouštědla pro firmu Thor GmbH

Firma Thor GmbH se specializuje na výrobu speciálních chemikálií. Pro zefektivnění výroby byly instalovány ve vnitřních prostorách čtyři tepelné komory s požární odolností vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu. DENIOS tepelné komory splňují veškeré provozní a bezpečnostní požadavky.

Číst více
Případy z praxe

Dekontaminační komora v Mnichově

Technická univerzita v Mnichově potřebovala dekontaminační prostor, ve kterém by mohlo být čištěno radioaktivní nářadí a součástky. DENIOS navrhl dekontaminační komoru tak, aby mohli zaměstnanci jednoduše a bezpečně vykonávat své každodenní činnosti.

Číst více
Případy z praxe

Nerezová tepelná komora s požární odolností

Potravinářský koncern Cadbury Schweppes vybavil svůj výrobní závod v Polsku tepelnou komorou od DENIOSu. V tepelné komoře jsou bezpečně a při konstantní teplotě uloženy důležité potravinářské přísady. Toto skladovací řešení se také skvěle hodí do stávající infrastruktury u zákazníka.

Číst více
Případy z praxe

Sklad nebezpečných látek pro univerzitu v Düsseldorfu

Při přestavbě nějakého prostoru vzniká také příležitost pro zamyšlení se nad možnostmi vedoucími ke zvýšení jeho bezpečnosti. Toto je i případ univerzity v Düsseldorfu. U přírodních věd je manipulace s vodu ohrožujícími a hořlavými látkami každodenní záležitostí. DENIOS vytvořil velkosklad na klíč včetně strukturálních opatření.

Číst více
Případy z praxe

Hösch: Skladování tuků a olejů

DENIOS systémové kontejnery poskytují maximální bezpečnost a velkou skladovací kapacitu při využití poměrně malého prostoru. Tento typ kontejnerů tvoří také základ projektu pro Hösch GmbH. Velké množství tuků a olejů mělo být bezpečně uloženo přímo ve stávajícím skladu.

Číst více
Případy z praxe

Aktivní a pasivní skladování hořlavin ve firmě Höchst

Pro firmu Infraserv Höchst realizoval DENIOS skladovací zařízení skládající se ze čtyř pochůzných protipožárních kontejnerů. Sklady jsou určeny pro aktivní a pasivní skladování hořlavých kapalin. Vnitřní prostor protipožárních skladů je vybaven zařízením vhodným do prostředí s nebezpečím výbuchu. Vestavěné topení poskytuje uskladněným kapalinám ochranu proti mrazu.

Číst více
Případy z praxe

Skladování čistících prostředků ve firmě Heinz Hänggi GmbH

Požadavky na sklad nebezpečných látek se odvíjejí od lokálních zákonů konkrétní země, ve které by měl být sklad používán. Příkladem je firma Heinz Hänggi GmbH ve Švýcarsku. Sklad na nebezpečné látky od DENIOSu putující do Švýcarska byl přizpůsoben požadavkům federální komise pro bezpečnost práce EKAS a sdružení kantonálních požárních pojistitelů VKF.

Číst více
Případy z praxe

Skladování hořlavin ve skladových halách logistických parků

Společnost LOXXESS Bor s.r.o. získala tři plnohodnotné samostatné požární úseky pro skladování drogistického zboží bez nutnosti stavebních úprav skladovací haly, které zcela odpovídají veškerým jejím potřebám i platným předpisům. Všechny tři skladovací kontejnery byly umístěny vedle sebe v okrajové části skladovací haly v blízkosti vychystávacích a balících pracovišť, což zajišťuje efektivitu práce a snadný a zároveň bezpečný přístup pracovníků k uskladněnému zboží.

Číst více
Případy z praxe

AVESCO AG: Skladování a míchání barev

Bezpečnost zaměstnanců a splnění veškerých zákonných požadavků týkajících se protipožární ochrany byly při plánování individuálního řešení pro švýcarskou servisní firmu Avesco AG na prvním místě. Výsledkem je samostatná protipožární lakovna umístěná v bezprostřední blízkosti pracoviště, na kterém probíhají servisní práce.

Číst více
Případy z praxe

Systém pro uložení procesních plynů

INTEGA GmbH je firma působící v oblasti zásobování ultračistými médii. Pro zákazníka z Vietnamu vytvořila INTEGA GmbH spolu s DENIOSem 2 funkční technické bezpečnostní kontejnery přizpůsobené tamním klimatickým podmínkám. Při výrobě byly také vzaty v potaz veškeré bezpečnostní aspekty.

Číst více
Případy z praxe

Sklad Li-Ion akumulátorů

KTM Sportmotorcycle v Rakousku vyrábí motocykly. Pro skladování Li-Ion akumulátorů vytvořil DENIOS ve spolupráci s výrobcem akumulátorů vhodný sklad v podobě technického bezpečnostního kontejneru, který odpovídal veškerým právním požadavkům.

Číst více
Případy z praxe

Skladování různorodých nebezpečných látek - BASFF v Ludwigshafenu

BASF má jako přední chemický koncern již rozsáhlé zkušenosti s manipulací s nebezpečnými látkami. Ve spolupráci s firmou BASF realizoval DENIOS skladovací kontejner na klíč, který splňuje všechny požadavky požární ochrany a je vybaven moderní požární signalizací.

Číst více
Případy z praxe

Centralizovaný sklad maziv - Holcim GmbH

Centralizované řešení pro skladování maziv jako jsou tuky, oleje či použité sorbenty je nejen bezpečnější než jejich společné skladování vedle sebe na jednom místě, ale také efektivnější z hlediska logistických procesů. Pro společnost Holcim realizoval DENIOS sklad na nebezpečné látky, který splňuje veškeré požadavky zákazníka, ale také odpovídá předpisům.

Číst více
Případy z praxe

Míchání barev v protipožárním kontejneru Siemens

Při práci s barvami a laky musí být odpovídajícím způsobem zajištěna bezpečnost zaměstnanců. Švédský závod Siemens na výrobu a servis průmyslových turbín potřeboval bezpečné řešení pro skladování a míchání laků. K optimalizaci logistických procesů byl DENIOS protipožární kontejner umístěn v blízkosti dalších budov, což bylo jedním z požadavků firmy Siemens.

Číst více
Případy z praxe

Skladování hořlavých kapalin Uwe Müller GmbH

Vedle kvality výrobků má pro firmu Uwe Müller GmbH zásadní význam i podniková bezpečnost. Výrobce lihovin a likérů využil pro skladování hořlavých kapalin, které jsou používány při vlastní výrobě, skladovací řešení navržené DENIOSem. Při realizaci skladu muselo být též zohledněno temperované skladování.

Číst více
Případy z praxe

Skladování chemických surovin ve firmě Siemens, Francie

Rozšířením výrobní plochy ve francouzském závodě Siemens v Haguenau se zvýšily též požadavky na skladovací plochu k uskladnění chemických surovin. DENIOS navrhl flexibilní a mobilní skladovací sytém, který mohl být umístěn přímo ve výrobě a zároveň splňoval veškeré bezpečnostní požadavky.

Číst více
Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00