Záchytné vany

Šlape vám váš bezpečák nebo hasiči na paty? Čeká vás audit od zákazníka? Usilujete o certifikát dle normy ISO? Platí si Vaše firma pojistku? Proč ale dávat pojišťovně víc, než musíte?

Záchytná vana DENIOS, mazané řešení, díky kterému zabijete dvě mouchy jednou ranou:  skladování nebezpečných látek

  1. bezpečně
  2. a podle předpisů.

Objednejte níže ještě dnes ONLINE

A žádná kontrola si na vás už jen tak nepřijde!


Nejžádanější typy záchytných van

Záchytná vana pod IBC à 1000 l

Záchytná vana pro 2 sudy à 200 l

Záchytná vana pro 1 sud à 200 l

Záchytná vana pro 4 sudy à 200 l


Proč záchytné vany od DENIOSu?

Skladujte bezpečně a předpisově na záchytných vanách od DENIOSu!

A proč byste měli chtít záchytnou vanu zrovna od nás? Tak třeba proto, že ...

  • ... naše plastové záchytné vany přímo vynikají svou nosností.
  • ... každá naše ocelová záchytná vana úspěšně prošla přísnou zkouškou těsnosti.
  • ... i my našim záchytným vanám věříme, proto na ně poskytujeme záruku až 10 let!

Na záchytných vanách DENIOS můžete bez obav skladovat sudy, IBC i malé nádoby.

Záchytná vana taková, či maková?

Abyste si mohli vybrat záchytnou vanu přesně podle vašich představ a nemuseli dělat kompromisy, je naše nabídka v řádu stovek záchytných van opravdu široká. V tom by se mohl jeden snadno ztratit, že?

Povězte nám, jak by měla Vaše záchytná vana vypadat a co od ní očekáváte. Najdeme ji za Vás!


Podrobněji o skladování na záchytných vanách

Z hlediska zákonných požadavků se skladování vodu ohrožujících látek na záchytných vanách uvnitř budov nabízí jako vhodné základní řešení. Skladování na záchytných vanách představuje také značný krok vpřed z hlediska bezpečnosti. Jako dodavatel a výrobce největšího sortimentu záchytných van různých rozměrů Vás můžeme ujistit, že i Vy si u nás přijdete na své a naleznete zde záchytnou vanu přesně podle Vašich potřeb.

Kdy je třeba popřemýšlet o pořízení záchytné vany?

Lakovaná ocelová záchytná vana pro skladování 2 sudů

Patříte k těm, kteří denně přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, skladují je a manipulují s nimi? V podstatě jakákoliv nádoba, od sprejů až po 1000l IBC nádrže, může být naplněna nebezpečnou látkou. Mezi takové látky patří například oleje, dělící prostředky, čističe, barvy nebo laky. Všechny tyto látky mohou být nebezpečné pro vodu, mohou být hořlavé, agresivní či jinak nebezpečné, a proto je nutné udělat vše pro to, aby před nimi bylo životní prostředí dostatečně chráněno. Používání záchytných van je základním opatřením k přiblížení se tomuto cíli. Pro nádoby s potenciálně nebezpečným obsahem je skladování na záchytných vanách dokonce povinné.

Je nutné mít záchytnou vanu?

Stručně řečeno, ano. Podle zákona č. 150/2010 Sb., o vodách musí být manipulace a skladování s nebezpečnými látkami zabezpečena tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizace a nebylo tak ohroženo životní prostředí.

Ocelová, nerezová nebo plastová?

To závisí především na tom, jaký druh nebezpečné látky má být na záchytné vaně skladován. Materiál, ze kterého je záchytná vana vyrobena, musí být vždy odolný vůči skladovanému médiu. Základní pravidlo je, že hořlavé a vodu ohrožující kapaliny, jako jsou např. oleje, laky nebo barvy, musí být skladovány na ocelových záchytných vanách. Záchytné vany z oceli od DENIOSu jsou k dispozici v pozinkované nebo lakované verzi a obě tyto varianty jsou pro tento druh látek vhodné. Pro skladování agresivních chemikálií, jako jsou kyseliny a louhy, jsou určeny záchytné vany z plastu nebo z nerezu. Plastové a nerezové záchytné vany totiž nepodléhají korozi, čímž jsou předurčeny k optimálnímu skladování látek tohoto druhu.

Plastová záchytná vana bez roštu

Jak velká musí být záchytná vana?

Předpisy vyžadují skladování nebezpečných látek při dostatečném záchytném objemu. Záchytná vana musí být schopna pojmout obsah největší nádoby, která je na ní umístěna (minimálně však 10 % z celkového skladovaného množství látek). Pokud je schváleno skladování v oblastech ochrany vody, musí být záchytná vana schopná zadržet celé skladované množství, tedy 100 %. V našem sortimentu naleznete záchytné vany pro jakékoliv účely, jako jsou záchytné vany pod sudy, záchytné vany na malé nádoby či záchytné vany pro skladování několika IBC najednou. V sekci Nejčastější dotazy naleznete odpovědi na často kladené otázky týkající se skladování na záchytných vanách. S Vašimi konkrétními dotazy nás můžete také kontaktovat telefonicky či emailem, naši odborníci jsou Vám plně k dispozici.

Jak ochránit větší plochy?

Podlahový záchytný systém z oceli

Záchytné systémy k ochraně větších ploch zabezpečují větší plochy před proniknutím nebezpečných látek do podzemních vod. V závislosti na typu nebezpečné látky je třeba zvolit materiál, ze kterého bude podlahový záchytný systém vyroben (ocel nebo plast). Podlahovým záchytným systémem lze pokrýt podlahu po celé místnosti. Jednotlivé elementy záchytné podlahy jsou s podlahou a mezi sebou navzájem propojeny pomocí upevňovacích a spojovacích prvků. Spojovací prvky překrývají mezery mezi jednotlivými záchytnými elementy, čímž je podlaha chráněna před případnými úkapy i v jednotlivých spojích. Pro snadné najíždění na záchytnou podlahu lze jako příslušenství dodat nájezdové rampy. Podlahové záchytné systémy naleznou své uplatnění například při skladování prázdných obalů nebo jako ochrana podlahy před postříkáním či únikem kapaliny při stáčení nebo přelévání vodu ohrožujících látek v souladu se zákonnými požadavky. Jednotlivé podlahové elementy lze optimálně sestavit do kompletního záchytného systému, který je přizpůsobitelný provozním požadavkům na prostor.  Díky podlahovým záchytným systémům lze již existující prostory přeměnit s minimálním úsilím v předpisům vyhovující sklad s nebezpečnými látkami.

Skladovat a stáčet zároveň? To jde?

Bezpečné a efektivní stáčení skladovaných nebezpečných látek lze také zajistit pomocí záchytné vany, díky které jsou při této činnosti případné úkapy spolehlivě zachyceny. S pár dalšími doplňky, jako jsou např. stáčecí podstavce, trychtýře a další sudové příslušenství, lze z téměř všech záchytných van vytvořit bezpečné stáčecí stanice. Širokou nabídku produktů pro stáčení naleznete na našem eshopu.

Co znamená „StawaR“

StawaR je zavedená směrnice o ocelových vanách. Jako taková je nedílnou součástí stavebního řádu Německého institutu pro stavební techniku (DIBt). Směrnice mimo jiné stanoví, že ocelové záchytné vany musí být nepropustné, odolné vůči skladovaným látkám a vůči korozi. Dosavadní zkoušky konstrukčního vzorku ocelových záchytných van byly nahrazeny prohlášením o shodě výrobce, přičemž výrobek musí odpovídat technickým pravidlům StawaR. Pro záchytné vany z nekovových materiálů a pro skladovací systémy, které se odchylují od StawaR, uděluje DIBt všeobecné stavební povolení.

Spojovací prvek pro ochranu spojů při propojení záchytných van

Lze použít záchytnou vanu také venku?

Ano, ale pouze v zastřešených oblastech, aby se do záchytné vany nemohla dostat dešťová voda, což by mohlo narušit bezpečnostní funkci záchytné vany.


Jednodušší značení záchytných van

Jako společnost s vlastním vývojem a výrobou si plně uvědomujeme, že naši zákazníci mají velmi rozdílné požadavky. Pro výběr záchytné vany není rozhodující jen druh a množství skladované nebezpečné látky, velkou roli hraje také cena, výkon a nabídka příslušenství. Od základu jsme přepracovali koncept značení záchytných van, který bychom Vám nyní rádi představili. Zbrusu nové zjednodušené značení záchytných van Vám nyní usnadní orientaci v našem rozsáhlém sortimentu záchytných van, který i přesto nadále zvládne hravě uspokojit veškeré Vaše individuální požadavky.


Základ zůstává, produktová rodina se rozrůstá

Základ zůstává, produktová rodina se rozrůstá

I po více než třech desetiletích na evropském trhu můžeme stále říci, že záchytná vana vždy byla a je naší srdcovkou. Začalo to jednoduchým nápadem, který se stal absolutní klasikou z hlediska ochrany životního prostředí.

Rádi bychom vás pozvali na malou cestu do minulosti záchytné vany a provedli Vás celou její historií, od zrození první myšlenky až po největší rozmanitost záchytných van v Evropě.

 

Více o historii záchytné vany