DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

3 + 1 krok ke správné záchytné vaně

Každá firma, která přichází do styku s vodu ohrožujícími látkami, jako jsou např. oleje, laky nebo různé chemikálie, je povinna dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. zabezpečit jejich skladování a další manipulaci tak, aby nedošlo k jejich úniku do povrchových nebo podzemních vod či do kanalizace a neohrozily tak životní prostředí.

Záchytná vana představuje k tomuto účelu vhodné preventivní technické řešení, které zákonu o vodách přesně odpovídá.

U DENIOSu, největšího výrobce záchytných van v Evropě, budete mít vždy jistotu, že zde vždy naleznete vhodnou záchytnou vanu pro jakýkoliv případ použití. Níže Vám poradíme, jak zvolit vhodnou variantu záchytné vany.

1. Jakou látku chcete skladovat?

Provedení záchytných van je vždy dáno místem použití a druhem nebezpečné látky, kterou bude mít za úkol zachycovat. Pouze správný výběr materiálu vany zajistí optimální odolnost záchytné vany vůči skladované látce. Pro skladování vodu ohrožujících a hořlavých látek, například olejů nebo laků, jsou vhodné záchytné vany z oceli, nezáleží na tom, zda v pozinkované nebo lakované verzi. Ke skladování chemických látek, jako jsou kyseliny nebo louhy, jsou vhodné záchytné vany z vysoce odolného polyethylenu nebo nerezu.

Záchytné vany z plastu

pro vodu ohrožující a agresivní kapaliny, jako jsou kyseliny a louhy

K produktům

Záchytné vany z nerezu

pro obzvláště agresivní, hořlavé a vodu ohrožující kapaliny

K produktům

Záchytné vany z oceli

pro hořlavé a vodu ohrožující kapaliny

K produktům

Seznam odolnosti médií jako dobrý pomocník

Při výběru vhodného materiálu záchytné vany doporučujeme nahlédnout do bezpečnostního listu skladované látky. Naleznete tam všechny relevantní informace pro skladování a přepravu. I náš seznam odolností vůči médiím Vám poskytne důležité informace o vhodnosti materiálu záchytné vany pro nejrůznější látky. Odolnost vůči korozi použitého materiálu záchytné vany a její snášenlivost se skladovanou látkou musí být prokazatelná. Pro mnohé chemické látky je vhodné použít záchytné vany z oceli (1.0038). Pro leptavé látky (kyseliny a louhy) je nutné použít záchytné vany z plastu (polyethylenu). Vysoce kvalitní ochranu obzvlášť pro mnohé agresivní kapaliny nabízí záchytné vany z nerezu. Pokud nejsou v seznamu odolnosti žádné informace, může materiál záchytné vany odpovídat materiálu přepravní nádoby.

Skladované médium Koncentrace Ocel 1), 4) V2A 2) PE 3)
Acetaldehyd ≤ 40%
Acetaldehyd techn. čistý
Aceton
Kyselina mravenčí ✓ 5)
Čpavková voda (roztok)
Hydroxid amonný ≤ 38%
Dusičnan amonný nasycený
Elektrolyt ≤ 78%
Benzín
Kyselina benzoová
Benzol
Kyanovodík ≤ 10%
Kyselina boritá
Brzdová kapalina
Butanol techn. čistý
Kyselina máselná
Octan vápenatý vodvý
Chlorečnan vápenatý, vodný roztok ≤ 65%
Hydroxid vápenatý
Chlornan vápenatý nasycený
Chlorbenzen
Kyselina chloroctová ≤ 50%
Chlorované uhlovodíky
Kyselina chlorečná ≤ 20% ✓ 5)
Kyselina chromová ≤ 20% ✓ 5)
Dichlorethylen techn. čistý
Nafta
Síran železnatý nasycený
Chlorid železitý nasycený
Síran železitý nasycený
Ropa
Kyselina octová
Ethyl-acetát
Ethanol
Éter
Ethylenchlorid
Ethylenglykol
Palivo pro letecké turbíny
Převodový olej
Glycerin
Kyselina glykolová ≤ 70%
Kyselina močová
Močovina
Topný olej
Hydrazin ≤ 10%
Hydrazinhydrat vodný
Isobutylether
Isobutanol
Isobutylacetat
Isobutylchlorid
Isohexan
Isopentan
Isopropylalkohol (Isopropanol)
Uhličitan draselný
Chlorečnan draselný
Chlorid draselný vodný
Skladované médium Koncentrace Ocel 1), 4) V2A 2) PE 3)
Chlorid draselný ≤ NR
Hydroxid draselný 50%
Dusičnan draselný 50%
Dusičnan draselný ≤ NR
Fosforečnan draselný ≤ NR
Síran draselný ≤ NR
Petrolej
Kyselina křemičitá
Lepidlo
Palivo
Nemrznoucí směs (automobilová)
Uhličitan hořečnatý nasycený
Chlorid hořečnatý vodný
Dusičnan hořečnatý nasycený
Síran hořečnatý
Methanol
Menhol pevný
Methylacetát
Methyl-akrylát
Methylenchlorid = Dichlormethan*
Motorový olej, bez aromatických látek
Octan sodný
Hydrogensíran sodný
Hydrogensiřičitan sodný vodný
Uhličitan sodný
Chlorid sodný
Hydrogensíran sodný ≤ NR
Hydrogensiřičitan sodný ≤ NR
Hydroxid sodný
Síran sodný
Sulfid sodný ≤ NR
Chlornan sodný ✓ 5)
Chlorid nikelnatý ≤ NR
Nitrobenzen
Nitroředidlo
Oleje
Kyselina olejová techn. čistý
Penthanol
Petrolej techn. čistý
Fenol 100%
Kyselina fosforečná ≤ 95%
Propanol
Methylester řepkového semene (bio nafta)
Kyselina salicylová nasycená
Kyselina dusičná ≤ 10%
Kyselina chlorovodíková > 37% ✓ 5) ✓ 5)
Kyselina sírová ≤ 80%
Kyselina sírová 95%
Kyselina siřičitá nasycená
Terpentýn
White Spirit - lakový benzín
Toluen
Peroxid vodíku ≤ 90% ✓ 5)
Xylol
Kyselina citronová ✓ 5)

✓ vhodné – NR: Nasycený roztok
*1 odolnost pouze za studena, pokud se ohřeje, nebylo hodnoceno
1) ocel lakovaná (číslo materiálu 1.0038) nebo zinkovaná (číslo materiálu 1.0242),
2) V2A nerez (číslo materiálu 1.4301),
3) polyethylen (PE) ve vodivém provedení, např. u látek s bodem vzplanutí pod 60 °C
4) pozinkované záchytné vany nelze použít pro skladování následujících kapalin: organické a anorganické kyseliny, hydroxid sodný a draselný a další alkalické hydroxidy, chlorované uhlovodíky, aminy, nitrosloučeniny, chloridy kyselin a jiné chloridy, fenol, vodné alkalické roztoky, nitrily.
5) vhodné pouze v omezené míře

2. Jaký bude potřeba záchytný objem?

Obecně platí, že záchytná vana musí být schopna pojmout alespoň 10 % celkového skladovaného množství, minimálně však objem největší skladované nádoby. Za předpokladu, že je schváleno skladování vodu ohrožujících látek v oblastech ochrany vody, musí být záchytná vana schopná v takovém případě pojmout 100 % celkového skladovaného množství.

Nezáleží na tom, zda potřebujete skladovat společně malé nádoby, 60litrové nebo 200litrové sudy, 1000litrové nádrže či jiné nádoby, vždy pro Vás máme kvalitní produkty v jakýchkoliv velikostech.

Pozor při skladování většího množství!

Pokud potřebujete uskladnit větší množství nebezpečných látek, můžete již za určitých okolností potřebovat speciální sklad na nebezpečné látky. V závislosti na druhu nebezpečné látky je maximální povolené množství pro skladování rozdílné.

Nabízíme Vám rozsáhlé portfolio produktů s rozmanitým vybavením. Poptejte se u nás!

3. Jaké funkci přikládáte důležitost?

To, jakým požadavkům musí záchytné vany odpovídat, záleží vždy na účelu jejich použití. Záchytné vany určené pouze pro klasické skladování jsou většinou vybaveny nožičkami nebo integrovanými nájezdovými otvory, které značně usnadňují přepravu van pomocí vysokozdvižných nebo paletových vozíků. V případě, že byste potřebovali se záchytnou vanou manipulovat častěji, doporučujeme vybrat pojízdné záchytné vany. Stáčení uskladněné látky lze provádět efektivně a bezpečně díky stáčecím stanicím. Podlahové plošiny chrání větší plochy před proniknutím nebezpečných látek do podzemních a povrchových vod. Tyto podlahové plošiny (nízké vany) jsou díky rozsáhlému příslušenství, od upevňovacích a spojovacích prvků až po nájezdové rampy, vhodné k pokrytí podlah celých místností.

4. Jaké příslušenství lze k záchytné vaně přiobjednat?

Společnost DENIOS nabízí širokou škálu příslušenství pro pohodlné a ještě bezpečnější skladování nebezpečných látek na záchytné vaně. Abyste si všimli úniklé kapaliny v záchytné vaně včas a mohli tak co nejdříve přistoupit k nápravným opatřením, můžeme Vám například vřele doporučit náš jedinečný detektor úniku nebezpečných látek SpillGuard®, který lze použít do jakékoliv záchytné vany. Detektor úniku SpillGuard® lze jednoduše aktivovat pouhým stisknutím tlačítka a v případě, že detektor odhalí uniklou kapalinu uvnitř záchytné vany, okamžitě na tuto skutečnost varuje spuštěním akustického a vizuálního alarmu po dobu nejméně 24 hodin či do manuálního vypnutí. Pro pohodlné a bezpečné vykládání a nakládání sudů na záchytnou vanu Vám doporučujeme praktické sudové manipulátory a zdvižky.

Potřebujete pomoci?

Neváhejte a dejte nám o tom vědět! Rádi vám pomůžeme.

Jsme tu pro vás!

Poradenství zdarma 800 383 313

Mohlo by Vás také zaujmout...

Svět produktů

Chytře a bezpečně i v roce 2022

Proplujte rokem 2022 chytře a bezpečně s našimi produkty a objevte celou řadu novinek ze světa DENIOS! Vedle nových typů a vylepšených stávajících řešení pro vás máme i zcela nová zařízení z oblasti optiky, měření a detekce.

Číst více
Článek

Jak vzniká plastová záchytná vana?

Nahlédněte do zákulisí naší výroby a zjistěte, jak vzniká plastová záchytná vana, od nápadu až po hotový produkt!

Číst více
Zkontrolujte si

Jak se starat o záchytnou vanu

Všechny firmy, které používají záchytnou vanu, mají povinnost udržovat ji v řádném stavu. Zjistěte, jak pečovat o vaši záchytnou vanu!

Číst více
Článek

7 největších chyb při vyprazdňování záchytných van

K úniku kapaliny do záchytné vany může dojít kdykoliv a není to nic neobvyklého. Ale co pak? Jak dostat kapalinu ze záchytné vany ven? Není to tak jednoduhé, jak by se mohlo na první pohled zdát! V tomto článku se dozvíte, co a jak (ne)dělat.

Číst více
Jak na to

3 + 1 krok ke správné záchytné vaně

Jako dodavatel a výrobce největšího sortimentu záchytných van Vás můžeme ujistit, že si v naší nabídce určitě vyberete. Jak zvolit optimální produkt, aby odpovídal přesně Vašim potřebám?

Číst více
Článek

Historie záchytné vany aneb Záchytná vana, klasika od roku 1986

Jak se zrodila myšlenka záchytné vany? A jak se v průběhu několika desetiletí vyvíjela? Zjistěte něco málo o historii záchytné vany v tomto článku.

Číst více
Načíst další položky Načteno 6 z 9 položek
Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00