SpillGuard® – revoluce v detekci úniku nebezpečných kapalin

Havarijní systémy pro únik kapalin


Havarijní systémy pro úniky kapalin

Boj proti úniku nebezpečných kapalin

V ideálním případě by mělo být vždy zabráněno jakémukoliv úniku vodu ohrožujících a jiných nebezpečných látek, ať už se jedná o malé úkapy nebo velké chemické havárie. V případě, že již dojde k nějaké havárii, je nutné zareagovat okamžitě a učinit nezbytná opatření k minimalizaci škod.

Co budu v případě havárie potřebovat?

Nejdůležitější je být dostatečně připraven! To znamená, že na všech místech v provozu, na kterých hrozí riziko úniku kapalin, by měla být učiněna vhodná preventivní opatření. Ideálním řešením jsou havarijní systémy a pomůcky, které vám vždy pomohou včas zjistit problém, zareagovat na něj a bezpečně a rychle jej vyřešit. Tyto produkty by měly být vždy po ruce, protože jen tak budete moci v případě havárie okamžitě zasáhnout.

V sortimentu společnosti DENIOS naleznete havarijní systémy pro únik kapalin pro nejrůznější účely a místa použití. Nachází se v bezprostřední blízkosti rizikového místa v areálu společnosti kanálové vpusti nebo přípojky? Pak byste měli být schopni je v případě havárie okamžitě uzavřít, aby se zamezilo vniknutí nebezpečných kapalin do kanalizace. Za tímto účelem nabízíme různé těsnící rohože, utěsňovací zátky a další rychloucpávky. Nekontrolovanému proudění kapaliny z místnosti ven a tím i způsobení dalších škod zase spolehlivě zabrání těsnící bariéry do dveří a vrat.

Mít po ruce vhodné havarijní systémy je velmi důležitě i v případě nehody s olejem na vodních hladinách nebo v jejich blízkosti, protože umožňují rychlý zásah. Na vodě plovoucí olejové bariéry a norné stěny zabraňují šíření oleje po proudu a usnadňují jeho zachycení pomocí vodu odpuzujících sorpčních prostředků na olej značky DENSORB.

Co budu v případě havárie potřebovat?

Jaké jsou důsledky nedodržení předpisů?

Jaké jsou důsledky nedodržení předpisů?

Ačkoliv by se měla každá společnost už jen z morálních důvodů pokusit zabránit ekologickým katastrofám, existují i jasná pravidla udávaná právními normami ohledně toho, co se od společnosti v případě havárie očekává. Jsou to například, zákon o vodách č. 254/2001 Sb., zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb. nebo provozní bezpečnostní nařízení. V případě nedodržení těchto předpisů hrozí velké pokuty.

Například z důvodu úniku oleje do vody je společnost, která únik způsobila, povinna nést na svých bedrech náklady na odpovídající nápravná opatření v souladu se Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb. Vyjde-li zároveň najevo, že nebyla dodržena správná bezpečnostní opatření, může rovněž dojít k odmítnutí plnění ze strany pojišťovny, u které je společnost pro případ havárie pojištěna.