• Doprava zdarma

  • DENIOS záruka až 5 let

  • Řešení na míru

  • Poradenství zdarma

Čištění dílů a mycí stoly


Čištění dílů s DENIOSem

Čištění dílů se postupně stává nedílnou součástí výrobních procesů téměř ve všech průmyslových odvětvích. To, co bylo dříve dlouho považováno za nedůležité, se postupně stalo nezbytným technickým procesem. Pro průmyslové čištění dílů jsou používány různé metody, pomocí kterých jsou nečistoty a usazeniny z kovových či nekovových dílů odstraněny. Pro výběr vhodné metody čištění není rozhodující pouze druh dílu, ale i další faktory, jako např. stupeň a způsob znečištění nebo požadovaný výsledek. Čističe a dílenské mycí stoly od DENIOSu umožňují čištění dílů nejrůznějších tvarů i velikostí. V nabídce naleznete:

Čištění ultrazvukem

Manuální a automatizované čištění dílů

Čištění tekutými médii je nejčastěji používanou technologií čištění dílů v průmyslu. Různorodá nabídka čistících prostředků a zařízení je proto široká. Většina běžných dílenských mycích stolů v zásadě pracuje na principu ručního čištění. Lehké nečistoty na jednotlivých dílech, např. částečky prachu, znečištění od oleje nebo maziv, lze jednoduše odstranit např. pomocí štětce. Automatizované nebo poloautomatizované metody sází na čištění pomocí trysek nebo ultrazvuku. V tomto případě probíhá čištění v uzavřeném zařízení po stanovenou dobu. Díky tomuto procesu odstraníte i silné nečistoty způsobené korozí nebo oxidací. Ultrazvukové čističky jsou jasnou volbou pro čištění silně znečištěních dílů se složitou geometrií.

Čištění bez rozpouštědel

Čističe na bázi rozpouštědel pro čištění zastudena jsou účinné, ale velmi náročné na použití. Při používání některých čističů na bázi rozpouštědel mohou vznikat výpary ohrožující zdraví a životní prostředí a zároveň může vznikat riziko požáru a výbuchu. Dle zákonných požadavků na zařízení pro povrchové čištění na bázi rozpouštědel je provozovatel povinen prokázat, že kapalina nepřekračuje stanovenou mezní hodnotu pro emise VOC (těkavé organické sloučeniny). Otázka, zda existuje nějaký způsob, jak se vyhnout při čištění dílů používání rozpouštědel, je tedy nasnadě. S ekologickými mycími stoly bio.x od DENIOSu je možné čištění dílů i bez použití rozpouštědel. Dílenské mycí stoly bio.x používají pro čištění dílů speciální čistící kapalinu bio.x, která byla pro tyto mycí stoly vyvinuta a která nahrazuje rozpouštědlové čističe. Díky čistící kapalině bio.x probíhá čištění dílů na biologické bázi a proto jejich používání nepodléhá předpisům o rozpouštědlech. Dílenské mycí stoly bio.x minimalizují nebezpečí pro zaměstnance a celý podnik.

Mazivy znečištěné ložisko - po a před čištěním
S bio.x očistíte komponenty od nečistot i bez rozpouštědel

Čištění za pomoci rozpouštědel

Při čištění dílů za pomocí rozpouštědel je nutné zvážit celou řadu věcí. Mezi rozpouštědla lze zařadit aromatické uhlovodíky, alkoholy, ketony, chlorované uhlovodíky, chlor-fluorované uhlovodíky atd, včetně jejich směsí. Přípravky s rozpouštědly pro čištění a odmašťování při pokojové teplotě se nazývají „čističe za studena“. Tento termín zahrnuje také emulze a vodnatá čistící média. Jak již bylo zmíněno, z některých těchto čističů za studena se mohou uvolňovat emise, které by mohly mít negativní vliv na zdraví člověka a životní prostředí a kromě toho je většina těchto médií hořlavá. Během čištění za pomocí rozpouštědel je třeba postupovat velmi obezřetně. Pracoviště, kde dochází k čištění dílů za pomoci rozpouštědel, musí být odvětrávané, pokud

  • použitá rozpouštědla podléhají označování v souladu s nařízením o nebezpečných látkách,
  • rozpouštědla mají bod vzplanutí pod 55 ° C.

V DENIOS nabídce naleznete mycí stoly v ocelovém nebo plastovém provedení. K dispozici jsou také s přípojkou na 50l nebo 200l sud. Dle modelu jsou instalována patentovaná oběhová čerpadla se samonasávacím systémem, která jsou bezúdržbová. I v kategorii těchto mycích stolů pro čištění s rozpouštědly již ale nabízíme většinu čistících kapalin, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné látky.

Načítám produkty...