Nádoby na lithium-iontové baterie


Řadit dle
1 až 21 z 21
Zobrazit
na stránce

Přeprava lithium-iontových baterií dle předpisů

Používání lithium-iontových baterií, článků a modulů získává čím dál více na oblibě ve všech průmyslových oblastech a v souvislosti s tím bude nutné vyřešit i otázku bezpečnosti. Poškozené lithium-iontové baterie jsou v rámci přepravy vnímány jako nebezpečné zboží a proto jejich přeprava podléhá určitým pravidlům vyplývajícím z platné legislativy. V DENIOS nabídce naleznete speciální přepravní nádoby z oceli nebo plastu, které Vám v kombinaci s výplní PyroBubbles® granulátem nabídnou certifikované řešení pro bezpečnou přepravu v souladu s předpisy.

Přeprava lithium-iontových baterií dle předpisů
Jaké má granulát PyroBubbles® přednosti?

Jaké má granulát PyroBubbles® přednosti?

PyroBubbles® je granulát o zrnitosti 0,5 – 5 mm, jehož hlavní složku tvoří křemen. Zhášecí prostředek PyroBubbles® je nehořlavý, elektricky izolační a má pouze nízkou tepelnou vodivost. Díky tomu je PyroBubbles® ideálním plnivem do přepravních a skladovacích boxů na lithium-iontové baterie. Zhášecí granulát PyroBubbles® dokáže ochránit okolní náklad v případě vznícení baterií, bezpečně uložených v granulátu. Bod tání granulátu leží kolem 900 °C, načež se kolem zdroje hoření vytvoří uzavřená vrstva.

Naše přepravní a skladovací boxy na lithium-iontové baterie jsou sériově vyplněny zhášecím prostředkem PyroBubbles®. Po použití lze granulát snadno vyjmout a převážnou část opakovaně použít. Kromě přepravy baterií lze boxy použít také k trvalé izolaci hořlavých látek nebo všude tam, kde se vyskytují hořlavé materiály.


Co platí při přepravě lithium-iontových baterií?

Vzhledem k vysokému riziku požáru a výbuchu jsou Li-Ion baterie považovány podle mezinárodní legislativy za nebezpečné zboží a podléhají tudíž předpisům pro přepravu nebezpečných věcí. V závislosti na trase dopravy platí pravidla pro leteckou nákladní, námořní nebo silniční dopravu.

Kromě toho je nutné rozlišovat, zda jsou přepravovány samostatné baterie, baterie vyjmuté ze zařízení nebo baterie zabudované v zařízení. V každém případě musí být zajištěno, že baterie během přepravy nemohou vyklouznout.

Naše přepravní boxy na Li-Ion baterie jsou vhodné i pro bezpečnou přepravu baterií a akumulátorů poškozených a odpadních, které mají být zlikvidovány. Nádoby musí být jasně označeny symbolem označujícím druh nebezpečné látky a UN číslem.

Jak je to s likvidací lithium-iontových baterií?

Od roku 2009 jsou obchodníci, výrobci a společnosti zabývající se likvidací odpadu povinny zajistit zpětný odběr vybitých nebo nepotřebných baterií a akumulátorů. Rovněž na spotřebitele je apelováno, aby nepotřebné baterie odevzdal k ekologické recyklaci.

Lithium-iontové baterie lze recyklovat metalurgicky, kdy jsou k opětovnému použití vytříděny drahé kovy jako je kobalt, nikl nebo měď. Při správné recyklaci lze lithiové baterie recyklovat téměř se 100% úspěšností.

Jaké platí předpisy pro přepravu lithium-iontových baterií?