Odpadkové koše a nádoby na tříděný odpad


Při každém výrobním procesu vzniká nějaký odpad a tím také nutnost likvidace a sběru odpadu. Velkou část tohoto odpadu lze znovu zpracovat během výrobního cyklu.

Je též třeba zvážit otázku bezpečnosti, pokud jde o odpad hořlavého charakteru. Požadavky na likvidaci a sběr odpadu, zbytkového či recyklovatelného materiálu a nebezpečných látek jsou stejně rozmanité jako výrobní procesy napříč provozem.

DENIOS Vám přináší vhodné řešení v podobě odpadkových košů a nádob na třídění odpadu, bezpečnostních odpadkových košů, popelnic a popelníků či speciálních sběrných nádob na zářivky a baterie.