DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Bezpečnost práce

Při výkonu pracovních činností se může přihodit prakticky cokoliv. Jen v roce 2018 bylo v České republice nahlášeno 46 223 úrazů s pracovní neschopností. Následky si pak nese nejen dotyčný zaměstnanec v podobě újmy na svém zdraví, ale také zaměstnavatel, na jehož bedrech leží náklady spojené s odškodněním za pracovní úraz, případně nemoc z povolání. Cílem BOZP je přijetí vhodných preventivních opatření, zamezujících vzniku ohrožení nebo poškození zdraví, případně ztrátám na lidských životech.

Kategorie
Nájezdová a protinárazová ochrana
Osobní ochranné pomůcky
Bezpečnostní sprchy a oční vymývačky
Podlahové a průmyslové rohože
Bezpečnost vnitropodnikové dopravy
Nejiskřivé nářadí
Izolované nářadí 1000 V
Nářadí z nerezové oceli
Titanové nářadí
Podlahové značení a oprava podlah
Odsávací technika
Svářečské zástěny a deky
První pomoc
Požární ochrana
Výstražná zařízení a detektory
Řezací nástroje

Z naší nabídky

Novinka
SALE
bestseller
[[record.name]]
[[record.actionPrice]] [[record.price]] [[record.price]] bez DPH
Cena na dotaz

Minimalizujte rizika!

Bezpečně na každém kroku

Zejména pracovníci ve zpracovatelském průmyslu jsou vystaveni poměrně vysokému riziku vzniku úrazů, který často vychází z jejich každodenních pracovních činností a rutinních procesů. Pomocí vhodných ochranných produktů a pomůcek lze úrazům na pracovišti úspěšně předcházet. K přímé ochraně těla slouží osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou dýchací masky, respirátory, ochranné helmy, ochranné brýle, ochranné obleky či ochrana sluchu. V souvislosti s přepravou nebezpečného zboží lze zmínit vhodné vybavení v souladu se zásadami ADR. V naší nabídce naleznete také nespočet praktických produktů pro zvýšení bezpečnosti na pracovištích a v provozních prostorách, jako např. protinárazové zábrany, nájezdové ochrany, protiúnavové rohože, nejiskřivé nářadí, produkty pro bezpečnost vnitropodnikové dopravy, odsávací techniku, laboratorní stoly a digestoře, bezpečnostní sprchy a řadu dalších.

Sdílíme s vámi naše know-how!
DENIOS Akademie

Těžte z našich zkušeností! Odhalte tajemství bezpečné likvidace úniku nebezpečných látek a pár užitečných fíglů, jak ušetřit!

Právní předpisy

Evropské směrnice a globální harmonizace práva mají významný dopad na zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V České republice se touto problematikou vedle Zákoníku práce a mnoha dalších předpisů zabývá také Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a související, ve kterém jsou definovány:

 • požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 • požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 • požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 • požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 • bezpečnostní značky, značení a signály,
 • předcházení ohrožení života a zdraví ,
 • odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost.

Specializovaný personál v provozu

Při práci s nebezpečnými látkami je povinné používat vhodné osobní ochranné prostředky jako jsou např. ochranné obleky, pomůcky k ochraně dýchacích cest či ochranné rukavice. Téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přináší do běžného pracovního dne celou řadu výzev a úkolů. Funkci odborníků na nebezpečné látky, ochranu životního prostředí, BOZP a PO zpravidla vykonává speciálně vyškolený personál, často pocházející z řad zaměstnanců, kteří získávají nezbytnou kvalifikaci prostřednictvím odborných školení, kurzů a seminářů zaměřených na výše uvedené oblasti, aby mohli vykonávat odborné funkce ve společnosti, jako jsou např.:

 • ekologové,
 • specialisté bezpečnosti práce,
 • specialisté požární ochrany,
 • specialisté ochrany životního prostředí.

I přes působnost kvalifikovaného personálu ve firemní infrastruktuře je nutné mít neustále na paměti, že za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídá výhradně zaměstnavatel.

Přečtěte si také...

Načítám…
Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00