DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Ochrana sluchu

(13 produkt)

Ochrana sluchu je již součástí každodenního života na pracovištích (nejen) ve zpracovatelském průmyslu. Mušlové chrániče sluchu jsou ideální pro situace, kdy se ochrana často nasazuje a sundává. Špunty do uší se doporučují pro dlouhodobé používání, zatímco modely s držákem nebo popruhem výrazně zvyšují komfort nošení. V našem obchodě najdete různé typy osobních pomůcek pro ochranu sluchu.

Filtr
Sortierung
Zobrazeno 13 z 13 položek

Ochrana sluchu od DENIOSu

Ochrana sluchu při práci

Ochrana sluchu na pracovišti je důležitou a často opomíjenou záležitostí, která může mít dalekosáhlé dopady na zdraví a pohodu zaměstnanců. V mnoha průmyslových odvětvích je hluk stálým společníkem: neustálý hluk v továrně, hlasitý řev stavební techniky na staveništi nebo neustálé zvonění telefonů v kanceláři. Toto hlukové znečištění je nejen nepříjemné, ale může vést také k dlouhodobým zdravotním problémům, jako je ztráta sluchu, tinnitus nebo dokonce duševní onemocnění.

Nadměrný hluk navíc ovlivňuje koncentraci a produktivitu, což může mít ekonomické důsledky pro firmy. Je proto důležité zavést účinná opatření na ochranu sluchu a zvýšit povědomí o rizicích spojených s vysokou hladinou hluku na pracovišti.

Při kolika dB je nutná ochrana sluchu?

Pokud je zaměstnanec trvale vystavován hluku 80 dB a více (špička akustického tlaku 135dB), je zaměstnavatel povinen zajistit vhodnou ochranu sluchu. Pokud hluk v práci překročí 85 dB, je nošení ochrany sluchu povinné. Práh bolesti je dosažen u zvuků již nad 120 dB. Běžné průmyslové nástroje a stroje, jako jsou svářečky nebo soustruhy, již takové hladiny zvuku vytvářejí.

Pozor! Je důležité také poznamenat, že potřeba ochrany sluchu závisí nejen na hlasitosti, ale také na délce expozice hluku. Krátké, velmi hlasité zvuky (např. výstřely, ohňostroje) mohou být také škodlivé pro sluch, i když je expozice krátkodobá.

Co znamená hodnota SNR pro ochranu sluchu?

"SNR" je zkratkou pro slova Single Number Rating. Hodnota SNR je číslo, které udává průměrnou hodnotu útlumu hladiny hluku, tedy o kolik decibelů (dB) chránič sluchu snižuje hladinu dopadajícího zvuku. Hodnota SNR nabízí jednoduchý způsob, jak porovnat účinnost jednotlivých produktů pro ochranu sluchu: čím vyšší je hodnota SNR, tím lepší je tlumení hluku.

Například chránič sluchu s hodnotou SNR 30 dB by snížil hladinu hluku v průměru o 30 dB. Pokud je tedy okolní hluk 100 dB, ochrana sluchu sníží hladinu hluku na cca 70 dB (jedná se o zjednodušený výpočet, skutečné hodnoty útlumu se mohou lišit v závislosti na frekvenci).

Pro koho jsou chrániče sluchu vhodné?

Ochrana sluchu je vhodná pro lidi, kteří tráví čas v hlučném prostředí nebo se zabývají určitými činnostmi, při nichž jsou vystaveni hluku, který může poškodit sluch. Zde jsou některé skupiny lidí, pro které je ochrana sluchu obzvláště důležitá:

 • Lidé pracující v hlučném prostředí: pracovníci v továrnách, na stavbách, letištích apod. jsou často vystaveni vysoké hladině hluku.

 • Hudebníci a hudební fanoušci: hlasitost může dosáhnout škodlivých úrovní, zejména při koncertech či hudebních zkouškách.

 • Myslivci a střelci: zvuky střelných zbraní mohou být extrémně hlasité a mohou poškodit sluch.

 • Nadšenci do moto-sportu: ať už při jízdě na motocyklu nebo závodění s autem, zvuky motoru a větru obvykle bývají velmi hlasité.

 • Lidé s citlivým sluchem: někteří lidé mají nižší toleranci hluku a používání prostředků pro ochranu sluchu, a to i při nižších hladinách hluku, jim může prospívat.

 • Návštěvníci hlučných akcí: sportovní události, festivaly a jiná velká setkání lidí mohou být velmi hlučná.

 • Kutilové: nástroje jako vrtačky a pily mohou být také velmi hlasité.

 • Děti a kojenci: jejich zvukovody jsou menší a citlivější. Je třeba zvážit použití chráničů sluchu, zejména při akcích s vyšší hladinou hluku.

 • Cestující v letadle: ochrana sluchu může pomoci minimalizovat hladinu hluku v kabině letadla.

 • Obyvatelé hlučných městských oblastí: neustálý hluk městské dopravy může být pro některé lidi stresující. Je důležité si uvědomit, že i zdánlivě mírná úroveň hluku může časem způsobit značné poškození sluchu.

Jaké vlastnosti by měly chrániče sluchu mít?

Osobní ochrana sluchu by měla v první řadě eliminovat riziko poškození sluchu nebo je alespoň snížit na minimum. Potřeba ochrany se může lišit v závislosti na pracovním prostředí, hladině hluku a době trvání expozice hluku. Účinná ochrana sluchu musí splňovat následující požadavky:

Základní požadavky

 • Zvuková izolace: chrániče sluchu by měly snížit hladinu hluku na bezpečnější úroveň, která je v rámci stanovených limitů.

 • Pohodlí: nošení prostředků pro ochranu sluchu by mělo být co nejkomfortnější, aby se zvýšila pravděpodobnost jejich pravidelného používání

 • Ergonomie: chrániče sluchu by měly dobře sedět a těsnit, aby byla zajištěna účinná izolace.

Specifické požadavky

 • Komunikace: na některých pracovištích je důležité, aby zaměstnanci mohli komunikovat mezi sebou a s okolním prostředím i přes chrániče sluchu. K tomu slouží speciální produkty, které umožňují slyšet řeč a signály a zároveň chrání před škodlivým hlukem.

 • Snadné použití: chrániče sluchu by se měly snadno nasazovat a sundávat, zejména na těch pracovištích, kde se s ochranou sluchu manipuluje často.

 • Hygiena: chrániče sluchu by měly být snadno čistitelné nebo vyměnitelné, aby byly zachovány hygienické normy.

 • Certifikace: účinná ochrana sluchu by měla odpovídat příslušným předpisům a normám. Všechny produkty pro ochranu sluchu od DENIOSu jsou certifikovány dle EN 352.

 • Požadavky pracoviště: existují speciálně certifikované chrániče sluchu, které jsou určeny pro používání v náročnějších oblastech, např. v Ex zónách.

 • Kombinovatelnost s jinými OOP: ochranu sluchu by mělo být možné nosit v kombinaci s dalšími osobními ochrannými prostředky jako např. brýle, přilby apod.

 • Dlouhá životnost: materiál i zpracování by mělo být dostatečně kvalitní a robustní, aby chránič sluchu mohl být používán dlouhodobě.

Jak vybrat správný chránič sluchu?

Výběr správné ochrany sluchu je důležitý, aby nedošlo k poškození sluchu hlukem. Zde je několik faktorů, které je třeba vzít v úvahu při výběru správné ochrany sluchu:

Hluková zátěž

Před výběrem ochrany sluchu byste měli znát hladiny hluku, kterým vy či vaši zaměstnanci budete vystaveni – hlasitost a dobu trvání expozice.

Typ ochrany sluchu

Existují dva hlavní typy ochrany uší proti hluku: mušlové chrániče sluchu (sluchátka) a špunty do uší.

 • Špunty do uší: vkládají se do zvukovodu a jsou lehké a přenosné. Jsou ideální pro dlouhodobé vystavení hluku.

 • Mušlové chrániče sluchu: pokrývají celé ucho a jsou ideální, pokud je třeba ochranu sluchu často sundávat a nasazovat.

Pohodlí

Ochrana sluchu by měla být dostatečně pohodlná, aby ji bylo možné nosit po dlouhou dobu. Nepohodlné chrániče sluchu nemusí být nošeny pravidelně, což zvyšuje riziko poškození sluchu.

Hodnota útlumu (SNR)

Hodnota útlumu (Single Number Rating) udává, jak účinně daná ochrana sluchu tlumí hluk. Vyšší hodnota SNR znamená lepší tlumicí účinek.

Specifické požadavky

V závislosti na pracovišti mohou být na prostředky pro ochranu sluchu kladeny zvláštní požadavky. Existují tedy např. chrániče sluchu, které jsou vhodné pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Certifikace

Ujistěte se, že je ochrana sluchu certifikována dle platných bezpečnostních norem.

Osobní preference

Někdo preferuje špunty do uší, pro někoho jsou pohodlnější mušlové chrániče sluchu. Důležité je najít takovou ochranu sluchu, kterou budete skutečně používat.

Poradenství

Než se rozhodnete, může být užitečné vyzkoušet různé možnosti a v případě potřeby požádat o radu odborníka. To zajistí, že zvolená ochrana sluchu bude účinná a pohodlná.

Sdílíme s vámi naše know-how!
DENIOS Akademie

Těžte z našich zkušeností! Odhalte tajemství bezpečné likvidace úniku nebezpečných látek a pár užitečných fíglů, jak ušetřit!

Jak poznat správnou ochranu sluchu?

Správné nasazení ochrany sluchu je zásadní pro dosažení maximální ochrany. Zde je několik tipů, které vám pomohou vybrat správný produkt:

Špunty do uší

 • Pohodlí: Špunty do uší by měly pohodlně sedět, a to i po delší dobu.

 • Těsnění: Dobře padnoucí špunty do uší by měly ucho zcela utěsnit. Když mluvíte nebo vydáváte nějaké zvuky, měly by být výrazně tlumeny.

 • Test zavádění: Mnoho špuntů do uší je třeba nejprve srolovat a vložit do zvukovodu. Poté by se měly roztáhnout a utěsnit zvukovod. Pokud ne, vyzkoušejte jiný typ nebo velikost.

Mušlové chrániče sluchu

 • Přiléhavost: Chrániče sluchu by měly dostatečně přiléhat k uším, aby zajistily dobré utěsnění. Ne však tolik, aby to bylo nepříjemné.

 • Kontrola těsnění: Mezi uchem a těsněním by neměla být mezera.

 • Test pohybu: Pohybujte hlavou v různých směrech, abyste se ujistili, že chránič sluchu drží na svém místě.

Obecné tipy

 • Přečtěte si návod: Před použitím ochrany sluchu si přečtěte návod k použití.

 • Pravidelná kontrola: Časem se může těsnění a další části výrobku opotřebovat. Proto je důležitá pravidelná kontrola a výměna v případě potřeby.

 • Poradenství: Pokud si nejste jisti výběrem správné ochrany sluchu, nechte si poradit od odborníků.

Jsou chrániče sluchu opakovaně použitelné?

Opakované použití ochrany sluchu závisí na konkrétním typu a kvalitě výrobku.

 • Jednorázové špunty do uší: Obvykle jsou vyrobeny z pěny a jsou tedy určeny pouze k jednorázovému použití. Po použití mohou být kontaminovány choroboplodnými zárodky nebo nečistotami, a proto by měly být zlikvidovány.

 • Mušlové chrániče sluchu: Tento typ ochrany sluchu je obvykle opakovaně použitelný. Tyto chrániče je třeba pravidelně čistit a kontrolovat, zda nejeví známky opotřebení. Někdy jsou pěnové vložky nebo těsnění vyměnitelné.

Upozornění: Je důležité dodržovat pokyny výrobce týkající se opětovného použití.

Odpočiňte si od hluku - pořiďte si chrániče sluchu od DENIOSu

Význam ochrany sluchu na pracovišti by neměl být v žádném případě podceňován. V DENIOSu najdete vysoce kvalitní výrobky pro ochranu sluchu, které nejen splňují zákonné požadavky, ale nabízejí také vysoký komfort a chrání před možným hlukovým přetížením.

Při nákupu výrobků na ochranu sluchu je DENIOS na vaší straně jako spolehlivý partner. Nabízíme širokou škálu vysoce kvalitních produktů pro větší bezpečnost práce: Naše špunty do uší jsou nejen bezpečné, ale také pohodlné, takže je radost je nosit. Pouze důsledná ochrana sluchu může zabránit trvalému poškození a trvale podporovat bezpečnost na pracovišti.

Pokud máte nějaké dotazy k našemu sortimentu nebo byste chtěli poradit, rádi vám pomůžeme. Můžete nás kontaktovat na bezplatné horké lince 800 383 313. Náš odborný tým vám poskytne komplexní poradenství, abyste si mohli vybrat pro svou společnost to nejlepší.

Přečtěte si také...

Načítám…
Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00