DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Vyhlaste chaosu válku! aneb Metodou 5S ke zvýšení bezpečnosti na pracovišti

Nepořádek v provozu může vyjít nejen draho z hlediska času a financí, ale také s sebou často přináší značná bezpečnostní rizika. Proč mají nesprávné zorganizování prostoru či nedostatek čistoty na pracovišti často přímý vliv i na bezpečnost? Metoda 5S, pocházející z Japonska, představuje 5 základních pravidel, jak zatočit s chaosem a vytvořit organizované, čisté a výkonné pracoviště.

Nepořádek na pracovišti a jeho důsledky

Neustálé hledání věcí – i když zrovna spěcháte

Nepřehledné uložení pracovních prostředků, nástrojů, nářadí či materiálu může být často příčinou toho, že strávíte značnou část pracovní doby urputným hledáním. Pokud však nepracujete jako detektiv a nepátráte zrovna po nějakém tom důležitém předmětu doličném, je tato činnost spíše pro zlost, než pro dobrou věc, nemluvě o tom, že při provádění této neproduktivní činnosti Vaše práce stojí. Koneckonců tyto prostoje mohou mít neblahý dopad z hlediska času i financí, protože, jak víme, ne nadarmo se říká, že čas jsou peníze. V krizových případech, jako je například úraz či únik nebezpečné látky, může mít dokonce hledání prostředků pro okamžitý zásah nebo lékárničky k poskytnutí první pomoci nedozírné následky. Co kdybychom se tedy společně podívali na to, jak s nepořádkem zatočit?

Zvýšení rizika úrazu

Víte, že volně povalující se předměty jsou jednou z nejčastějších příčin pracovních úrazů? S trochou nadsázky, nejenže se tyto předměty ve smyslu Murphyho zákona velmi rychle přemění v předměty přímo určené k zakopnutí, ale také mohou účinně blokovat únikové cesty, které je ovšem nutné udržovat neustále průchozí. Pokud všude, kam se podíváte, leží ostré nebo špičaté předměty, jako jsou třeba hřebíky, velmi snadno uštědříte svým zaměstnancům nezáviděníhodný bolestivý zážitek. S takovým „pracovním benefitem“ se asi při náboru nových zaměstnanců chlubit nebudete, že?

Často stačí i jen trocha nepozornosti a otevřené nebo špatně uzavřené nádoby s kapalinami mohou být nechtěně převrženy, kapalina z nich rychle vyteče a i přesto, že se nejedná o nebezpečnou kapalinu, nesmíme zapomínat, že riziko uklouznutí hrozí vždy. A co když se přece jen jedná o nebezpečnou chemikálii? Vedle rizika uklouznutí může dojít až k závažným zdravotním problémům a environmentálním škodám.

„Neviditelné“ úniky a nedostatečná hygiena

Udržování čistoty na pracovišti také přispívá zásadním způsobem k bezpečnosti práce. Některé nečistoty nemusí být v kontrastu s jinými příliš patrné. Dobrým příkladem jsou třeba nepatrné úniky oleje způsobené netěsnostmi součástek. Pokud není v každodenním provozu věnována dostatečná pozornost udržování čistoty, uniklá kapalina se postupně usazuje a uniklý olej nemusí být na znečištěném stroji tak snadno odhalen jako na stroji čistém. V krajním případě mohou mít nedostatečné čištění a hygiena negativní vliv i na zdraví.

Jak metoda 5S pomůže ke zvýšení bezpečnosti práce?

Metoda 5S je systematický přístup LEAN managementu, má kořeny v Japonsku ve firmě Toyota a jejím úkolem je pomáhat vytvářet a udržovat pořádek, efektivitu a čistotu na pracovišti. Zkratka 5S vznikla z počátečních písmen japonských hesel pro pět základních kroků: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu a Shitsuke. V češtině bychom pak mohli hovořit o Setřídění, Systematizaci, Srovnání a uspořádání, Standardizaci a Sebedisciplíně.

Metoda 5S může výrazně přispět k minimalizaci rizik pracovních úrazů na pracovišti, protože pomáhá krok za krokem systematicky přezkoumat veškeré postupy a odhalit nedostatky. Tato strukturovaná metodika se může stát velmi cenným přístupem obzvláště ve společnostech, ve kterých dochází často k pracovním úrazům v důsledku neuspořádaných pracovišť.

i

**Náš tip: ** Zapojte své zaměstnance do procesu zavádění 5S metody již od prvního kroku. Zaprvé znají své pracoviště nejlépe a mohou upozornit na důležité problémy týkající se jejich pracoviště a zadruhé jejich zapojením podpoříte přijetí nových opatření a postupů za své, což je obzvláště důležité pro důsledné dodržování těchto postupů v budoucnosti.

S metodou 5S proti chaosu

Setřídění
Systematizace
Srovnání & čištění
Standardizace
Sebedisciplína

Setřídění, Systematizace, Srovnání & čištění, Standardizace a Sebedisciplína – těchto 5 kroků představuje základní principy metody 5S. Níže jsme se hlouběji zaměřili na jednotlivé kroky včetně návrhu užitečných produktů, které Vám realizaci každého kroku usnadní.

1. Setřiď & vyřaď

V průběhu času se na pracovišti nahromadí spousta věcí, mezi kterými často nalezneme i řadu těch, které již nejsou potřeba nebo jsou používány jen zřídka. Sem tam se v té hromadě najdou i zničené nebo jinak nepoužitelné předměty. Zbytečné harampádí přitom přispívá k nepřehlednosti na pracovišti a brzdí plynulost pracovních procesů. Prvním a zároveň nejdůležitějším krokem, na kterém závisí všechny ostatní, je proto roztřídění veškerých předmětů na pracovišti a nelítostné zbavení se všech zbytečných a poškozených.

V tomto kroku bychom se měli zejména zabývat těmito otázkami:

 • Co vše pro každodenní práci potřebuji a co se používá jen zřídka?

 • Nachází se na pracovišti předměty, které se vůbec nepoužívají?

 • Lze vyřadit předměty stejného druhu, které jsou na stejném pracovišti vícekrát?

 • Lze najít na pracovišti nepoužitelné nebo rozbité předměty, které mohou být předány k recyklaci nebo jinak zlikvidovány?

i

Náš tip: Na pracovištích se nejčastěji nacházejí již nepoužívané věci, jako jsou prázdné nádoby či obaly, ale třeba i dokumenty, jejichž povinná doba uchovávání dávno uplynula. To vše už tam jen zbytečně zabírá místo. Vytvořte v podniku centrální sběrné místo nepotřebných věcí pomocí vhodných sběrných nádob.

Výklopné vozíky

Ke skladování a přepravě různých odpadů a druhotných surovin

K produktům

Stohovatelné nádoby

Ke sběru odpadu nebo jako prostorově úsporné úložiště

K produktům

Gitterboxy

Ke skladování a sběru rozličných obalů, jako např. malé nádobky

K produktům

2. Systematizuj

Po vytřídění by na pracovišti měly zůstat pouze předměty, které jsou pro práci na konkrétním pracovišti nezbytné. Každý předmět by měl mít své místo. Při hledání vhodného místa pro konkrétní předměty je dobré řídit se pravidlem, že to, co je používáno nejčastěji, by mělo být také stále po ruce. Nářadí, nástroje a materiál, který je používán na pracovišti pouze zřídka, by měl být sice uložen na dosah pro případ potřeby, ale zároveň tak, aby nepřekážel plynulosti běžného provozu.

 • Stanovte předmětům nějaké konkrétní místo pro uložení včetně jejich označení nebo popisu

 • Vhodné místo pro předměty volte podle frekventovanosti používání

 • Všímejte si také pořadí, ve kterém se materiál při práci používá

 • Při umisťování předmětů berte také ohled na ergonomii

i

Náš tip: Pro přehledné uložení nářadí, nástrojů či materiálu se nevyhnete pořízení vhodných úložných systémů. Nepřeberné množství různých druhů skříní na materiál a nářadí od DENIOSu Vám umožní přehlednou archivaci složek s dokumenty v kancelářích, ale i uložení nářadí či drobného materiálu, jako jsou šroubky a hřebíky, v dílnách. Všechny skříně na materiál a nářadí jsou standardně vybaveny integrovanými zámky, díky kterým je obsah skříně chráněn před krádežemi či neoprávněným přístupem. Regály jsou skvělým pomocníkem pro úsporu místa a zároveň zaručí optimální přístup k uloženým předmětům. Jejich flexibilní konstrukce nabízí vysokou variabilitu z hlediska jejich rozšiřitelnosti či rozvrhnutí. To je obzvláště užitečné v případě, že je prostor skladu neustále přestavován a optimalizován dle aktuální potřeby. Pomocí úložných boxů a organizérů přehledně oddělíte různé druhy malých předmětů. Pro zajištění rychlého přístupu k prostředkům první pomoci nebo k havarijní soupravě sorbentů byste měli také určit místo, kde budou tyto trvale uloženy, a seznámit s ním všechny pracovníky.

Skříně na materiál a nářadí

Různé vnitřní vybavení a modely pro bezpečné skladování

K sortimentu

Regály

Flexibilně rozšiřitelný úložný prostor pro pomocný materiál či nářadí a mnoho dalšího

K produktům

Skladovací přihrádky a organizéry

Pro přehledné uložení malých předmětů

K produktům

Víceúčelové nádoby

Pro širokou škálu použití v každém provozu

K produktům

Skříňky na klíče

Pro bezpečné a přehledné uložení klíčů

K produktům

DENSORB® havarijní soupravy

V pojízdném Caddy vozíku, přenosném kufru nebo prostorném depotu

K produktům

Prostředky první pomoci

Prostředky první pomoci v praktickém zásobníku, dávkovači nebo držáku

K produktům

3. Srovnej & vyčisti

Pravidelné ulízení a čištění pracoviště by se nemělo omezit pouze na oblast hygieny, ale zároveň by se do tohoto kroku měla zahrnout i pravidelná údržba. Pracovní zařízení a stroje by například mohly být během procesu mytí a čištění zároveň kontrolovány na případné závady. Nejenže si takto zajistíte čisté a pohodlné pracovní prostředí, ale také snížíte riziko pracovních úrazů a technických poruch.

 • Určete pravidelné cykly pro čištění pracovních prostorů

 • Identifikujte a eliminujte příčiny znečištění

 • Během čištění kontrolujte také funkcionalitu pracovních zařízení

i

Náš tip: Ekonomické používání materiálu při čištění šetří životní prostředí i Vaši peněženku. Pomocí rozprašovačů a zvlhčovačů tkanin FALCON se budou čistící prostředky dávkovat jedna báseň a bez zbytečného plýtvání. Odběr čistícího prostředku ze zvlhčovače tkanin představuje obzvláště ekonomické řešení, protože přebytečná kapalina stéká zpět do nádobky a zajišťuje tak bezztrátový odběr čistící kapaliny. Velmi účinné jsou také speciální průmyslové čistící hadry, které lze po použití vyprat a znovu použít.

Rozprašovače a zvlhčovače tkanin FALCON

Pro úsporné dávkování čisticích prostředků

K sortimentu

Čistící hadry a utěrky

Pro úsporné dávkování čisticích prostředků

K produktům

Úklidové vozíky a sběrné magnety

Profesionální vybavení pro úklid od úklidových vozíku, přes sběrací kleště až po magnetické metly

K produktům

4. Standardizuj

Jakmile bude první pracoviště optimalizováno, můžete vytvořené schéma zdokumentovat a aplikovat na další podobné pracovní oblasti. Tak získáte nejen optimálně zorganizovaná pracoviště, ale standardizace postupů Vám také usnadní přesun zaměstnanců mezi jednotlivými pracovními pozicemi v rámci podniku, ale i zaškolení nových pracovníků.

 • Vytvořené organizační schéma lze aplikovat i na další podobná pracoviště

 • Definujte standardy pro organizaci pracovišť, stanovte pravidelné cykly čištění a systém odpovědnosti za konkrétní procesy

i

Organizace pracoviště by měla být přehledná a snadno pochopitelná pro všechny zaměstnance. Pro lepší orientaci můžete vytvořit průvodce, ve kterém zdokumentujete principy a pravidla ukládání věcí, pravidelné cykly čištění i jednotlivé odpovědnosti. Průvodce můžete pomocí listovacích souborů a informačních tabulek umístit přímo na jednotlivá pracoviště.

Listovací soubory a organizační tabulky

Mějte organizační pravidla stále na očích

K sortimentu

5. Sebedisciplína

V tomto kroku je již pracoviště optimalizováno a nyní se jen musíme ujistit, že už to tak také zůstane. Aby se vše za pár týdnů nevrátilo zase do starých kolejí, musíme se postarat o to, aby se nová pravidla stala zažitými zvyklostmi. To se však často snáze říká, než realizuje, protože aby fungovala nová pravidla v podniku trvale, musí k tomu přispívat všichni. Z tohoto důvodu byste neměli metodu 5S považovat pouze za jednorázový projekt, ale učinit z ní každodenní rutinu.

 • Integrujte nová organizační pravidla a zásady do provozního řádu

 • Provádějte pravidelná proškolování

 • Účinné je také vytvoření systému malých odměn za dodržování pravidel

 • Obzvláště důležité je, aby nadřízení dbali na dodržování nových pravidel a prováděli kontroly

Zbývá už jen říci: Tak s chutí do toho!

Potřebujete pomoci?

Neváhejte a dejte nám o tom vědět! Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás!

Poradenství zdarma 800 383 313

Mohlo by Vás také zaujmout...

Načítám…
Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00