DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

7 největších chyb při vyprazdňování záchytných van

To, že kapalina z nádoby vyteče není nic neobvyklého. Ten, kdo umístil nádobu s nebezpečnou látkou na záchytnou vanu, udělal již na začátku vše správně, neboť zabránil tomu, aby nebezpečná látka pronikla do půdy a ohrozila životní prostředí. Ale co dál? Jak dostanu kapalinu z vany pryč? Nebude to tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát! Při vyprazdňování záchytné vany můžete udělat několik zásadních chyb, které by mohly mít fatální následky. Níže Vám krátce popíšeme, čeho byste se měli vyvarovat a co naopak udělat, aby to bylo správně.

1. Nedělat nic

Při pohledu do záchytné vany zjistíte, že je v záchytné vaně vyteklá kapalina. Nemáte ale zrovna čas situaci řešit, protože máte jinou práci nebo pospícháte domů. Vždyť se nic neděje, zítra je taky den!

Při úniku nebezpečné kapaliny je nutné okamžitě učinit nápravná opatření, neboť jste ze zákona povinni, zajistit předepsaný záchytný objem po celou dobu používání vany. Pokud kapalina vyteče do vany, Vy už záchytný objem garantovat nemůžete. Obzvláště u citlivých látek, které vylučují nebezpečné výpary, je nutné reagovat okamžitě, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo dokonce ke vzniku požáru. Neztrácejte hlavu, bezpečnost je vždy na prvním místě! Nejdříve vyhodnoťte výši rizika a identifikujte druh a množství kapaliny. Na základě tohoto vyhodnocení, případně dle pokynů v provozním řádu může být nutné ohraničit a uzavřít prostor, ve kterém hrozí nebezpečí, případně provést evakuaci. Neprodleně informujte hasiče nebo jiný pomocný personál.

Chcete-li být včas informováni o úniku nebezpečné látky do záchytné vany, můžeme vám nabídnout náš jedinečný detektor úniku nebezpečných látek SpillGuard®, který vás v případě detekce nebezpečné látky v záchytné vaně neprodleně varuje zvukovým a vizuálním alarmem.

2. Nepoužít osobní ochranné pomůcky

Chcete splnit své povinnosti a vyteklou kapalinu ze záchytné vany co nejrychleji odstranit. Bez rozmyslu se do toho tedy pustíte. Špatně!

Vyprazdňování záchytné vany by mělo probíhat stejně jako jakékoliv jiné odstraňování úkapů: prvním krokem je použití osobních ochranných pomůcek (OOP), mezi které patří:

V závislosti na druhu látky mohou být vyžadovány i jiné ochranné pomůcky - například respirátory nebo ochranné overaly. Řiďte se pokyny v provozním řádu nebo bezpečnostních listech.

3. Převrátit ji

Záchytnou vanu jednoduše převrátit a hotovo? Také špatně!

Při naklápění nebo převracení záchytné vany hrozí značné nebezpečí vzniku sekundární nehody. S plnou záchytnou vanou nesmí být žádným způsobem manipulováno, protože stačí jen trocha nepozornosti a může dojít k vylití kapaliny ze záchytné vany, čímž se dostanou ostatní zaměstnanci do přímého ohrožení.

Záchytnou vanu není vhodné vylévat ani v případě, kdy je prokazatelné, že se v ní nachází pouze dešťová voda. Záchytná vana může být totiž znečištěna zbytkem uniklé nebezpečné kapaliny, která na ní byla před tím uskladněná.

4. Vyprázdnit vanu jinou nádobou

Ani odstranění vyteklé kapaliny prostřednictvím jiné nádoby není vhodný způsob, jak úkapy zlikvidovat.

Snadno může dojít k rozlití kapaliny a vzniku sekundárního úniku. I přesto, že budete mít ochranné rukavice, může dojít k potřísnění Vaší pokožky. Ochrana pomocí rukavic je dostatečná pouze do té doby, dokud se něco nepokazí. Je proto nutné brát vždy v úvahu všechna možná rizika.

K odstranění kapaliny z vany tedy používejte čerpadla nebo vysavače na kapaliny. Odstraňte kapalinu co možná nejpečlivěji ze záchytné vany a následně zkontrolujte, zda tam ještě něco nezbylo. Na zbytkovou kapalinu již můžete použít sorbenty. V závěru byste měli záchytnou vanu řádně vyčistit a dekontaminovat.

5. Jeden nástroj na všechny druhy látek

Jedno čerpadlo pro všechny druhy látek? V žádném případě!

Při manipulaci s nebezpečnými látkami je nutné nejen pečlivě dbát na bezpečnost práce, ale také dodržovat pokyny v návodech pro jednotlivé pomůcky. Čerpadla a sorbenty, které budou použity pro odstranění vyteklé kapaliny ze záchytné vany, musí být vždy prokazatelně vhodné a odolné vůči druhu odčerpávané kapaliny!

6. Nevhodné čistící prostředky

Na vyčištění a dekontaminaci záchytné vany lze použít, v závislosti na druhu vyteklé látky, vodu nebo vhodný čistič. Vyhněte se však hrubému mechanickému čištění a nepoužívejte nic, co by mohlo poškodit povrch vany (např. brusivo). Nepropustnost záchytné vany by nemohla být již garantována.

7. Nezkontrolovat vzájemnou kompatibilitu skladovaných látek

Obzvláště po úniku byste měli důkladně překontrolovat látky, které na záchytné vaně skladujete. Pokud jsou na záchytné vaně uložené látky, které nejsou vhodné pro společné skladování, může mezi nimi dojít k nežádoucí interakci. Chcete-li ke skladovaným látkám přidat nový druh kapaliny, vždy nejdříve překontrolujte vzájemnou kompatibilitu s ostatními látkami v tabulce společného skladování.

Potřebujete pomoci?

Neváhejte a dejte nám o tom vědět! Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás!

Poradenství zdarma 800 383 313

Mohlo by Vás také zaujmout...

Načítám…
Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00