Skříně s oběhovým filtrem


Řadit dle
1 až 24 z 24
Zobrazit
na stránce

Nenalezli jste vhodnou skříň s oběhovým filtrem v této kategorii? Nahlédněte i do těchto kategorií:

Odvětrávané skříně na nebezpečné látky

Skříň s oběhovým filtrem typ Custos vyřeší hned dva běžně se vyskytující problémy, ke kterým při skladování nebezpečných látek v pracovních prostorech často dochází, a to odsávání i filtraci zdraví škodlivých výparů zároveň.

V závislosti na typu skříně uchovává moderní monitorovací elektronika přehled o nasycení filtru nebo výměně vzduchu uvnitř skříně.

  • K dispozici jako skříň na nebezpečné látky s požární odolností 90 minut (typ 90 podle EN 14470-1), skříň na chemikálie nebo jako skříň na kyseliny a louhy,
  • není nutné žádné přídavné odvětrávání pro odvod vzduchu,
  • zachycení až 99,998 % výparů (v závislosti na modelu).
  • jednoduchá přeprava díky integrovanému podjízdnému podstavci,
  • moderní monitorovací elektronika upozorní na nasycení filtru nebo četnost výměny vzduchu.
Skříně s oběhovým filtrem

Na co je nutné dbát při skladování látek ve skříni s oběhovým filtrem?

Na co je nutné dbát při skladování látek ve skříni s oběhovým filtrem?

V případě, že potřebujete v jedné skříni s oběhovým filtrem uskladnit více druhů nebezpečných látek, je nutné dbát zásad pro společné skladování nebezpečných látek. Pro přesné posouzení vhodnosti společného skladování slouží mimo jiné bezpečnostní listy, ve kterých je výrobce (dovozce) povinen uvádět doporučené a vyloučené způsoby skladování a neslučitelné látky.

Uskladněné nebezpečné látky musí být chráněny před přístupem nepovolaných osob. To se týká nejen ochrany před krádeží nebo vandalismem, ale také interního zneužití. Obecně by měl mít k uskladněným látkám přístup pouze omezený počet lidí, především kvalifikovaní zaměstnanci.

Neměli byste zapomínat ani na pravidelnou údržbu skříně a provádění pravidelných revizí, které přispívají ke zvýšení bezpečnosti a prodlužují životnost Vaší bezpečnostní skříně. Provádění revizí nabízíme našim zákazníkům v rámci poskytování dalších služeb a na termín následující revize Vás rádi a včas upozorníme. Vy se tak můžete v klidu soustředit na Vaše zákazníky.