DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

ČSN EN 14470-1 aneb Bezpečnostní skříň jak má být

Každý, kdo by chtěl skladovat hořlaviny na pracovišti, neměl by nechat téma skladování nebezpečných látek v bezpečnostních skříních podle ČSN EN 14470-1 bez povšimnutí. Tato evropská norma je v platnosti od roku 2004 a platí i na národní úrovni. Norma ČSN EN 14470-1 stanovuje požadavky a testovací podmínky pro protipožární bezpečnostní skříně ke skladování hořlavin na pracovišti. Rozhodnete-li se pro nákup bezpečnostní skříně s požární odolností z DENIOS sortimentu, můžete si být jisti, že každá tato skříň prošla typovou zkouškou a splňuje veškeré závazné požadavky. Co ale v normě ČSN EN 14470-1 vlastně stojí a jakými zátěžovými testy musí bezpečnostní skříň projít předtím, než bude moci být uvedena do provozu? Připravili jsme pro Vás malé shrnutí!

Bezpečnost i v extrémních situacích

Hořlavé kapaliny, jako jsou například rozpouštědla, maziva, kaly a barvy, nalézají v praxi široké uplatnění. Za určitých podmínek dokážou společně se vzduchem vytvořit výbušné směsi. Stručně řečeno, hořlavina sama o sobě žádné nebezpečí nepředstavuje, nebezpečné jsou výpary a plyny, které se z ní uvolňují. Dosáhne-li směs při vnějším působení tepla bodu vzplanutí, může dojít k osudnému vznícení. Potenciál nebezpečí je tak vysoký, že by bylo krajně nezodpovědné skladovat hořlaviny na pracovišti bez jakékoliv ochrany. Tam, kde se zdržují či pracují lidé, musí být riziko nebezpečí zcela vyloučeno. Evropská norma popisuje postupy a testovací kritéria pro bezpečnostní skříně, které mají sloužit pro skladování hořlavin v uzavřených nádobách při běžné pokojové teplotě a definuje 3 hlavní bezpečnostní požadavky: minimalizaci rizika vzniku požáru, ochranu obsahu skříně v případě již vzniklého požáru po jasně definovaný (přezkoušený) minimální časový interval (požární odolnost) a dále pak minimalizaci úniku nebezpečných výparů do okolí pracoviště a zadržení případných úniků uvnitř skříně.

V praxi přináší požární odolnost, vybraná s přihlédnutím na příslušné okolnosti, dostatek času, a to jak zaměstnancům k opuštění nebezpečného prostoru, tak i k zásahu hasičů, kteří tak mohou včasným zásahem dostat vzniklý požár pod kontrolu dříve, než se stihne rozšířit do dalších prostor.

Zátěžový test pro případ požáru

Norma ČSN EN 14470-1 člení bezpečnostní skříně dle jejich požární odolnosti do 4 tříd. Označení typ 15, 30, 60 a 90 představují dobu v minutách, po kterou musí v případě požáru bezpečnostní skříň odolat. V mnoha evropských zemích jsou bezpečnostní skříně s požární odolností 90 minut považovány za vrchol nejmodernější techniky. Obecně je doporučeno umístit pro skladování hořlavin v pracovních prostorách protipožární skříň s požární odolností 90 minut, protože přináší dostatek času pro evakuaci zaměstnanců i hašení požáru. Při volbě třídy požární odolnosti je vždy vhodné brát v potaz výsledky vyhodnocení rizik v provozu.

Proč požární odolnost 90 minut?

Vznik požáru

Spustí se požární alarm a zaměstnanci by měli opustit prostor

Požár prvních 5-10 minut

Zaměstnanci jsou evakuováni a hasiči jsou na cestě k požáru

Požár v 10. - 15. minutě

Hasiči dorazí na místo a začínají hasit požár

Požár v 15. - 90. minutě

Požár je uhašen, bezpečnostní skříň typ 90 poskytuje dostatek času k získání kontroly nad vypuklým požárem

Je-li bezpečnostní skříň označena třídou požární odolnosti dle ČSN EN 14470-1, výrobce ručí za to, že skříň splňuje konstrukční požadavky podle výše uvedené normy a deklarovaná požární odolnost je přezkoušena a doložena příslušnými dokumenty. Požární odolnost nosných prvků je přezkušována pro každý typ bezpečnostní skříně. Při zátěžovém testu je skříň umístěna do speciální pece, kde je zahřívána podle teplotní křivky dle ČSN EN 1363-1, přičemž se měří vzestup teploty uvnitř skříně. V závislosti na čase, kdy nárůst vnitřní teploty na některém místě stoupne o 180 K, je skříň klasifikována jako typ 15, 30, 60 nebo 90. Je též testováno, zda skříň splňuje další požadavky normy ČSN EN 14470-1, ke kterým patří:

Samočinné zavírání dveří

Dveře by se měly vždy samočinně zcela uzavřít a doba zavírání by měla trvat maximálně 20 sekund od spuštění zavírání. Jedná-li se o skříň se zabudovanou aretací, musí se dveře automaticky uzavřít při dosažení teploty cca 50 °C (±10 °C) v okolí přední strany skříně.

Samočinné uzavření odvětrávacích otvorů

Předepsané odvětrávací otvory pro přívod a odvod vzduchu se musí automaticky uzavřít, pokud jsou vystaveny teplotě 70 °C (±10 °C).

Nosnost vnitřního vybavení

Police a výsuvy bezpečnostní skříně musí mít od výrobce deklarovanou maximální nosnost, která musí zůstat zachována i během požáru.

Provozuschopnost záchytné vany

Pro zachycení případných úkapů nebezpečných látek musí být skříň vybavena záchytnou vanou s odpovídajícím záchytným objemem, která je umístěna pod nejnižší skladovací úrovní. Záchytná vana musí být schopna pojmout alespoň 10 % všech skladovaných látek, minimálně však objem největší skladované nádoby. Záchytná vana musí zůstat též plně funkční i během případného požáru.

GS certifikát – něco navíc

Vedle požadavků na požární odolnost musí být každodenní používání bezpečnostní skříně pro zaměstnance zcela bezpečné. Udělení GS certifikátu nezávislou institucí poskytuje uživateli záruku, že bezpečnostní skříně splňují veškeré bezpečnostní standardy. Důležitým aspektem je přezkoušení dlouhodobé funkčnosti bezpečnostní skříně a s tím spojené bezpečnosti pro uživatele. Mechanické komponenty, jako např. dveře nebo výsuvy, jsou podrobeny testu odolnosti při maximální zátěži. GS certifikát je udělen pouze tehdy, pokud skříň bez poruchy vydrží 50 000 otevření a zavření. Během zátěžového testu v peci musí být na skříni a na jejím spodku (především u skříní s podjízdným podstavcem) nainstalovány body pro měření teploty. Musí být prokázáno, že ovládací prvky skříně neobsahují toxické či karcinogenní polyaromatické uhlovodíky. Výše uvedený výčet požadavků je pouze část z celkem 22 možných, které musí produkt pro udělení certifikátu splňovat.

Potřebujete pomoci?

Neváhejte a dejte nám o tom vědět! Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás!

Poradenství zdarma 800 383 313

Mohlo by Vás také zajímat...

Načítám…
Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00