VÝJIMEČNÉ sorbenty DENSORB®


Rozlučte se se starými otravnými hadry jednou pro vždy!

Máte plné zuby kličkování mezi olejovými úkapy nebo úkapy jiných nebezpečných látek? Nemáte čas je v jednom kuse uklízet?

Neobviňujte se, i Vy jste jenom člověk! Vždyť abyste udrželi stálou čistotu a tím i bezpečnost na Vašem pracovišti, potřebovali byste asistenta.

Co kdybyste ale do rukou dostali prostředek, který se o úkapy postará za Vás? Budete se moci plně soustředit na svou práci. Ne se jen v jednom kuse koukat pod nohy.

Rozlučte se se starými otravnými hadry jednou pro vždy!

Pořiďte si jedinečné sorbenty DENSORB, které vynikají svou ULTRA vysokou sorpční kapacitou, NEKOMPROMISNÍ absorpční schopností a VÝJIMEČNOU odolností vůči roztržení!

A ještě Vám ušetří peníze. Jak?

 1. Spotřebujete méně materiálu,
 2. méně spotřebovaného materiálu = nižší náklady na jeho pořízení i na jeho likvidaci,
 3. dokonalým úklidem předejdete vysokým nákladům na sanaci.

Objednejte níže teď hned ONLINE


DENSORB sorbenty: praktický průvodce

průvodce světem sorbentů DENSORB

Chcete se dozvědět více o používání sorbentů? Potřebujete pomoc při výběru vhodného produktu? Chcete se dozvědět, jak se správně chovat v případě úniku kapalin? Náš praktický průvodce světem DENSORB Vám poskytne všechny důležité informace!

Dozvíte se vše o použití sorbentů - od praktických tipů na každodenní používání až po oblasti použití a kompatibilitu s jednotlivými médii.

Přejít k Průvodci


DENSORB® sorbenty do nepohody

Dostatečná příprava znamená preciznější reakci v případě konfrontace s nějakou ohrožující situací. Toto platí také při manipulaci s vodu ohrožujícími kapalinami a látkami nebezpečnými pro životní prostředí, jako jsou oleje nebo chemikálie! Při běžných každodenních pracovních činnostech, jako je například přečerpávání či stáčení kapalin z různých nádob, které mohou být netěsné, nebo při údržbě strojů a zařízení, může snadno dojít k určitým únikům nebezpečných látek. Není pochyb, že je důležité zabránit vniknutí do životního prostředí i velmi malému množství uniklých nebezpečných látek, čehož lze snadno docílit používáním vhodných sorpčních materiálů, které navíc pomohou vyhnout se případným nečekaným nákladům za sanaci znečištěného životního prostředí.

Co jsou sorbenty?

Pomocí sorbentů se ekologicky a bezpečně likvidují rozlité či uniklé nebezpečné kapaliny. Tyto kapaliny se při absorpci vážou na strukturu sorbentu a neodkapávají z ní. Sorbenty své uplatnění naleznou zejména ve výrobním průmyslu, ale také při zásazích a krizových řízení hasičů. Všude tam, kde by mohlo dojít k úniku olejů, chemikálii nebo jiných nebezpečných látek do životního prostředí, by měly být sorbenty vždy po ruce, aby bylo možné vzniku škod předcházet, případně již vzniklé škody minimalizovat. Sorbenty DENSORB od DENIOSu jsou k dodání v mnoha různých variantách tak, aby vyhovovaly všem možným způsobům použití v závislosti na konkrétní situaci.

Jaké sorbenty existují?

Jaké sorbenty existují?

Sorbenty DENSORB® jsou vyráběny ve třech provedeních: OLEJ, UNIVERZÁL a SPECIÁL. DENSORB® sorbenty OLEJ se používají k pohlcování olejů a dalších kapalin na bázi uhlovodíků. Olejové sorbenty neabsorbují vodu, takže jsou vhodný pro použití na vodě nebo za mokra. Sypké sorbenty na olej představují alternativu k textilním sorbentům. DENSORB® sorbenty UNIVERZÁL jsou vhodné pro zachycení chladících kapalin, rozpouštědel, emulzí a dalších neagresivních kapalných chemikálií. K absorpci kyselin, louhů a dalších agresivních chemikálií jsou určeny DENSORB® chemické sorbenty SPECIÁL, které jsou uzpůsobeny pro zachycení právě agresivních chemikálií a lze je doporučit i k zachycení neznámých druhů kapalin, pokud nelze s jistotou určit jejich druh.

Z čeho se skládá sorbent?

Všechna tři provedení DENSORB® sorbentů jsou k dispozici v podobě hadů, polštářů, rohoží a rolí. Sorpční hady jsou vhodné pro ohraničení uniklé kapaliny, sorpční polštáře jsou schopny zachytit větší množství uniklé kapaliny a absorpční role zajišťují šetrné "dávkování". DENSORB® sorbenty se skládají ze speciálního vysoce savého sorpčnního rouna, které je pokryto hladkou netřepivou ochrannou vrstvou. V závislosti na verzi dokáže sorpční materiál zachytit až 16násobek své vlastní váhy.

Jak může DENIOS pomoci s výběrem?

Výběr nejvhodnějšího sorbentu je poměrně snadný, i když by se díky rozsáhlosti našeho sortimentu mohlo zdát, že je tomu naopak. Vedle našeho Praktického průvodce Vám při výběru může pomoci i náš Vyhledávač sorbentů v horní části této stránky. Přestože i pak budete mít nějaké pochybnosti o správnosti vybraného sorbentu, můžete nás kdykoliv kontaktovat pomocí kontaktního formuláře nebo telefonicky. Pro průmyslové použití máme také připravené celé havarijní soupravy sorbentů pro okamžité použití.

Jak sorbenty bezpečně likvidovat?

Nepoužité sorbenty samy o sobě nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Použité sorbenty však přebírají vlastnosti absorbované kapaliny, takže musí být zlikvidovány v souladu se zákonnými předpisy, přičemž je pro způsob likvidace rozhodující druh absorbované kapaliny. Sorbenty nasáklé olejem musí být například zlikvidovány podle Zákona o odpadech, oddílu 2: Odpadní oleje.

Co je třeba vzít v úvahu při skladování?

Veškeré sorbenty by měly být chráněny před trvalým UV zářením a měly by být skladovány na suchém místě. Teplota nehraje při skladování tak důležitou roli, protože teplota rozkladu je 160 °C. Bude-li vybrané místo splňovat všechna výše zmíněná kritéria, mohou být na takovém místě sorbenty dlouhodobě uskladněny.

Struktura DENSORB sorbentu

Vyzkoušejte si DENSORB®!

startovací sorpční sada UNIVERZÁL

DENSORB® startovací sorpční sada UNIVERZÁL

Obsah:

 • 5x sorpční rohož Premium Triple 40 x 50 cm
 • 5x sorpční rohož Economy Single 40 x 50 cm
 • 2x sorpční polštář 25 x 25 cm
 • 2x sorpční had 120 x 7,5 cm

Objednat nyní

[Translate to cs_CZ:] DENSORB Musterset

ZDARMA DENSORB® sada vzorků

Obsah:

 • 1x sorpční rohož Economy Single 40 x 50 cm
 • 1x sorpční rohož Economy Double 40 x 50 cm
 • 1x sorpční rohož Economy Triple 40 x 50 cm
 • 1x sorpční rohož Premium Triple 40 x 50 cm

Objednat nyní


DENIOS Akademie: Praktické školení a trénink "Použití DENSORB v praxi"

Nemusíte nikam jezdit, přijedeme za vámi! Sjednejte si termín ještě dnes! Zaškolíme vaše zaměstnance, aby dokázali správně reagovat v případě úniku.

Více o semináři

DENIOS Akademie: Praktické školení a trénink "Použití DENSORB v praxi"

Proč používat havarijní soupravy?

Nouzové sorpční sady DENIOS umožňují účinně a rychle zasáhnout proti jakýmkoliv nechtěným úkapům, např. uniklého oleje, chemikálií a jiných kapalin, přímo na staveništi, v provozech nebo při zajištění ochrany vodních toků a půdy v souladu s platnými předpisy a normou ISO 14001.

DENSORB havarijní soupravy sorbentů od firmy DENIOS jsou vyráběny v různých provedeních, velikostech a barvách. Některé jsou uzpůsobené převážně pro absorpci chemikálií, další pro zachycení olejů a jiné pro univerzální použití. Přesto mají všechny sorpční havarijní soupravy DENIOS něco společného, všechny jsou velmi kvalitní, efektivní a praktické!

DENSORB havarijní soupravy se vyrábí ve třech verzích dle druhu použití:

 • havarijní souprava Olej: k absorpci olejů, rozpouštědel, uhlovodíkových a dalších organických kapalin
 • havarijní souprava Univerzál: k absorpci neagresivních kapalin, rozpouštědel, uhlovodíkových i vodných roztoků
 • havarijní soupravy Speciál: k absorpci chemikálií, kyselin, louhů a dalších agresivních či neznámých kapalin.

Dojde-li k úniku nebezpečné kapaliny nebo jejímu rozlití, je důležité zasáhnout včas, účinně a pečlivě. Rozlitá kapalina může obsahovat olej, vodu nebo nebezpečné chemikálie a nejlepším řešením, jak se vypořádat s takovou situací, je mít stále po ruce vhodnou DENSORB havarijní soupravu. Optimálně zvládnout takovouto situaci lze totiž pouze v případě, budeme-li na ni řádně připraveni a k tomuto účelu jsou ideální právě sorpční havarijní soupravy. Některé druhy sorpčních havarijních souprav jsou dokonce vhodné i k venkovnímu užití, jsou uzamykatelné a tudíž chráněné proti neoprávněnému přístupu nepovolaných osob.

DENSORB havarijní soupravy jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou vyrobeny v souladu s platnými právními předpisy. V DENIOS široké nabídce DENSORB havarijních sorpčních sad naleznete nouzové sady sorbentů v přenosných taškách, bezpečnostních skříňkách, přepravních boxech, mobilních nádobách, vozících i v sudech. Jednotlivé sorpční havarijní soupravy nabízejí různorodou sorpční kapacitu, a to od 100 litrů do 1900 litrů. Některé havarijní sady jsou vyráběny s transparentním obalem, takže máte jejich obsah vždy pod kontrolou. V naší nabídce naleznete pojízdné havarijní soupravy pro snazší manipulaci či havarijní soupravy pro přepravování pomocí vysokozdvižného či paletového vozíku. Tak jako všechny produkty firmy DENIOS, nabízí naše havarijní sady flexibilitu a adaptibilitu, jak z hlediska ceny, tak z hlediska využitelnosti.

Druhy havarijních souprav

Všechny DENSORB sorpční havarijní soupravy nabízí optimální ochranu proti případným únikům nebezpečných kapalin. Havarijní sady DENIOS obsahují sorbenty, které jsou schopné absorbovat téměř každou kapalinu nebo látku uniklou ve Vašich provozovnách. Přenosné nouzové sady DENIOS nabízejí nejsnadnější manipulaci, jsou kompaktní, lehké a mohou být rychle přeneseny na postižené místo. Jsou ideální např. pro servisní techniky, bezpečnostní techniky nebo konzultanty BOZP. Předností těchto přenosných havarijních sorpčních sad DENIOS je jejich skladnost a většina z nich je vybavena nastavitelnými popruhy pro praktičtější manipulaci.

Havarijní soupravy v tašce

DENIOS mobilní havarijní souprava v tašce obsahuje rohože, hady, polštáře a další praktické příslušenství. K dostání je též mobilní sada v tašce se skládací havarijní vanou z plastu, která se může pochlubit svým absorpčním objemem 15 litrů. V sadě samozřejmě nechybí ani pár ochranných rukavic. Absorpční kapacita havarijní soupravy v tašce od DENIOSu se pohybuje v rozmezí od 45 l do 59 l v závislosti na variantě, kterou si vyberete. Vybírat lze ze tří variant provedení: Olej, Univerzál a Speciál. Verze Olej odpuzuje vodu a absorbuje olej, zatímco provedení Univerzál pohlcující olej i vodu lze použít v jakékoliv krizové situaci. Řada Speciál je nejvhodnější pro vypořádání se s úniky kyselin, louhů a jiných agresivních chemikálií.

Havarijní soupravy v tašce
Pojízdné havarijní soupravy sorbentů

Pojízdné havarijní soupravy sorbentů

Pojízdné havarijní soupravy sorbentů jsou vybaveny různými druhy praktických sorbentů pro účinnou a rychlou likvidaci případných nechtěných úkapů. DENSORB pojízdné havarijní sady obsahují sorpční rohože, hady a polštáře, ale také ochranné brýle, rukavice a plastové pytle pro bezpečnost obsluhy při odstraňování úniků kapalin.

Potřebujete-li spíše sorbenty pro venkovní použití, můžeme vám nabídnout speciální havarijní soupravy vyznačující se odolností proti vlhkosti a znečištění. Jedinečné havarijní soupravy v sudu od firmy DENIOS jsou navrženy a vybaveny tak, aby si snadno a účinně poradily nejen s úniky chemikálií.

Havarijní soupravy pro nákladní vozidla

Naše mobilní nouzové sady sorbentů v mini provedeních již svým názvem napovídají, že byly vyrobeny pro pohodlné kompaktní umístění jako balíček pro nouzové případy, např. v kamionech nebo ve vysokozdvižných vozících pro okamžité použití v nouzové situaci. Jsou malé, efektivní a všestranně použitelné. Dojde-li k nějakému nechtěnému úniku nebezpečných kapalin, je použití této minisady výborným řešením! Transparentní uzavíratelný obal na zip lze použít k uskladnění a likvidaci nasáklých sorbentů po jejich použití. Mobilní nouzová minisada sorbentů DENIOS odpovídá všem platným předpisům a je zároveň šetrná k životnímu prostředí.

V nabídce DENIOS naleznete též speciální havarijní soupravu pro nákladní vozidla k užití v případě vážné havárie během cesty. Lze je namontovat do všech typů vozidel a jsou navrženy tak, aby byly schopny zabránit dalšímu unikání kapalin vyteklých na silnici. Sorbenty jsou umístěny v plastové skříňce, která je odolná vůči stříkající vodě, počasí a je uzamykatelná. Nouzová sada pro nákladní vozidla od firmy DENIOS je vysoce kvalitní a stejně jako ostatní produkty DENIOS této řady nabízí ideální řešení pro složité a naléhavé situace.

Nahlédněte do naší široké nabídky havarijních sad sorbentů a vyberte si tu variantu, která bude nejlépe vyhovovat právě Vám!

Havarijní soupravy pro nákladní vozidla