DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Produkty pro potravinářský průmysl

Lidé pracující v potravinářství musí při výrobě a manipulaci s potravinami dodržovat různé zákonné požadavky na hygienu a značení. Důležitou roli hraje nejen dodržování přísných hygienických standardů, ale je třeba myslet i na možné kontaminanty a rezidua.

DENIOS nabízí široký sortiment výrobků pro potravinářský průmysl. Najdete zde osvědčená řešení, která zajišťují bezpečnou manipulaci s nebezpečnými či nějakým způsobem citlivými látkami, a také jejich skladování. Náš sortiment produktů zahrnuje také velký výběr ochranných prostředků pro zaměstnance. Kromě toho u nás najdete mnoho dalších praktických produktů a výrobků pro čištění a dezinfekci, skladování, likvidaci, přepravu a vybavení provozu.

Nejlepší materiál pro styk s potravinami

Pokud jde o styk s potravinami, neexistuje spolehlivější materiál než nerezová ocel. Hladká, ochranná a stabilní vrstva oxidu chromu zajišťuje odolnost nerezové oceli proti korozi. Odolnost proti korozi znamená, že materiál nijak nereaguje při kontaktu s potravinami (např. ovocné kyseliny), ani na jiné vlivy prostředí (např. kyslík a čisticí prostředky). Dalším plusem z hlediska hygieny je vliv nerezové oceli na potraviny: nezanechává za sebou žádné škodlivé látky ani částice a nekontaminuje/nijak nemění potraviny. Nerezová ocel se navíc velmi snadno čistí, což znamená, že zde není žádný kontaktní povrch pro choroboplodné zárodky a bakterie, hygienické podmínky jsou tak optimální. Proto je tento materiál první volbou, pokud jde o zajištění přísných hygienických standardů v potravinářském průmyslu.

V DENIOSu najdete velký výběr provozních a bezpečnostních zařízení a produktů z kvalitní nerezové oceli - od záchytných van až po odpadkové koše.

Hygienické skladování nebezpečných látek v potravinářském průmyslu

I při výrobě potravin se používají látky, které jsou vzhledem ke svým materiálovým vlastnostem klasifikovány jako nebezpečné. Týká se to například hořlavého methanolu, který se používá k výrobě lihovin, nebo rostlinných olejů a ovocných kyselin.

Nerezové záchytné vany jsou nejen zvláště hygienické, ale také univerzálně použitelné pro skladování široké škály nebezpečných látek. Vedle bezpečného skladování hořlavých a vodu ohrožujících látek nabízejí nerezové vany také dlouhodobou ochranu proti korozi při skladování agresivních kapalin.

Naše nerezové regály na nebezpečné látky umožňují bezpečné a přehledné skladování hořlavých kapalin (H224-226), agresivních chemikálií a látek všech tříd ohrožení vod. Velmi snadno se čistí a jsou hygienické.

Skříně na nebezpečné látky umožňují bezpečné skladování nebezpečných látek v malých nádobách, například v potravinářských laboratořích.

Přeprava, manipulace a skladování potravin

S přepravkami a přepravními boxy musí být jednoduchá manipulace. Hygienická čistota je stejně důležitá jako pravidelná údržba přepravních a skladovacích obalů. Kromě toho musí být jak přepravní, tak skladovací nádoby a obaly označeny vlastním štítkem - protože lze přepravovat pouze správně označené potraviny, aby nedošlo k jejich záměně s jinými, možno nebezpečnými látkami. To, jak mají být potraviny obecně značeny, je v celé EU jednotně regulováno. Základem je evropské nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům č. 1169/2011.

V sortimentu DENIOS najdete velký výběr hygienických palet, paletových boxů i stohovatelných a univerzálních nádob, které jsou díky potravinářsky nezávadnému polypropylenu ideální pro skladování potravin. Velká či menší množství lze také skladovat a přepravovat v našich potravinářsky nezávadných nádobách. Pro přepravu již zabalených potravin máme v sortimentu různé přepravní vozíky a boxy. Speciálně pro čerpání kapalných potravin mají naše elektrická čerpadla konstrukci vyhovující pro potraviny a vysoce kvalitní povrch.

i

Co znamená potravinově nezávadné?

Potravinově nezávadný obalový materiál lze použít v přímém kontaktu s potravinami bez jakýchkoli obav o zdraví. Vůně a chuť potravin navíc nejsou ovlivněny materiálem.

Čištění a dezinfekce pro přísné hygienické standardy

Maximální hygiena je vyžadována všude tam, kde se zpracovávají potraviny. Opatření pro správné čištění a dezinfekci jsou jasně regulována právními požadavky a zaručují ochranu spotřebitele. Každá firma v potravinářském průmyslu má povinnost chránit potraviny a tím i zdraví spotřebitelů dodržováním provozní hygieny a norem. Profesionální čištění a dezinfekce místností, přístrojů a zařízení je základním požadavkem pro dodržení mikrobiologických specifikací.

V našem sortimentu najdete velké množství potravinářských čisticích utěrek, které jsou díky své odolnosti proti roztržení ideální pro čištění povrchů, strojů i dalších zařízení. Pomocí úsporného zvlhčovače FALCON je lze navlhčit například za účelem dezinfekce povrchů. Naše nové dezinfekční vany jsou zase vhodné pro dekontaminaci vozidel a dalšího vybavení. A pokud se něco pokazí a dojde k menší či větší havárii, sorbenty DENSORB jsou tou nejlepší volbou: vysoce savé textilní či sypké sorbenty absorbují všechny tekutiny.

i

Čištění a dezinfekce jsou dva různé procesy. Podle DIN 10516 se tyto dva pojmy rozlišují následovně:

Čištění: odstranění kontaminace (= jakékoli nežádoucí látky včetně zbytků produktů, mikroorganismů a zbytků čisticích a dezinfekčních prostředků)

Dezinfekce: chemické a fyzikální procesy ničicí mikroorganismy na úrovni, která není zdraví škodlivá ani neovlivňuje kvalitu potravin

Novinka: mobilní průjezdné nádrže pro dekontaminaci a dezinfekci

Mobilní dezinfekční vany jsou ideální pro dezinfekci a dekontaminaci vozidel a vybavení, například při boji s nemocemi zvířat. Vyznačují se především rychlou a nekomplikovanou montáží i opětovnou použitelností.

Průjezdné žlaby se používají ke shromažďování mycí a odpadní vody a čisticích a dezinfekčních roztoků uvnitř i venku. Jsou vhodné pro osobní i nákladní automobily a mohou být připraveny k použití pouze několika pracovníky během velmi krátké doby. Lze je použít jako samostatný modul pro sběr kontaminované odpadní vody z čištění i pro dezinfekci pneumatik.

Výzkum, vývoj a výroba potravin

Potraviny musí být pečlivě kontrolovány a testovány předtím, než jsou předány do dalšího procesu výroby. Při výzkumu a vývoji se odebírají a testují vzorky, aby byla zajištěna kvalita produktů.

Sušicí a ohřívací skříně od DENIOSu, které díky nízkému vyzařování tepla a přesnosti topného systému výborně splňují požadavky na sušení nebo skladování vzorků při určité teplotě do max. 300 °C. Další plus pro hygienickou bezpečnost: vysoká teplota účinně zabíjí choroboplodné zárodky a bakterie.

Při výrobě potravin jsou topné komory ideální pro snížení viskozity potravin, což je výhodné například pro jejich snazší čerpání. Za tímto účelem mohou být do ohřívací komory umístěny sudy a/nebo IBC s látkou, která má být ohřáta. Nabízíme individuální řešení, aby byla dosažena potřebná kapacita a zároveň optimálně využitý prostor.

Tepelné komory pro výrobu

Tepelná komora WK 114-1-K, 1 úroveň
9 dostupných variant
Cena na dotaz
Tepelná komora WK 214-2-K
9 dostupných variant
Cena na dotaz
Tepelná komora WK 514-2-K
9 dostupných variant
Cena na dotaz

Potřebujete pomoci?

Neváhejte a dejte nám o tom vědět! Rádi vám pomůžeme.

Jsme tu pro vás!

Poradenství zdarma 800 383 313

Bezpečnost práce pro zaměstnance

V potravinářském průmyslu nehraje roli pouze bezpečnost potravin, ale také bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost zaměstnanců. Efektivitu práce v potravinářství a tím i kvalitu potravinářských produktů je možné zajistit pouze tehdy, pokud zaměstnanci pracují bezpečně. Představujeme vám základní produkty pro bezpečnost práce: chraňte své zaměstnance před pády, uklouznutím a extrémními teplotními odchylkami - ať už teplem či zimou.

V DENIOSu najdete širokou škálu produktů týkající se bezpečnosti práce pro potravinářský průmysl. V našem sortimentu OOP najdete vše od ochrany očí a obličeje až po masky na ochranu dýchacích cest. Pro akutní péči nabízíme různé verze bezpečnostních sprch (mobilních i pevných), lahve na výplach očí, dávkovače náplastí a lékárničky. Rohože na pracovišti zvyšují pohodlí při stání, snižují známky únavy a zůstávají suché, čisté a nekloužou. Pro citlivá odvětví, jako je potravinářský průmysl, nabízíme bezpečnostní nože z kovem detekovatelného plastu (MDP nože), které zabraňují vnikání cizích těles do strojů nebo výrobků. Robustní pracovní stoly a samostatná pracoviště nabízejí nejvyšší úroveň ochrany osob a místností během procesu dekantace, plnění, vážení a odběru vzorků pevných látek, práškových látek (koření, aromata atd.) a kapalin (s výpary).

Odvětrávací technika

Digestoř AT-12 Compact
4 dostupných variant
Cena na dotaz
Pracovní stůl AT-12 Pharma
4 dostupných variant
Cena na dotaz
Samostatné pracoviště FAP-15 Compact
4 dostupných variant
Cena na dotaz

Likvidace potravinového odpadu

Aby se zabránilo kontaminaci potravin, je třeba při likvidaci odpadu zvážit několik bodů. Vzniklý odpad by se měl kupříkladu separovat. Nádoby na různé druhy odpadu musí být označeny tak, aby nedošlo k záměně. Musí být navíc opatřeny těsným víkem, aby nemohla unikat žádná kapalina či jiné látky. Tyto nádoby slouží ke sběru a pozdější likvidaci zbytků a odpadu. Není zde již proto nutné, aby nádoby byly vhodné pro styk s potravinami.

Naše nádoby ASF a ASP slouží k bezpečnému sběru kapalin před jejich předáním k likvidaci. Nádoby na odpad z nerezové oceli mají různou kapacitu, lze tudíž likvidovat menší i větší množství odpadu.

Vybavení potravinářských provozů

Bezpečnost není důležitá pouze v samotném procesu výroby potravin, ale také v celé provozovně. Mnoho nečekaných situací se může stát při dodávce zboží, jeho přepravě nebo při různých návštěvách. Manévrování s dopravními prostředky v nejužších prostorách může vést k nemalým škodám v případě kolize. Když se zaměstnanci a další osoby pohybují mimo vyhrazené bezpečné trasy, může to taktéž mít vážné následky.

Se správnou ochranou proti nárazu a kolizi můžete účinně zabezpečit své vybavení a majetek. Zároveň minimalizujete riziko pracovních úrazů. Použijte podlahové značení a systémy navádění osob, abyste udrželi své zaměstnance a návštěvníky na značených trasách a ochránili je před možnou srážkou s dopravní či manipulační technikou. Jasné a dostatečné značení zvyšuje bezpečnost provozu.

Den bezpečnosti ve vašem provozu

Plánujete na svém pracovišti bezpečnostní den a rádi byste proškolili své zaměstnance ohledně bezpečného zacházení s nebezpečnými látkami a správného postupu v případě úniku nebezpečných látek? Pozvěte si naše odborníky přímo do svého provozu: v rámci naší DENIOS akademie si můžete objednat praktické školení a trénink "Použití DENSORB v praxi".

Potřebujete pomoci?

Neváhejte a dejte nám o tom vědět! Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás!

Poradenství zdarma 800 383 313

Přečtěte si také...

Rozhovor

Jak správně reagovat v případě úniku kapalin

Diplomovaný biolog Tobias Authmann působí v DENIOSu již více než 7 let jako odborník na skladování nebezpečných látek a na bezpečnost práce. Na základě svých zkušeností a častých dotazů z řad široké veřejnosti vybudoval projekt zaměřený na praktická školení, jak správně manipulovat se sorbenty, která jsou v současné době velmi žádaná a oblíbená. V následujícím rozhovoru se s námi o své zkušenosti podělil.

Číst více
Jak na to

Plánování tepelné komory v 8 krocích

Plánování tepelné komory není hračka. Aby vám tepelná komora mohla dělat jen radost tím, že pro vás bude opravdu užitečným a efektivním pomocníkem, je třeba mít dopředu promyšleno řadu otázek. V našem průvodci vás provedeme 8 otázkami, které vám napoví, na co je třeba si dát při plánování pozor.

Číst více
Svět produktů

Předpisové skladování a manipulace s dezinfekcí

Většina dezinfekčních prostředků patří mezi hořlavé kapaliny. Ty musí být skladovány podle předpisů požární ochrany a vodního zákona. Máme pro vás flexibilní řešení pro bezpečné a předpisové skladování vetšího i menšího množství dezinfekce.

Číst více
Svět produktů

Polyethylen – PErfektní materiál v každém směru

Polyethylen – PErfektní materiál v každém směru. Využijte jeho výhod pro sebe a skladujte bezpečně nejen v polyethylenových skříních na nebezpečné látky a na záchytných vanách. Objevte všechny vaše možnosti právě teď online.

Číst více
i

Technické informace na této stránce byly sestaveny pečlivě a podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Nicméně DENIOS nepřebírá žádnou záruku nebo zodpovědnost jakéhokoli druhu za aktuálnost, úplnost a správnost a to ani vůči čtenáři, ani vůči třetím osobám. Použití informací a obsahu pro Vaše vlastní účely je proto na Vaši zodpovědnost. V každém případě dodržujte místně a aktuálně platnou legislativu.

Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00