DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Víte, jak bezpečně nabíjet Li-Ion baterie?

Lithium-iontové baterie způsobí ročně tisíce požárů, někdy dokonce s obrovskými škodami na majetku. Velká část těchto požárů je ovšem způsobena nesprávným zacházením s bateriemi a pojišťovna pak dává ruce pryč od pojistného plnění. To nezřídka vede k následným právním sporům mezi pojistiteli majetku a pojistníky. Jenže! Rozhodující otázka zní: "Porušil uživatel při nabíjení baterie své povinnosti?" Níže se dozvíte, čeho se při nabíjení lithiových baterií držet a jaká byste měli provést preventivní opatření, aby vás v případě sporu s pojišťovnou neroznesl její právník na kopytech!

Zvýšené riziko požáru při nabíjení lithiových akumulátorů

Dle statistických údajů představuje nejvyšší riziko požáru právě nabíjení lithiových baterií. To platí zejména v případě, že je k nabíječce připojena vadná lithiová baterie a ze sítě dodávaná energie nemůže být v baterii správně uložena. Poškození baterie může být způsobeno různými faktory, například mechanickým poškozením lithiové baterie (pád, náraz, zmáčknutí), nebo nesprávným skladováním (tepelná zátěž, vystavení vlhkosti, hluboké vybití v důsledku dlouhodobého skladování bez pravidelného udržovacího nabíjení). K potížím však může dojít i při nabíjení nepoškozených lithiových baterií, a to především v důsledku přebíjení baterie prostřednictvím příliš vysokého nabíjecího proudu nebo příliš dlouhé doby nabíjení. Nebezpečí také představuje nadměrné přehřátí baterie, když není zajištěn dostatečný odvod tepla.

Požární experiment: co se může stát při nesprávném nabíjení?

Podívejte se, jak rychle vznikne požár lithia! Provedli jsme vlastní požární experiment, který ukazuje důsledek přebíjení lithiového modulu.

Pro náš experiment jsme uložili 12 článků lithiových baterií do jednoho modulu, což odpovídá výkonu přibližně 2kW (baterie elektromobilu má cca 100 kW). Lithiový modul jsme poté vystavili zvýšenému nabíjecímu proudu. Když toto zvýšení dosáhne hodnoty vyšší než 5 V, dojde k reakci a lithiová baterie se rozhoří, článek po článku (teplotní exploze). Na baterii byla naměřena výsledná teplota cca 800 °C!

4 tipy pro správné nabíjení: děláte vše správně?

Hledání viníka způsobeného požáru bývá často předmětem právních sporů mezi pojistiteli majetku a pojistníky, kdy se zkoumá, zda nedošlo ze strany uživatele k nějakému pochybení a že dotyčný uživatel při používání lithiových baterií udělal vše tak, jak měl. Porušení následujících povinností je nejen nebezpečné, ale je právníky klasifikováno jako jednání z nedbalosti:

Děláte vše správně?

Nabíjejte lithiové akumulátory pouze s dostatečnou požární ochranou

Lithiové baterie byste neměli nabíjet v blízkosti hořlavých materiálů a předmětů. Nenabíjejte je ani při vysokých teplotách nebo na přímém slunečním záření. Již při procesu nabíjení samotném se lithiová baterie zahřívá, takže na vás je zajistit dostatečný odvod tepla. Baterie na nabíječce nikdy ničím nezakrývejte! Pokud potřebujete nabíjet více zařízení současně, měli byste se vyhnout nadměrnému hromadění tepla v uzavřených prostorách, jako jsou například skříně apod. V praxi však často dochází k tomu, že je třeba lithiové baterie zajistit proti neoprávněnému přístupu i při nabíjení a i přesto, že se riziko požáru značně zvyšuje, bývají baterie uzamykány v běžných skříních.

Bezpečné nabíjení lithiových baterií snadno zajistíte ve speciálních skříních, případně skladech, které jsou pro nabíjení baterií přímo určeny a které poskytují 90minutovou požární odolnost zevnitř i zvenku. Pro hromadné nabíjení baterií v jedné skříni by měla být skříň navíc vybavena technických větráním, aby se uvnitř skříně zbytečně nehromadilo teplo. K dispozici jsou však také skříně na nabíjení baterií s integrovaným zhášecím systémem. Také naše sklady na Li-Ion baterie lze vybavit nejrůznějšími bezpečnostními prvky v závislosti na požadavcích uživatele, jako je například doplňková protipožární a zhášecí technika, vertikálními dělicí příčky pro oddělené skladování a nabíjení baterií, nebo technické větrání s přednastavenou senzorickou regulací teploty.

Mějte nabíjení lithium-iontových baterií pod dohledem

Nabíjení lithiových baterií by mělo probíhat vždy pod dohledem, a to z toho důvodu, aby bylo možné v případě komplikací adekvátně a rychle reagovat.

Naše skladovací systémy pro bezpečné skladování a nabíjení baterií vám tento krok velice usnadní. Speciální skříně na nabíjení lithiových baterií jsou vybaveny integrovanými detektory a senzory (detektor kouře a teplotní čidlo) a při detekci kouře se automaticky spustí alarm. Bezpotenciálový kontakt umožňuje předání signálu do řídícího střediska budovy. U modelů s integrovaným aerosolovým hasicím systémem se hašení spustí automaticky již při překročení kritické vnitřní teploty. S dalším příslušenstvím lze rozlišovat různé alarmy (např. různé úrovně teploty) a odesílat je například přímo do vašeho chytrého telefonu prostřednictvím mobilní sítě. Sklady na lithiové baterie lze individuálně vybavit nejmodernější řídicí technologií a senzory, které zaručují nepřetržité monitorování nejrůznějších parametrů. V případě nouze lze na dálku spustit automatický alarm a aktivovat zamykací nebo hasicí systémy.

Dbejte bezpečnostních pokynů výrobce

Možná to bude znít jako klišé, ale vždy se seznamte s bezpečnostními pokyny výrobce a dodržujte je, případně je zapracujte do vašich vnitřních předpisů. Výrobci zařízení na bateriový provoz jsou povinni uvádět důležité bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze. Jedním z takových pokynů je skutečnost, že k nabíjení baterie smíte používat pouze originální nabíječku, dodávanou výrobcem, protože jen ta je optimalizována k nabíjení baterie v daném zařízení. Používání neoriginálních levných nabíječek je zakázáno. Další bezpečnostní pokyny se týkají například doporučené teploty, za které lze baterii nabíjet, maximální doby nabíjení, která by neměla být překračována, či času pro vystydnutí baterie, který je před nabíjením třeba dodržet po vyjmutí ze zařízení.

Pozor na použité baterie!

Ani již v minulosti používané lithiové baterie byste neměli nabíjet bez rozmyslu. Pokud nemáte stoprocentní jistotu, zda náhodou nebyla nějakým způsobem poškozena, nebo neznáte její minulost, měli byste lithiovou baterii před každým nabíjením alespoň vizuálně zkontrolovat, zda nevykazuje nějaké známky poškození, jako je např. prasklé, promáčknuté nebo nafouklé pouzdro. Pokud lithiová baterie jeví nějaké známky poškození, okamžitě ji vyřaďte z provozu! Doporučujeme také zapracovat do vnitřních předpisů povinnost nahlásit důležité provozní události, které by mohly vést k poškození lithiových baterií, ale i správný postup kontroly lithiové baterie před samotným nabíjením.

Více informací o lithium-iontových bateriích naleznete v našem průvodci.

Nabíjejte bezpečně v našich skříních a skladech na baterie!

Potřebujete pomoci?

Neváhejte a dejte nám o tom vědět! Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás!

Poradenství zdarma 800 383 313

Mohlo by Vás také zaujmout...

Načítám…
Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00