DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Souboj DENSORB® sorbentů: textilní sorbenty vs. sypké sorbenty

V souvislosti s rozlitou nebezpečnou kapalinou nás především zajímá, jak ji co nejrychleji a nejdůkladněji odstranit. Ale jsou i další důležité faktory, kterým je třeba před nákupem vhodných prostředků věnovat pozornost, jako například minimalizace nákladů. Firmy často upřednostňují k odstranění uniklých kapalin sypké sorbenty. Lze tedy vůbec vnímat textilní sorbenty jako vhodnou alternativu? Rozhodli jsme se to zjistit a obě varianty jsme podrobili důkladnému srovnání. Soustředili jsme se přitom především na absorpční kapacitu, všestrannost použití, finanční nákladnost, časovou náročnost při manipulaci a náročnost na skladovací prostor.

Absorpční kapacita

Při odstraňování uniklých kapalin obecně platí, že čím méně sorbentu k úplnému zachycení vyteklé kapaliny spotřebujeme, tím lépe. Která varianta sorbentu disponuje větším absorpčním výkonem?

Sypký sorbent z moleru Textilní sorbent DENSORB® Olej
Absorpční kapacita cca 1násobek vlastní hmotnosti až 16násobek vlastní hmotnosti

Vynikající kapilární účinek DENSORB® textilních sorbentů zaručuje rovnoměrné rozložení zachycené kapaliny a zajišťuje tak maximální využití vlastní absorpční kapacity. Textilní sorbent má proto schopnost pojmout až 16x více kapaliny, než sorbent sypký.

Aktuální meziskóre:

Čím více, tím lépe – bod získává DENSORB® textilní sorbent.

Všestrannost použití

Všestrannost použití je alfa a omega při odstraňování vyteklých kapalin a úkapů, proto jsme obě varianty sorbentů zevrubně vyzkoušeli. Jsou zde nějaké rozdíly v účelnosti použití? Kterou variantu lze použít univerzálněji?

Uvnitř budovy

Při používání uvnitř budov jednoznačně přesvědčí svou všestranností textilní sorbenty DENSORB®. Ve srovnání se sypkými sorbenty mohou být textilní sorbenty použity kromě odstranění uniklých kapalin i jiným způsobem, například jako podložka při rovádění servisních prací a údržby nebo k očištění znečištěných povrchů či dílů. Textilní sorbenty je možné používat i pro dlouhodobější užití, např. k zachycení běžných úkapů ze strojů. I v oblastech, kde je kladen větší důraz na čistotu, jsou textilní sorbenty DENSORB® vhodnější variantou než prašné sypké sorbenty..

Zvolit spíše sypký sorbent namísto sorbentu textilního je vhodné v případě, že potřebujeme odstranit extrémně horkou kapalinu. Teplota rozkladu textilních sorbentů DENSORB® se pohybuje kolem 160 °C, pro absorpci kapalin s vyšší teplotou jsou tedy vhodnější sorbenty sypké.

Venkovní použití

K venkovnímu použití, např. na silnicích či cestách, se hodí spíše sypký sorbent, a to z jednoho prostého důvodu. Sypké sorbenty snáze proniknou i do nejmenších štěrbin, což umožňuje důkladné zachycení vyteklých kapalin i na nerovném a hrubém povrchu. Použití sypkého sorbentu v takovém případě navíc zajišťuje protiskluznost takto ošetřeného povrchu.

Upřednostnění textilních sorbentů před sorbenty sypkými při venkovním použití má smysl pouze za určitých podmínek, zejména při použití na vodě. Použití sypkého sorbentu na olej při havárii na vodě přináší několik nevýhod, které jsou na úkor životnímu prostředí. Pro tento účel jsou nejvhodnější variantou plovoucí DENSORB® sorpční rohože na olej a olejové plováky.

Aktuální meziskóre:

Nerozhodně! Zatímco nás DENSORB® textilní sorbenty přesvědčily o své všestrannosti především při použití ve vnitřních prostorách a při zásahu na vodstvu, sypké sorbenty jsou naopak jasnou volbou pro venkovní použití na hrubém povrchu a za zvláštních okolností, jako je absorpce extrémně horkých kapalin. Obě varianty si tedy zaslouží každá po jednom bodu.

Náklady

Víme, že v každé společnosti hrají finance velmi důležitou roli, a tak jsme trochu počítali... Kolik by stálo zachycení 10 litrů oleje pomocí textilního sorbentu a kolik pomocí sypkého sorbentu?

Textilní sorbenty DENSORB® zachytí až 16x více oleje, než samy váží. Díky vysoké absorpční kapacitě textilních sorbentů je při odstraňování oleje spotřebováno méně materiálu a tím je i vyprodukováno méně odpadu. Sečteme-li pořizovací náklady a náklady na likvidaci, zjistíme, že ve srovnání se sypkými sorbenty ušetříme až 60 %.

Nevýhodou sypkého sorbentu z hlediska úspornosti je, že se špatně odhaduje skutečné potřebné množství a bývá ho tak většinou spotřebováno mnohem více, než je opravdu nutné. Spotřeba DENSORB® textilních sorbentů se oproti tomu dá regulovat přesněji.

Sypký sorbent z moleru Textilní sorbent DENSORB® Olej
Spotřebované množství 125 kg 3,28 m x 0,76 m Economy Light
Pořizovací náklady 400 Kč 118 Kč
Množství na likvidaci 21,5 kg 9,95 kg
Náklady na likvidaci (př. 16,- Kč/kg) 350 Kč 160 Kč
Náklady celkem 750 Kč 280 Kč

Aktuální meziskóre:

Bod za nižší finanční náročnost bezpochyby získává textilní sorbent DENSORB®.

Časová náročnost

Říká se, že čas jsou peníze. Co se týče úniku nebezpečné kapaliny, představuje časová ztráta při odstraňování úniku navíc ještě značné riziko. Změřili jsme čas, který byl spotřebován při použití obou variant sorbentů.

Textilní sorbenty DENSORB® absorbují vyteklou nebezpečnou kapalinu viditelně rychleji než sorbenty sypké, avšak i při likvidaci nasycených sorbentů přináší textilní sorbenty časovou úsporu. Zatímco sypký sorbent je třeba smést, nasycené textilní sorbenty jen rychle sesbíráme. Sypký sorbent se navíc snadno roznese na podrážkách bot, čímž si často přiděláme další práci.

Sypký sorbent z moleru Textilní sorbent DENSORB® Olej
Doba práce 20 minut 3-5 minut

Aktuální meziskóre:

Textilní sorbent DENSORB® opět zvítězil a vysloužil si díky nižší časové náročnosti při manipulaci další bod.

Náročnost při skladování

Otázku nároků na skladovací prostor řeší většina firem, přičemž platí, že, čím bude náročnost na skladovací prostor nižší, tím lépe. Kolik místa zabere při skladování sypký sorbent? A kolik textilní? I při tomto testu jsme vycházeli z předpokladu, že potřebujeme uskladnit dostatečné množství sorbentů pro absorpci 10 litrů oleje.

Nižší váha a objem textilního sorbentu DENSORB® jsou patrné již na první pohled. Při stejné absorpční kapacitě jsou tedy textilní sorbenty méně náročné na skladovací prostor než sorbenty sypké.

Sypký sorbent z moleru Textilní sorbent DENSORB® Olej
Skladovaný objem a množství 25 litrů (12,5 kg) 5 litrů (0,95 kg)

Aktuální meziskóre:

Bod za nižší náročnost na prostor při skladování získává textilní sorbenty DENSORB®.

Podtrženo a sečteno...

Textilní sorbenty DENSORB® jsou spolehlivým a všestranným pomocníkem v mnoha situacích, šetří čas i peníze.

V porovnání se sypkými sorbenty vychází textilní sorbenty z mnoha hledisek jako lepší a ekonomičtější varianta. Zjistěte si, na základě Vašeho posouzení rizik, se kterými látkami ve Vašem podniku přicházíte do styku a jak s nimi nakládáte. Variantu a množství sorbentu byste měli volit podle toho, co by pro Vás bylo z hlediska efektivity výhodnější. Zároveň byste měli mít vždy dostatek sorbentů pro pokrytí Vaší každodenní spotřeby a pro likvidaci uniklé kapaliny v případě nehody. Pokud se však sypkých sorbentů přesto nemůžete vzdát, naleznete v našem sortimentu i pestrou nabídku minerálních a neminerálních produktů.

Potřebujete pomoci?

Neváhejte a dejte nám o tom vědět! Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás!

Poradenství zdarma 800 383 313

Mohlo by Vás také zaujmout...

Načítám…
Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00