DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Jak nakládat se sorbenty?

Nejen při výběru, ale také během skladování a manipulace se sorbenty, vzniká vždy mnoho otázek. Nejlépe uděláte, když si včas zodpovíte ty nejdůležitější otázky, jako co dělat a naopak nedělat, neboť ve chvíli, kdy dojde k úniku nebezpečné kapaliny, již nezbývá moc času. Níže jsme pro Vás připravili na toto téma malé shrnutí.

Výběr a uskladnění

Jaký druh sorbentu byste měli mít k dispozici?

Podle BOZP a chemického zákona musí zaměstnavatel posoudit rizika, zda může skladování a manipulace s nebezpečnými látkami ohrozit zaměstnance či jiné osoby a v souvislosti s tím přijmout odpovídající opatření před jejich působením. Zjistěte si, jaké všechny kapaliny používáte při každodenních činnostech ve Vašem provozu.

Věnujte pozornost především druhu kapalin a množství, se kterým pracujete. Vždy byste měli mít k dispozici přiměřené množství sorbentů k případnému zachycení těchto kapalin.

Jak dlouho můžete mít sorbenty na skladě? Na co je nutné dávat pozor během skladování?

Sorbenty z polypropylenu musí být trvale chráněny před UV zářením a musí být skladovány v suchu. Teplota při skladování hraje roli jen minimálně, protože teplota jejich rozkladu se pohybuje kolem 160 °C. Budou-li tato kritéria splněna, mohou být na takovém místě sorbenty dlouhodobě uskladněny. Použitelnost produktů je třeba kontrolovat v pravidelných intervalech.

Používání

Mám sorbent před použitím otestovat?

Snášenlivost DENSORB® sorbentů jsme již otestovali s ohledem na různé druhy chemikálií a sestavili jsme pro Vás seznam chemické odolnosti, který naleznete v našem průvodci. Z důvodu neovlivnitelných faktorů při použití sorbentů nemůže DENIOS zaručit 100% savost ve všech případech. Pro jistotu doporučujeme provést test snášenlivosti a savosti Vašich chemikálií pomocí DENSORB® sorbentů ještě před zakoupením.

Na co dávat pozor při manipulaci se sorbenty?

DENSORB® sorbenty jsou vyrobeny z polypropylenu, teplota jejich rozkladu se pohybuje kolem 160 °C a teplota vznícení okolo 430 °C. Z tohoto důvodu by se měly udržovat mimo dosah horkých povrchů a otevřeného plamene a neměly by se používat k absorbování extrémně horkých kapalin.

POZOR!

Druh a stupeň nasycení absorbovanou kapalinou mají značný vliv na bod vzplanutí, který může být v extrémních případech hodně nízký. Při zachycení některých látek mohou vzniknout výbušné směsi výparů se vzduchem, je tedy nutné brát zřetel na nebezpečí vznícení vlivem elektrostatických výbojů.

Likvidace po použití

Jak zlikvidovat nasáté sorbenty?

Použité sorbenty musí být zlikvidovány v souladu s konkrétními předpisy. Rozhodující vliv na způsob likvidace má tedy vždy druh zachycené kapaliny, např. sorbent nasycený olejem je nutné zlikvidovat podle Zákona o odpadech. Informace jsou poskytovány příslušnými orgány (odbor životního prostředí, odbor ochrany vod).

Potřebujete pomoci?

Neváhejte a dejte nám o tom vědět! Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás!

Poradenství zdarma 800 383 313

Mohlo by Vás také zaujmout...

Načítám…
Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00