DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Víte, jak bezpečně skladovat plynové láhve?

Tlakové lahve na plyny patří mezi nádoby, které jsou běžně používány, například při svařování v dílně, při práci v laboratoři nebo jako láhve s chladícími prostředky. Manipulace s plyny přináší mnoho nebezpečí, avšak se správnými znalostmi je možné riziko efektivně minimalizovat. Připravili jsme pro Vás zajímavé tipy.

Skladování nebo manipulace: pozor na rozdíly!

V mnoha provozech musí být plynové láhve stále k dispozici, aby mohly být kdykoliv použity. To lze vnímat jako „skladování“. Oproti tomu „manipulace“ znamená, že jsou plné tlakové láhve s plynem v potřebném množství a velikostech připraveny..

 • ... k brzkému připojení na odběrné plynové zařízení,

 • ... na pracovišti pro okamžité použití,

 • ... na nakládací rampě nebo ploše k brzkému transportu,

 • ... na prodejně k prezentaci sortimentu.

POZOR

Množství takto připravených nebezpečných látek musí být vždy omezeno na přiměřené minimum nezbytné pro použití během pracovního dne.

Co na to předpisy?

Při skladování tlakových nádob na plyn je nutné rozlišovat mezi skladováním v uzavřeném prostoru a skladováním na volném prostranství. Je přitom nutné dbát na platné předpisy. Níže Vám uvedeme nejdůležitější požadavky. Tlakové lahve mohou při nevhodném skladování představovat značné nebezpečí, kdy může dojít například k nekontrolovanému úniku plynu v důsledku poškození nádoby s plynem nebo k explozi při vysokém působení tepla. Je proto nutné mít při skladování tlakových nádob s plynem vždy na paměti těchto 5 zásad:

Chraňte plynové lahve před silným zahřátím

Nevystavujte plynové láhve otevřenému ohni

Chraňte plynové lahve před korozí

Zabraňte mechanickému pádu a poškození plynových lahví

Zamezte vstupu do skladu nepovolaným osobám

Dále je nutné brát ohled na požadavky pro hledání vhodného stanoviště pro skladování plynových lahví. Skladování plynových lahví není povoleno na schodištích, v úzkých prostorách nebo průjezdech, garážích, sklepech, kotelnách, únikových cestách atd. Obecně by sklad s plynovými láhvemi neměl být přístupný běžnému provozu a neměly by jím vést vnitropodnikové cesty. Neoprávněným osobám je vstup do skladu plynových lahví zakázán. Skladovací prostor musí být uzamčen a označen příslušnými výstražnými tabulkami na vstupních dveřích. Stanovená ochranná pásma je třeba označit podle nebezpečí, které představuje uložený typ plynu (např. EX). Veškerá zařízení, používaná v prostoru s nebezpečím výbuchu, musí být v Ex provedení.

Od zařízení, která mohou představovat riziko, například v podobě intenzivního sálání tepla, musí být zajištěn při skladování odstup alespoň 5 metrů. Ochranné pásmo nesmí zasahovat do sousedních pozemků či na veřejná prostranství. V ochranném pásmu by se neměly nacházet ani šachty, studny, kanály, odtoky či jiná místa pod úrovní povrchu (hrozí zde hromadění uniklého plynu). Při skladování hořlavých plynů, platí mimo jiné, že v ochranných pásmech se nesmí vyskytovat žádné zdroje vznícení a navíc zde musí být umístěn vhodný hasicí přístroj. Ze skladu hořlavých plynů musí vést alespoň jedny dveře přímo na volné prostranství.

Aby bylo zabráněno mechanickému poškození, měly by být tlakové nádoby na plyny skladovány nastojato. U lahví s kapalným plynem je dokonce skladování naležato zcela nepřípustné. V každém případě je nutné plynové láhve při skladování zabezpečit proti pádu. Plynové láhve musí být chráněny před dopravními prostředky a dalšími zdroji ohrožení. K tomuto účelu lze použít například vhodnou nájezdovou či protinárazovou ochranu. Vhodné je i dbát na uzamčení ovládacích ventilů pomocí speciálních uzávěrů. Uvnitř skladu na plynové láhve nesmí být tlakové nádoby plněny ani stáčeny.

Skladování na volném prostranství

Zpravidla je skladování plynových lahví na volném prostranství tou nejlepší variantou – odvětrávání skladu tak bude zcela přirozené. Pro otevřené sklady umístěné venku navíc platí, že minimálně z jedné strany musí zůstat otevřené. Za otevřenou starnu se považuje i strana z drátěných sítí. Uzavřený sklad musí mít zajištěné přirozené nebo nucené větrání dle ČSN 07 8304 čl. 10.12.

Skříně na plynové láhve a sklady na plynové láhve k umístění na volné prostranství nabízejí optimální podmínky pro jejich bezpečné a předpisové skladování. I plné boční stěny s větracími otvory umožní přirozené odvětrávání. Zastřešení se postará o dostatečnou ochranu před povětrnostními vlivy. Všechny skříně a sklady na plynové lahve jsou vybaveny držáky nebo zajišťovacími řetězy, které efektivně zajistí, aby nedošlo k pádu plynových lahví. Další výhodou skříní a skladů na plynové lahve je, že jsou uzamykatelné a díky tomu chráněné před vstupem nepovolaných osob.

Skříně na plynové láhve

Objevte skříně na plynové lahve pro bezpečné a předpisové uskladnění až 24 plynových lahví ve venkovním prostorách.

K sortimentu

Klece a sklady pro skladování plynových lahví

Prostorné venkovní sklady a klece na plynové lahve pro uskladnění až 72 plynových lahví po 33 kg nebo až 50 plynových lahví o objemu 50 l.

K sortimentu

Skladování plynových lahví s požární odolností

V sortimentu nalznete také osvědčená řešení pro požárně odolné skladování až 48 plynových lahví.

K sortimentu

Skladování uvnitř budov

Skladování plynových lahví na volném prostranství je z mnoha pohledů ideální, ne však vždy realizovatelné. Za dodržení určitých ochranných opatření je však možné i skladování uvnitř budov. Musí být zajištěno dostatečné odvětrávání a dodrženy další bezpečnostní požadavky:

 • oddělující konstrukce dvou skladů s odolností REI 90,

 • skladovací prostor musí mít samozavírací požárně odolné dveře,

 • ve skladovacím prostoru pro hořlavé plyny musí být všechny další komponenty a elektrická zařízení v provedení Ex,

 • podlaha musí být z nehořlavého materiálu,

 • mezi plynovými lahvemi s hořlavými plyny a lahvemi s oxidačními plyny musí být ve skladu uchována minimální vzdálenost 1 metr,

 • ve skladovacím prostoru nesmí být žádné šachty, kanály, odtoky nebo vstupy do sklepení,

 • teplota nesmí překročit kritickou teplotu žádného skladovaného plynu.

Skladování plynových lahví na pracovišti

Uvnitř budov na pracovišti doporučujeme tlakové nádoby s plynem uskladněny pouze v bezpečnostních skříních s požární odolností. Kromě všeobecných bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat požadavky evropské normy ČSN EN 14470-2, přičemž bezpečnostní skříně od DENIOSu požadavky této normy splňují. V těchto skříních lze současně uskladnit i tlakové nádoby s různými druhy plynů. Není zde žádné velké omezení. Při skladování hořlavých a oxidačních plynů (např. acetylen nebo kyslík) v bezpečnostních skříních není nutné dodržování jinak nutných bezpečnostních odstupů. Skříně na plynové lahve typ 90 umožní nekomplikované a bezpečné skladování a manipulaci s tlakovými lahvemi přímo na pracovišti.

Skříně na plynové lahve musí být permanentně odvětrávány. Dle ČSN EN 14470-2 je během skladování plynových lahví vyžadována:

Povaha plynu Požadovaná výměna vzduchu
Hořlavé a oxidační plyny alespoň 10násobná výměna vzduchu za hodinu
Jedovaté a velmi toxické plyny alespoň 120násobná výměna vzduchu za hodinu

Důležité!

Při skladování plynových lahví vždy vezměte v úvahu posouzení rizik! Odpovídající bezpečnostní opatření by měla být vždy koordinována a prováděna případ od případu. Nezapomeňte také pravidelně poučovat své zaměstnance o správné manipulaci s plynovými lahvemi a seznamte je s návodem k obsluze v souladu s vyhláškou o nebezpečných látkách.

Potřebujete pomoci?

Neváhejte a dejte nám o tom vědět! Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás!

Poradenství zdarma 800 383 313

Mohlo by Vás také zajímat...

Načítám…
Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00