DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Člověk v centru pozornosti: Jak ergonomické pracovní prostředí pomáhá kompenzovat demografické změny

Demografické změny mají dopad na všechny oblasti naší společnosti, včetně pracovního života. Stárnoucí pracovní síla představuje pro zaměstnavatele nové výzvy, zejména pokud jde o bezpečnost práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří podle zákona o BOZP mezi základní povinnosti zaměstnavatele. Musí být tedy zajištěno, aby byly všechny skupiny zaměstnanců chráněny před pracovními úrazy a poškozením zdraví, a to s přihlédnutím k individuálním potřebám. Přečtěte si níže o výzvách, kterým čelí lidé zabývající se bezpečností práce, a o tom, jak je možné se s nimi vypořádat.

Demografické změny představují nové výzvy pro bezpečnost práce

Pozdější odchod do důchodu a nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců způsobují změny ve věkové struktuře pracujících

Demografické změny popisují změny ve věkové struktuře populace. Zvyšující se střední délka života a klesající porodnost mají významný dopad na mnoho aspektů společenského života, včetně pracovní sféry.

Se zvyšujícím se věkem odchodu do důchodu starší zaměstnanci pracují déle a zůstávají tak déle na trhu práce. Zároveň na trh práce vstupuje méně mladých zaměstnanců. Zejména v technické oblasti není dostatek kvalifikovaných odborníků na obsazení volných míst. Zaměstnavatelé jsou tak o to více závislí na odborných znalostech a zkušenostech osob staršího věku, aby byla zajištěna jejich konkurenceschopnost a růst v dlouhodobém horizontu.

Demografické změny s sebou nesou také řadu výzev v oblasti bezpečnosti práce: je nezbytné přizpůsobit pracovní podmínky měnící se věkové struktuře pracovní síly a investovat do zdraví a pohody starších zaměstnanců.

Stárnoucí pracovní síla: zaměstnavatelé musí brát v úvahu individuální rizika

S tím, jak lidé zůstávají na trhu práce déle, se průměrný věk zaměstnanců v mnoha odvětvích a povoláních zvyšuje. To má obrovský dopad na bezpečnost na pracovišti, jelikož starší lidé jsou náchylnější k pracovním úrazům a zraněním v důsledku fyzických změn a nemocí souvisejících s věkem. Dalším důležitým faktorem je pokles fyzické výkonnosti související s přibývajícím věkem.

Podle zákona o BOZP jsou zaměstnavatelé povinni zohlednit specifická rizika pro zvláště ohrožené skupiny zaměstnanců. Je proto nezbytné, aby společnosti začlenily demografické změny do návrhů a strategií svých pracovišť, a aby tak zajistily, že budou schopny uspokojit potřeby všech zaměstnanců. Pro zajištění bezpečnosti práce pro starší zaměstnance je důležité poskytovat na míru šité ergonomické pracovní podmínky. To může zahrnovat například úpravu pracovních postupů a úkolů i používání technických pomůcek.

Starší zaměstnanci jsou cenní - chraňte je před pracovními úrazy a nemocemi z povolání!

Zaměstnanci ve starším věku jsou často pro firmy obzvláště cenní. Zde je několik důvodů:

1
Zkušenosti a know-how

Díky mnohaletým pracovním zkušenostem mohou být starší zaměstnanci cenným přínosem, jelikož pomáhají řešit problémy a výzvy.

2
Kontinuita a stabilita

Často dlouhotrvající pracovní poměr může pomoci zajistit kontinuitu a stabilitu v rámci společnosti.

3
Spolehlivost a zodpovědnost

Starší zaměstnanci mají často lepší pracovní morálku a pracují obzvláště spolehlivě a zodpovědně. To jim umožňuje přispívat ke stabilitě a efektivitě společnosti.

4
Mentoring a předávání znalostí

Dlouholetí zaměstnanci mohou předávat své zkušenosti mladším kolegům a pomáhat tak rozvíjet a podporovat další generaci zaměstnanců.

5
Síť kontaktů

Díky svým dlouholetým zkušenostem si již vybudovali mnoho kontaktů a vztahů, které mohou být pro firmu velice přínosné.

Starší zaměstnanci jsou cennou a rostoucí pracovní silou v důsledku demografických změn. Podpora jejich zdraví je tak nejen morální povinností, ale z ekonomického hlediska také nutností. Cílenou podporou zdraví starších zaměstnanců mohou zaměstnavatelé pomoci zajistit, aby zůstali déle zdraví a produktivní ve svém pracovním životě. Podpora zdraví může pomoci vyhnout se nebo zmírnit nemoci a obtíže související s věkem, což pozitivně ovlivňuje výkonnost pracovníka a jeho schopnost pracovat.

Ergonomické pracovní prostředí ve stáří: naše tipy pro zaměstnavatele

Specifické výzvy při fyzicky náročných činnostech

Fyzicky namáhavé činnosti, například ve výrobním provozu či v logistice, mohou být pro starší zaměstnance obzvláště stresující. V průběhu let se to může projevit známkami fyzického opotřebení, jako jsou problémy se svaly, klouby nebo problémy se zády. Zejména monotónní opakované pohyby a dlouhé stání mohou vést k bolesti a vyčerpání. Navíc vzhledem k přirozenému procesu stárnutí mohou starší pracovníci zvládat méně stresu než jejich mladší kolegové. Často bývají náchylnější k úrazům a nemocem, které mohou být způsobeny fyzickým stresem na pracovišti.

Pomozte starším pracovníkům s manipulací s nákladem

Činnosti související s logistikou hrají v mnoha společnostech ústřední roli. Zaměstnanci jsou zaneprázdněni přepravou, skladováním nebo tříděním zboží a materiálů v areálu společnosti. Tyto úkoly mohou být zejména pro starší zaměstnance fyzicky náročné a mohou zatěžovat jejich zdraví. Je proto velice důležité, aby pracovní podmínky v intralogistice byly maximálně ergonomické. Jednou z možností je využití ergonomických pomůcek, jakými jsou transportní vozíky, jeřáby nebo dopravníky. Ty pomáhají přemisťovat těžká břemena nebo automatizovat opakované pohyby, aby se snížila námaha pracovníků.

Dali jsme pro vás dohromady ergonomické manipulační pomůcky pro oblast intralogistiky:

Přepravní vozíky

Přepravní vozíky, víceúčelové vozíky, přepravní plošiny či koloběžky můžete využít k nejrůznějším přepravním účelům. DENIOS nabízí přes 300 různých položek.

K přepravním vozíkům

Manipulační zvedací technika

Zvedací technika a produkty umožňují snadné zvedání břemen nebo kompenzaci výškových rozdílů. V našem sortimentu najdete například paletové vozíky, zvedací stoly, jeřáby atd.

Ke zvedací technice

Sudová manipulační technika

DENIOS nabízí zdvižky a transportéry sudů, vozíky či válečky na sudy, příslušenství k vysokozdvižným vozíkům, závěsy a kleště na sudy. Díky válečkům či elektropohonům může být manipulace se sudy podstatně snazší.

K sudové manipulační technice

Manipulace s plynovými lahvemi

Vozíky na plynové lahve nebo přepravní stojany na plynové lahve zvyšují bezpečnost a ergonomii při manipulaci s plynovými lahvemi a jejich přepravě v rámci firmy.

K produktům pro manipulaci s plynovými lahvemi

Válečkové dráhy pro sudy a palety

Provozovny, kde dochází k manipulaci s nebezpečnými materiály, mohou být vybaveny širokou škálou možností pro ergonomickou a bezpečnou manipulaci s produkty. Například válečkovými dopravníky pro sudy i palety.

K produktu

Novinka: ergonomický zvedák pro malé nádoby

Pracujte chytře - ne tvrději! Chraňte své zaměstnance pomocí nejnovějších ergonomických nástrojů a objevte naši inovaci pro všechny nádoby do 100 kg.

Ergonomický zvedák od DENIOSu je ideálním řešením pro snadnou a bezpečnou přepravu malých nádob. Ve standardní verzi dostanete podvozek s adaptérovou deskou a předinstalovanými zvedacími rameny pro kontejnery s bočními úchyty pro přenášení. Adaptérovou desku lze modulárně rozšířit: pomocí přídavných držáků na nádoby lze bezpečně umístit jakoukoli malou nádobu (viz příslušenství). Úzký podvozek lze snadno a obratně ovládat pomocí čtyř koleček. Nízká konstrukční výška umožňuje bezpečné podjetí palet či záchytných van.

Přizpůsobte pracovní podmínky lidským smyslům

Starší pracovníci potřebují zvláštní ochranu před hlukem a špatnou viditelností, protože vzhledem k věku mohou být zranitelnější vůči některým zdravotním problémům. Mohou již například mít poruchu sluchu nebo problémy se zrakem, které mohou být dále zhoršovány hlukem či špatnou viditelností. Kromě toho může hluk vést i ke zvýšenému stresu a tím i ke zhoršení dalších zdravotních problémů, jako jsou kardiovaskulární onemocnění. Starší pracovníci již mívají méně energie než jejich mladší kolegové a jejich regenerace trvá podstatně déle. Je proto důležité, aby zaměstnavatelé podnikli kroky k ochraně starších pracovníků před těmito potenciálními hrozbami, například poskytováním ochrany sluchu a dobrou viditelností na pracovišti.

Správné osvětlení pro optimální viditelnost

Věděli jste, že při nedostatečných světelných podmínkách může být vnímání barev narušeno již od 30 let? Od 45 let se již zrak postupně zhoršuje. Tyto faktory mohou mít za následek pomalejší reakční doby, což zvyšuje pravděpodobnost nehod. Díky správnému osvětlení, ideálně s individuálně nastavitelnou intenzitou osvětlení výrazně podpoříte zrak svých zaměstnanců.

Zajistěte ochranu sluchu

Zvýšená expozice hluku může vést ke ztrátě sluchu již ve věku 40 let. Častou nemocí z povolání je ztráta sluchu způsobená hlukem. Abyste tomu zabránili, existují různé přípravky, které lze preventivně používat k ochraně sluchu.

Poskytněte zaměstnancům úlevu při činnostech vestoje

Pro starší pracovníky může dlouhé stání při pracovních činnostech představovat problém. Dlouhodobé stání může způsobit bolesti kloubů a svalů, zejména nohou a chodidel. Naštěstí existují způsoby, jak zaměstnancům při práci vestoje ulevit - například používání stoliček či ergonomických podložek na pracovišti.

Umožněte sezení

Jedním ze způsobů, jak ulehčit starším pracovníkům práci vestoje, je zkrátka umožnit jim sezení. Stolička nebo výškově nastavitelná židle může poskytnout pohodlnou a stabilní oporu, která zaměstnancům umožní průběžně odpočívat a uvolnit tlak působící na klouby, aniž by museli přerušit práci. Kromě kancelářských židlí existují také speciální pomůcky ke stání a stoličky, které mohou pracoviště učinit ergonomičtějším.

Používejte ergonomické pracovní rohože

Ergonomické protiúnavové rohože jsou speciálně vyvinuté podlahové krytiny, které ulevují tělu při dlouhém stání a snižují tlak na klouby a svaly. Dodávají se v různých velikostech, o různé síle materiálu a lze je použít na všechny typy podlah včetně dlaždic a koberců. Protiúnavové rohože mohou také pomoci zlepšit pohodlí na pracovišti a snížit riziko pádů a nárazů.

Další tipy pro ergonomické pracoviště

Ergonomie v souvislosti s demografickými změnami je nesmírně složité téma a zahrnuje mnoho dalších aspektů.

DŮLEŽITÉ! Pokud nedodržujete ochranná opatření pro zaměstnance a zanedbáváte jejich potřeby, může u vás dojít ke zvýšené míře absence. Existuje řada opatření, která mohou zaměstnavatelé přijmout, aby tyto absence omezili. Některá z nich jsme pro vás shrnuli:

1
Ergonomické pracovní podmínky

Ujistěte se, že vaše pracovní podmínky jsou takové, aby zaměstnanci mohli pracovat ergonomicky a bez velké fyzické námahy.

2
Nabídka kurzů a školení

Vzdělávání o bezpečnostních a zdravotních rizicích může pomoci zvýšit povědomí zaměstnanců o potenciálních nebezpečích a snížit pravděpodobnost nehod a zranění.

3
Podpora zdraví a prevence

Nabídněte zaměstnancům programy, které pomohou zaměstnancům zůstat zdraví. Mohou se týkat zdravého stravování, pravidelného cvičení či snižování stresu.

4
Upravená pracovní zátěž

Zajistěte, aby pracovní zátěž odpovídala dovednostem a schopnostem zaměstnanců, aby nedošlo k přepracování a vyčerpání.

5
Přezkoumání pracovních podmínek

Pravidelně kontrolujte pracovní podmínky a identifikujte potenciální rizika nebo zdroje nebezpečí. Tato rizika eliminujte, abyste předešli zranění nebo ztrátě pracovního času.

Potřebujete pomoci?

Neváhejte a dejte nám o tom vědět! Rádi vám pomůžeme.

Jsme tu pro vás!

Poradenství zdarma 800 383 313

Přečtěte si také...

Načítám…
i

Technické informace na této stránce byly sestaveny pečlivě a podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Nicméně DENIOS nepřebírá žádnou záruku nebo zodpovědnost jakéhokoli druhu za aktuálnost, úplnost a správnost a to ani vůči čtenáři, ani vůči třetím osobám. Použití informací a obsahu pro Vaše vlastní účely je proto na Vaši zodpovědnost. V každém případě dodržujte místně a aktuálně platnou legislativu.

Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00