DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Informace o ochraně osobních údajů uchazeček a uchazečů

Těší nás, že se zajímáte o naši společnost a ucházíte se či jste se u nás ucházeli o zaměstnání.

V následující části bychom Vám chtěli poskytnout informace o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti se žádostí o zaměstnání.

Které z Vašich osobních údajů zpracováváme? A k jakým účelům?

Zpracováváme údaje, které jste nám zaslali v souvislosti s žádostí o zaměstnání, abychom mohli ověřit Vaše předpoklady pro danou pozici (nebo popř. pro jiné otevřené pozice v naší společnosti), a abychom mohli provést výběrové řízení.

Jakými legislativními předpisy se řídíme?

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v tomto výběrovém řízení je především článek 6 GDPR spolu s ustanoveními, která byla vydána v příslušné zemi na základě článku 88 GDPR, ve znění platném od 25. 5. 2018.

Podle těchto právních předpisů je přípustné zpracování údajů, které jsou třeba k rozhodnutí o vzniku pracovního poměru. V případě, že tyto údaje budou po ukončení výběrového řízení nutné k právnímu řízení, lze je zpracovat na základě předpokladů stanovených v článku 6 GDPR, zejména ke sledování oprávněných zájmů dle článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR. V těchto případech spočívá náš zájem v uplatnění nároků nebo v reakci na uplatněné nároky.

Po jak dlouhou dobu zůstanou údaje uloženy?

Údaje uchazeček a uchazečů budou v případě zamítnutí po 6 měsících vymazány. V případě, že jste souhlasili s dalším uložením svých osobních údajů, zahrneme je do naší databáze uchazečů. Z ní budou tyto údaje vymazány po uplynutí dvou let. Pokud v rámci výběrového řízení budete vybráni na určitou pozici, převedeme údaje z databáze uchazečů do našeho personálního informačního systému.

Kterým příjemcům budou údaje předány?

Po doručení Vaší žádosti o zaměstnání se personální oddělení seznámí s údaji uvedenými ve Vašich podkladech. Vhodné žádosti o zaměstnání pak budou interně předány vedoucím pracovníkům oddělení, ve kterém se nachází příslušná otevřená pozice. Poté bude určen další průběh. V naší společnosti mají k Vašim údajům přístup zásadně pouze ty osoby, které je potřebují pro řádný průběh našeho výběrového řízení.

Kde budou údaje zpracovány?

Údaje budou zpracovávány výhradně na serverech ve Spolkové republice Německo. Vaše práva v roli subjektu údajů Máte právo na informace o námi zpracovávaných osobních údajích, které Vás týkají. V případě, že žádost o informace nebude podána písemně, prosíme o pochopení, že od Vás případně budeme požadovat doklad o tom, že jste osobou, za kterou se vydáváte. Dále máte právo na opravu, výmaz nebo na omezení zprac ování osobních údajů, pokud jsou splněny zákonné předpoklady. Dále máte v rámci legislativních předpisů právo na námitku proti zpracování.

To samé platí pro právo na přenositelnost údajů.

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů

V naší společnosti jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů. Zastihnete jej na následujících kontaktních adresách:

DENIOS AG

– Pověřenec pro ochranu osobních údajů –

Dehmer Straße 58-66

D-32549 Bad Oeynhausen

E-mail: privacy@denios.com

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů naší společností u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů?

Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je

DENIOS s.r.o.
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Další informace o naší společnosti, údaje o osobách oprávněných k zastupování a také další možnosti, jak nás kontaktovat, naleznete v tiráži naší internetové stránky: https://www.denios.cz/impressum/

Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00