SpillGuard® – revoluce v detekci úniku nebezpečných kapalin

SpillGuard® – revoluce v detekci úniku nebezpečných kapalin

V rámci inovativních řešení jsme vyvinuli první výstražný systém svého druhu, detektor úniku nebezpečných kapalin SpillGuard. SpillGuard je autonomní, ihned připravený k použití a vhodný do jakékoliv záchytné vany! SpillGuard včas a bezpečně rozpozná únik nebezpečné kapaliny v záchytné vaně a poskytne Vám tak dostatek času na vyřešení situace. Díky včasnému odhalení úniku, tedy dříve než se škody stihnou rozšířit, je výrazně sníženo riziko vzniku vysokých nákladů na odstranění dalších škod. Uvedení zařízení do provozu je velmi jednoduché, stačí umístit, zapnout a budete v bezpečí! Se SpillGuardem budete mít o starost méně!

NOVINKA: SpillGuard je nyní schválen i pro ATEX zónu 0 a splňuje tak nejpřísnější požadavky na ochranu proti výbuchu! To znamená, že, jak to vyžaduje směrnice ATEX, můžete používat SpillGuard detektor neomezeně i v oblastech, ve kterých je nebezpečná potenciálně výbušná atmosféra přítomna nepřetržitě, po dlouhou dobu nebo často (= převážně v čase).


Proč SpillGuard®?

Rychlejší detekce úniku umožní včasnou reakci

To, že kapalina ze skladovací nádoby občas unikne, není nic neobvyklého. Už jen to, že je skladovací nádoba s nebezpečnou látkou umístěna na záchytné vaně, je samo o sobě skvělý krok k ochraně životního prostředí, protože záchytná vana zachycením uniklé nebezpečné látky zabrání jejímu vniknutí do půdy. Přesto však často v praxi dochází vlivem každodenního pracovního shonu k tomu, že uniklá kapalina v záchytné vaně není včas objevena, například není-li personál neustále přítomen nebo dojde-li v důsledku hektického pracovního dne k opomenutí provedení pravidelné vizuální kontroly vany. Nezjištěný únik nebezpečné kapaliny může pak snadno přerůst ve skutečné ohrožení.

Především v případě úniku citlivých látek, které vylučují nebezpečné výpary, je nutné jednat okamžitě. Mimo jiné nám platná legislativa stanovuje, že funkčnost záchytné vany a předepsaný záchytný objem, musí být vždy garantovaný. V případě, že se do záchytné vany kapalina dostane, nemusí být už tato podmínka splněna.

Neocenitelným pomocníkem v takových situacích bude SpillGuard®, detektor uniklých kapalin, který spustí akustický a optický signál již ve chvíli prvního kontaktu s uniklou kapalinou. Díky SpillGuardu získáte dostatek času na provedení nápravných opatření.

Proč SpillGuard®?
Univerzální

Univerzální

SpillGuard®je použitelný při styku s jakoukoliv běžně se vyskytující nebezpečnou kapalinou a lze jej umístit do jakékoliv záchytné vany – plastové i ocelové.

Zcela autonomní

Zcela autonomní

SpillGuard® pracuje nezávisle a samostatně, není nutné žádné příslušenství či připojení. Dlouhodobá živostnost integrované baterie garantuje vysokou spolehlivost a funkčnost.

Na jedno stisknutí

Na jedno stisknutí

SpillGuard® je připraven k použití během několika sekund. Instalace je zcela jednoduchá: stačí umístit, zapnout stisknutím tlačítka a budete v bezpečí!

Spolehlivý výstražný signál

Spolehlivý výstražný signál

SpillGuard® odhalí únik nebezpečné kapaliny do záchytné vany dříve než Vy. Již při prvním kontaktu s kapalinou se spustí akustický a optický signál.

Dlouhá životnost

Dlouhá životnost

Integrovaná baterie s živostností až 5 let garantuje vysokou spolehlivost a funkčnost detektoru SpillGuard®. Na konec životnosti je včas upozorněno akustickým signálem.


A tak to funguje…

Návod k obsluze ke stažení

Rychlý návod k obsluze (EN, DE, ES, FR):

Stáhnout teď

Návod k obsluze (CZ):

Stáhnout teď

 

Další Dokumenty

EU prohlášení o shodě:

Stáhnout teď

K použití během pár sekund

Stačí pouze umístit, zapnout a budete v bezpečí! Instalace detektoru SpillGuard® je zcela jednoduchá a nezabere Vám mnoho času, SpillGuard jen jednoduše položíte na dno záchytné vany. Podržením tlačítka „push“ po dobu 5 sekund uvedete SpillGuard® do provozu. Po 30 sekundách je inicializace zařízení dokončena a SpillGuard® je připraven hlídat Vaši záchytnou vanu.

K použití během pár sekund

Spolehlivý hlídač do každého provozu

Jakmile SpillGuard® detekuje úniklou kapalinu v záchytné vaně, spustí se výstražný akustický a optický signál. Přítomní zaměstnanci tak budou včas varováni a získají dostatek času na provedení vhodných opatření. SpillGuard® lze následně stisknutím tlačítka opět deaktivovat. Akustický signál zároveň včas upozorní na konec životnosti detektoru SpillGuard® a nutnost jeho výměny.

Spolehlivý hlídač do každého provozu

Více o produktu

Vyvinuto pro uživatele

SpillGuard® představuje optimální završení konceptu bezpečnosti při skladování nebezpečných látek. Bezpečnostní funkce detektoru umožňují včasnou detekci úniku kapaliny do záchytné vany, čímž je výrazně sníženo riziko nebezpečí a zároveň usnadněno zabezpečení dostatečného záchytného objemu záchytné vany.

Při vývoji detektoru SpillGuard® jsme měli na mysli především všestranost použití z hlediska možnosti umístění i druhu kapaliny, se kterou může přijít detektor v budoucnu do kontaktu, v neposlední řadě ale také snadnou obslužitelnost. Díky spolehlivé funkčnosti v kombinaci s dlouhou životností může detektor SpillGuard® střežit i Vaši bezpečnost! Vám ubudou starosti a přesto budete v bezpečí - a to vše za velmi příznivou cenu.

Více o produktu

11 PLUS pro detektor SpillGuard®

 • Flexibilně použitelný do jakéhokoliv záchytného zařízení – od jednoduché sudové vany až po velký skladovací prostor

 • použitelný na všechny běžné nebezpečné kapaliny

 • Vhodný k použití v ATEX zóně 0

 • Plně autonomní – není nutné žádné další příslušenství

 • Rychlá instalace a uvedení do provozu pomocí jednoho tlačítka

 • Vysoce odolný a vodivý materiál

 • Baterie s dlouhou životností (cca 5 let)

 • Inteligentní, robustní senzorová technologie pro rychlou detekci úniku kapaliny

 • Kompaktní tvar pro snadnou manipulaci

 • Pravidelný optický signál (červená LED kontrolka) signalizuje po celou dobu životnosti plnou funkčnost

 • V případě kontaktu s nebezpečnou kapalinou se spustí výstražný akustický a optický signál


Seznam odolností

SpillGuard® lze použít se všemi běžnými druhy nebezpečných kapalin. Níže naleznete seznam nebezpečných látek, s nimiž byla odolnost a funkčnost detektoru zcela prokázána. V případě, že v tabulce odolností přece jen nějakou látku postrádáte, lze provést individuální test v laboratoři, aby se dodatečně odzkoušela vhodnost detektoru SpillGuard® i na tuto nebezpečnou látku. Kontaktujte nás!

vhodné      nevhodné

Druh nebezpečné látky Látka č. Koncentrace Vhodnost
Aceton 200-662-2 99,7%
Amoniaková voda (roztok) 215-647-6 20%
Benzin 289-220-8 100%
Butanol 200-751-4 techn. čistý
Butanon 201-159-0 95%
Chlorid železitý 231-729-4 nasycený
Ethanol 200-578-4 99%
Ethylacetát 205-500-4 99%
Ethylenglykol 203-473-3 98%
Hydroxid draselný 215-181-3 40%
Hydroxid sodný 215-185-5 40%
Isobutanol 201-148-0 99%
Kerosen 232-366-4 100%
Kyselina chlorovodíková 231-595-7 37%
Kyselina dusičná 231-714-2 10%
Kyselina fosforečná 231-633-2 80%
Kyselina octová 200-580-7 96%
Kyselina sírová 231-639-5 80%
Motorový olej1
Nafta 270-676-1 99,9%
Převodový olej1
Propanol 200-746-9 99,5%
Ředidlo 203-745-1 100%
Roztok peroxidu vodíku 231-765-0 35%
Toluen 203-625-9 98%
Voda
Xylen 215-535-7 97%


1 viskozita ≤ 3000 mPas, relativní permitivita ≥ 2

Řadit dle
0 až 0 z 0
Zobrazit
na stránce