• Doprava zdarma

  • DENIOS záruka až 5 let

  • Řešení na míru

  • Poradenství zdarma

Sorbenty na chemii SPECIÁL


Další doporučené kategorie:

DENSORB sorbenty: praktický průvodce

DENSORB sorbenty: praktický průvodce

Chcete se dozvědět více o používání sorbentů? Potřebujete pomoc při výběru vhodného produktu? Chcete se dozvědět, jak se správně chovat v případě úniku kapalin? Náš praktický průvodce světem DENSORB Vám poskytne všechny důležité informace!

Dozvíte se vše o použití sorbentů - od praktických tipů na každodenní používání až po oblasti použití a kompatibilitu s jednotlivými médii.

Přejít k Průvodci


Proč používat sorbenty na chemikálie?

Obzvláště ve venkovním prostředí je třeba věnovat zvláštní pozornost jakémukoliv úniku chemikálií, protože i jedna kapka může kontaminovat několik set litrů vody. Opatrnosti není nikdy nazbyt, a to platí jak pro dílny a výrobní provozy, tak i pro laboratoře. I zde může snadno dojít k neštěstí a například při údržbě strojů může dojít k úniku nebezpečných látek. Sorbenty na chemikálie patří mezi vhodná preventivní opatření, která přispívají k ochraně zdraví zaměstnanců.

DENSORB sorpční prostředky v provedení SPECIÁL jsou vhodné pro použití v laboratořích a dalších oblastech, kde se pracuje s chemikáliemi. Spolehlivě zachytí:

  • kyseliny,
  • louhy,
  • agresivní kapaliny,
  • vodu,
  • neznámé kapaliny.

Sypké sorbenty vs. Textilní sorbenty

Textilní sorbenty jsou obvykle v oblasti průmyslu používanější než sorbenty sypké. Vyrábí se z polypropylenu a mohou absorbovat mnohem více kapaliny, než samy váží. Používání textilních sorbentů oproti sypkým je výhodnější také z hlediska nákladů na likvidaci použitých sorbentů, jelikož hmotnost i objem nasáklých textilních sorbentů je nižší, než by tomu tak bylo v případě sorbentů sypkých. Používání textilních sorbentů je navíc velice efektivní a manipulace s nimi je velmi snadná. Pro zajištění hospodárnosti jsou k dispozici DENSORB sorbenty v různých provedeních, aby bylo možné použít pouze tolik sorpčního materiálu, kolik je v dané situaci opravdu potřeba. DENSORB textilní sorbenty na chemikálie jsou k dodání jako sorpční role, sorpční rohože, sorpční hady, sorpční polštáře nebo ve víceúčelovém formátu. Sorpční rohože a role DENSORB SPECIÁL jsou navíc k dodání ve 4 různých kvalitách z hlediska odolnosti, a to v provedení ECONOMY Single, ECONOMY Double, ECONOMY Triple a PRIMIUM Triple.

Sorbent na chemikálie

Jak používat sorbenty?

Včasným odstraněním uniklé kapaliny eliminujete nejen riziko uklouznutí, ale také zabráníte nežádoucímu roznesení kapalin na podrážkách obuvi do dalších prostor. Pro různé způsoby použití se hodí různé varianty sorbentů. DENSORB sorpční role lze například použít jako prevenci pro zakrytí ploch, kterým hrozí potřísnění chemikálií. Sorpčními rohožemi lze preventivně zakrýt menší plochy, jako např. dílenské stoly, nebo pomocí nich odstranit již vyteklou kapalinu. Pomocí sorpčních hadů lze vyteklou kapalinu ohraničit a zabránit tak jejímu šíření. Použité sorbenty se likvidují dle pravidel likvidace nebezpečného odpadu podle druhu absorbované kapaliny. Jak správně a efektivně používat sorbenty na chemikálie v praxi se můžete dozvědět také na našem speciálním semináři „Použití DENSORB v praxi“.