Sklady nebezpečných látek

Proč zrovna sklad na nebezpečné látky?

I přesto, že jsou právní předpisy týkající se skladování nebezpečných látek velmi přísné, nabízejí stále určitý prostor pro variabilitu v rámci hledání vhodného řešení. Při provádění hodnocení rizik je provozovatel povinen sám posoudit možné nebezpečí a přijmout vhodná bezpečnostní opatření. V případě, že potřebujete uskladnit větší množství 200litrových sudů nebo IBC nádrží, nemusí být z kapacitního hlediska depoty na nebezpečné látky dostačujícím řešením. Pro skladování těchto velkých nádob jsou určeny sklady nebezpečných látek v pdobě kontejnerů, které jsou k tomuto účelu přímo navrženy, a nabízejí tak dostatek prostoru pro bezpečné a předpisové skladování vodu ohrožujících a hořlavých látek v sudech i IBC nádržích. Kromě osvědčených standardních typů skladů nebezpečných látek dokážeme navrhnout individuální řešení na míru, které bude odpovídat přesně Vašim požadavkům a potřebám.

Kontaktovat pomocí formuláře >>


Načítám produkty...


Sklady s požární odolností

V případě, že skladujete nebezpečné hořlavé látky, musíte vždy počítat s možným rizikem vzniku požáru a poradit si s řadou předpisů a legislativních požadavků, jako např. požární odolnost, odstupové vzdálenosti od okolních objektů a další platné ČSN.

Naše protipožární sklady jsou přizpůsobeny Vašim potřebám a díky konstrukci s dvojitým rámem nabízejí spolehlivou požární odolnost až 120 minut zevnitř i zvenku. Protipožární sklad je samozřejmě testován a certifikován jako celek a protože klademe důraz na komplexní přístup, zajišťujeme i následný servis a údržbu našich skladů na nebezpečné látky, včetně pravidelných každoroční revizí.

Dozvědět se více >>

Sklady s požární odolností

Certifikované skladovací kontejnery

Certifikované skladovací kontejnery

Díky našim dlouholetým zkušenostem při výrobě skladů na nebezpečné látky disponují naše skladovací kontejnery na nebezpečné látky kromě uživatelsky přívětivých vlastností také veškerými potřebnými schváleními a certifikacemi:

  • odpovídá požadavkům Zákona o vodách č. 254/2001 Sb,
  • odpovídá mezinárodním standardům požármí odolnosti REI 90 a REI 120,
  • mají platné požární osvědčení pro ČR a SR.

DENIOS tip: Všechny skladovací kontejnery vznikají ve výrobních závodech DENIOS. Skladovací kontejnery jsou povahou flexibilní a mobilní zařízení, ktera jsou klasifikována jako výrobek plnící funkci stavby a lze je snadno umístit v rámci areálu. Každý sklad nebezpečných látek je vybaven záchytnou vanou, která je při výrobě přezkoušená na těsnost a ta je doložena platným osvědčením.

Certifikováno dle ČSN EN 1090

Všechny naše sklady na nebezpečné látky jsou vyráběny a certifikovány dle evropské normy ČSN EN 1090 a splňují tak nejvyšší požadavky na bezpečnost.

Svěřte plánování Vašeho skladu na nebezpečné látky profesionálům. Pouze dodavatel s plnou certifikací ČSN EN 1090 může navrhovat, vyrábět a testovat skladovací systémy na nebezpečné látky. DENIOS tyto přísné požadavky splňuje, což můžeme doložit platnou certifikací.

Evropská norma ČSN EN 1090 nahrazuje předchozí svářecí normu DIN 18800-7 a od 1.7.2014 musí být bezpodmínečně dodržována. Související bezpečnostní aspekty všech našich skladů na nebezpečné látky jsou pečlivě kontrolovány a následně označeny štítkem CE na vnější straně, kterým je doložena legislativou požadovaná kvalita výrobku.

Věnujte především pozornost certifikovaným produktům. Výrobci bez označení CE a ČSN EN 1090 nesmí již své produkty na evropském trhu prodávat!

Výhody DENIOS skladů:

  • přezkoušená statika a pevnostní výpočet,
  • přezkoušené svařované a šroubové spoje,
  • optimální ochrana proti korozi.
Certifikováno dle EN 1090

Rozsáhlá nabídka příslušenství

Sklady na nebezpečné látky od DENIOSu se vyznačují především svojí všestranností. Díky široké škále příslušenství optimálně vybavíme Váš sklad na nebezpečné látky podle Vašich potřeb pro bezpečné, předpisové a efektivní skladování Vašich nebezpečných látek. Lze jej vybavit např. odvětrávacím a topným systémem, komponenty v Ex chráněném provedení, kontrolním systémem atd.

Několika málo kliknutími k vhodnému skladu na nebezpečné látky

Naši obchodně-techničtí zástupci Vás rádi navštíví a pomohou Vám s navržením Vašeho skladu na nebezpečné látky. Pomocí našeho softwaru Variant konfigurátor navrhneme konečné řešení, které si budete moci prohlédnout v podobě 3D modelu a zároveň se i dozvíte konečnou cenu takového řešení. Výhody softwaru:

  • kompletní přehled všech možností (rozměry, vybavení, barva, apod.)
  • individuální poradenství, výběr a konfigurace
  • 3D model a konečná cena okamžitě k dispozici

 

Kontaktovat pomocí formuláře >>

Variant konfigurátor

Řešení na míru

Sklad na nebezpečné látky řešený na míru

Nenaleznete-li i přes obsáhlost naší nabídky standardních variant takový sklad na nebezpečné látky, který by odpovídal přesně Vašim požadavkům, navrhneme Vám řešení na míru, aniž byste museli ze svých požadavků slevit. Neváhejte nás kontaktovat!

 

Více informací >>


Regálový sklad vs. pochůzný sklad

Již více než 30 let přináší DENIOS vedle standardní nabídky skladových kontejnerů také řešení pro bezpečné skladování nebezpečných látek v podobě na zakázku vyráběných skladovacích kontejnerů. Umíme si poradit s každou nebezpečnou látkou z hlediska jejího bezpečného skladování. Skladové kontejnery DENIOS jsou ideální pro účinné a předpisové skladování hořlavých, jedovatých, oxidačních nebo vodu ohrožujících látek. V našem sortimentu naleznete regálové skladovací kontejnery i pochůzné sklady.

Regálové skladovací kontejnery naleznete v naší nabídce pod pojmem systémové kontejnery. Tyto skladové kontejnery jsou koncipovány pro optimální skladování sudů, palet a IBC a tím zaručují minimální investiční náklady na skladované místo. Díky promyšlenému designu umožňují bezpečné a jednoduché naskladňování pomocí vysokozdvižného vozíku.

Pochůzné skladovací kontejnery nebo také ekoslady u nás naleznete pod označením MC Vario nebo WHG. Tyto kontejnery jsou ideální pro časté vcházení, pohyb osob a manipulaci s látkami uvnitř, jako je například jejich míchání, stáčení, přelévání, dávkování apod. Své využití naleznou např. při skladování odpadů atd. Jsou vhodné pro skladování sudů a malých nádob.

Co mají společného?

Regálové skladové kontejnery i ekosklady DENIOS jsou opatřeny přirozeným větráním a umožňují tak bezpečné skladování hořlavých látek. Jsou vyráběny včetně integrované záchytné vany. Naše skladovací kontejnery lze individuálně přizpůsobit podle potřeb zákazníka, a to jak z hlediska vnitřního vybavení, tak z hlediska barvy. Všechny tyto skladovací kontejnery lze vyrobit s tepelnou izolací pro skladování látek citlivých na mráz.