• Doprava zdarma nad 1000 Kč
 • DENIOS záruka až 5 let
 • Řešení na míru
 • Poradenství zdarma

Sorbenty DENSORB


Vyberte si vhodný sorbent ještě teď

Vyhledávač sorbentů DENSORB
Spustit nyní

Potřebujete pomoci s výběrem vhodného DENSORB sorbentu? Použijte náš praktický vyhledávač produktů, který Vás na základě Vašich individuálních potřeb provede celým procesem výběru. Můžete také využít našeho bezplatného poradenství a kontaktovat nás na níže uvedeném telefonním čísle. Rádi Vám poradíme!

V mnoha provedeních...

Sorpční prostředky se používají pro bezpečné zamezení znečištění životního prostředí při úniku vodu ohrožujících či nebezpečných látek. Již při malém úniku nebezpečné kapaliny je ohroženo zdraví zaměstnanců i životní prostředí. DENSORB® sorbenty od DENIOSu jsou Vašimi spolehlivými a výkonnými partnery v boji s vyteklými kapalinami a zajišťují optimální a efektivní zachycení konkrétní kapaliny. Nasáklé DENSORB absorbenty nekapou, netrhají se, ani nežmolkují, a to bez ohledu na to, jak moc jsou nasycené.

DENSORB® sorbenty od DENIOSu jsou k dispozici v provedeních UNIVERZÁL, OLEJ a SPECIÁL. Výběr vhodného sorbentu záleží na tom, jaký druh kapaliny potřebujete zachytit. V nabídce DENIOS naleznete také celé havarijní sorpční soupravy, které obsahují kvalitní sorbenty ve více provedeních včetně dalšího příslušenství, jako jsou např. rukavice, brýle atd., to vše uložené v praktické nádobě, tašce či vozíku.

Jednotlivé sorbenty DENSORB jsou vyráběny v mnoha praktických variantách. Vedle zásahových sorpčních sad nabízíme také:

 • sorpční role,
 • sypké sorbenty granulované,
 • sorpční hady,
 • sorpční polštáře,
 • sorpční rohože,
 • plovoucí sorbenty.

...na jakoukoliv kapalinu

DENSORB sorbenty UNIVERZÁL

Sorbenty v provedení UNIVERZÁL jsou ideální k rychlé a bezpečné absorpci většiny kapalin. Spolehlivě zachycují:

  • oleje,
  • chladící prostředky,
  • rozpouštědla,
  • neagresivní kyseliny a louhy,
  • vodu.

DENSORB sorbenty OLEJ

Hydrofobní sorbenty v provedení OLEJ jsou vyrobeny tak, aby byly schopny oddělit olej od vody. Zachycují pouze uniklou kapalinu (např. sorbenty plovoucí na vodní hladině), aniž by zachytily jedinou kapku vody! Vodu odpuzující sorbenty DENSORB jsou ideální k zachycení:

  • oleje,
  • benzínu,
  • nafty,
  • rozpouštědel,
  • petroleje,
  • dalších kapalin na bázi uhlovodíku.

DENSORB sorbenty SPECIÁL

DENSORB sorpční prostředky v provedení SPECIÁL jsou vhodné pro použití v laboratořích a dalších oblastech, kde se pracuje s chemikáliemi. Spolehlivě zachytí:

  • kyseliny,
  • louhy,
  • vodu,
  • agresivní kapaliny,
  • neznámé kapaliny.

Sorbenty DENSORB

Při úniku nebezpečných kapalin je vždy důležité mít k dispozici vhodný druh sorbentů, který zabrání jejímu dalšímu šíření. Pro určení vhodného druhu sorbentů DENSORB je vždy rozhodující druh kapaliny, která má být pomocí nich zachycována. DENSORB sorbenty jsou k dodání kromě ve verzi na oleje také v provedení Univerzál a Speciál.

DENSORB sorbenty na olej vážou rychle a spolehlivě vyteklé oleje nejrůznějšího druhu. Široká nabídka druhů sorbentů Vám zaručí maximální bezpečnost při minimální spotřebě sorbentu. DENSORB sorbenty na olej jsou k dodání jako textilní sorbenty (např. sorpční rohože, role, polštáře, hady, olejové zátarasy a plováky) nebo sypké sorbenty.

DENSORB sorbenty Olej

DENSORB sorbenty typu Olej slouží k zachycení olejů a jiných kapalin na bázi uhlovodíků. Tyto olejové sorbenty mají schopnost vázat olej a zároveň odpuzují vodu. DENSORB sorbenty na olej jsou speciální tím, že dokážou spolehlivě absorbovat i olej plovoucí na hladině vod. Absorpční kapacita sorbentů na oleje se nesnižuje ani dešťovou vodou při venkovním používání.

DENSORB sorbenty Univerzál

DENSORB sorbenty typu Univerzál jsou vhodné pro absorpci oleje, ale také pro nekompromisní zachycení chladících prostředků a rozpouštědel, emulzí a jiných neagresivních kapalných chemikálií. Univerzální sorbenty jsou také ideální k zachycení vody a jsou dobrými pomocníky v každém podniku, ve kterém se skladují, přelévají či přepravují oleje a jiné nebezpečné látky.

DENSORB sorbenty Speciál

DENSORB sorbenty typu Speciál jsou určeny k absorpci agresivních chemikálií, jako např. kyselin, louhů (např. kyseliny sírové, kyseliny dusičné, kyseliny solné nebo sodného louhu), ale také vody. Tento druh sorbentů je vhodné použít také v situaci, kdy není možné jednoznačně identifikovat druh uniklé kapaliny, případně na identifikaci nezbývá čas.

Jaký druh sorbentu použít?

U nás naleznete to nejlepší řešení pro jakýkoliv případ použití.

Sorpční hady

- pro ohraničení vyteklých kapalin a pro zamezení dalšího šíření kapaliny

Sorpční polštáře

- k absorpci a zahrazení většího množství kapalin

Sorpční rohože

- ideální pro zachycení vyteklých kapalin a jako preventivní opatření, aby výroba a pracoviště zůstaly bezpečné a čisté

Sorpční role

- ideální pro pokrytí větších ploch

Olejové plováky

- slouží jako sorbent na olej k zachycení oleje a paliva v kanálech, šachtách, jímkách a nádržích, pokud jsou znečištěny olejovými úniky

Olejové zátarasy

- používají se jako sorbent na olej k ohraničení vyteklého oleje na hladině vodních toků, jako jsou kanály, řeky, jezera a přístavní nádrže

Havarijní soupravy

- soupravy různých druhů sorbentů v různých variantách (př. v tašce, vozíku, sudu, skříni,..)

Tipy ke skladování a likvidaci použitých sorbentů

Skladování

Veškeré sorbenty se musí trvale chránit před UV zářením a skladovat v suchu. Teplota nehraje při skladování tak důležitou roli, protože teplota tavení je 170° C. Budou-li tato kritéria splněna, mohou být sorbenty dlouhodobě skladovány.

Bezpečnost a kvalita

Nepoužité sorbenty nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Použité sorbenty ovšem přejímají vlastnosti nasáklé kapaliny. Použité sorbenty na chemikálie a olej se musí zlikvidovat podle zákonných předpisů, přičemž je způsob likvidace určen druhem absorbované kapaliny. Se sorbenty na olej musí být například tedy naloženo podle předpisů likvidace oleje / likvidace použitého oleje. Informace Vám poskytnou příslušné úřady (úřady životního prostředí).