• Doprava zdarma

  • DENIOS záruka až 5 let

  • Řešení na míru

  • Poradenství zdarma

Sorbenty DENSORB


DENSORB sorbenty: praktický průvodce

Praktický průvodce světem DENSORB

Chcete se dozvědět více o používání sorbentů? Potřebujete pomoc při výběru vhodného produktu? Chcete se dozvědět, jak se správně chovat v případě úniku kapalin? Náš praktický průvodce světem DENSORB Vám poskytne všechny důležité informace!

Dozvíte se vše o použití sorbentů - od praktických tipů na každodenní používání až po oblasti použití a kompatibilitu s jednotlivými médii.

Přejít k Průvodci


Havarijní sorpční sada XL v hlavní roli

Často stačí jen malá nepozornost a problém je na světě! Pokud dojde k úniku nebo rozlití nebezpečné látky, je třeba jednat ihned. Ale jak bezpečně a zároveň co nejefektivněji při zásahu postupovat, aby byla kapalina co nejdůkladněji odstraněna dřív, než bude moci napáchat nějaké škody? Na tomto videu se můžete podívat, jak pomocí praktické havarijní sorpční sady XL v DENOSRB Caddy vozíku v případě rozlití nebezpečné kapaliny správně zasáhnout.


Sorbenty do nepohody

Dostatečná příprava znamená preciznější reakci v případě konfrontace s nějakou ohrožující situací. Toto platí také při manipulaci s vodu ohrožujícími kapalinami a látkami nebezpečnými pro životní prostředí, jako jsou oleje nebo chemikálie! Při běžných každodenních pracovních činnostech, jako je například přečerpávání či stáčení kapalin z různých nádob, které mohou být netěsné, nebo při údržbě strojů a zařízení, může snadno dojít k určitým únikům nebezpečných látek. Není pochyb, že je důležité zabránit vniknutí do životního prostředí i velmi malému množství uniklých nebezpečných látek, čehož lze snadno docílit používáním vhodných sorpčních materiálů, které navíc pomohou vyhnout se případným nečekaným nákladům za sanaci znečištěného životního prostředí.

Co jsou sorbenty?

Pomocí sorbentů se ekologicky a bezpečně likvidují rozlité či uniklé nebezpečné kapaliny. Tyto kapaliny se při absorpci vážou na strukturu sorbentu a neodkapávají z ní. Sorbenty své uplatnění naleznou zejména ve výrobním průmyslu, ale také při zásazích a krizových řízení hasičů. Všude tam, kde by mohlo dojít k úniku olejů, chemikálii nebo jiných nebezpečných látek do životního prostředí, by měly být sorbenty vždy po ruce, aby bylo možné vzniku škod předcházet, případně již vzniklé škody minimalizovat. Sorbenty DENSORB od DENIOSu jsou k dodání v mnoha různých variantách tak, aby vyhovovaly všem možným způsobům použití v závislosti na konkrétní situaci.

Obzvláště praktické jsou DENSORB sorbenty při stáčení a přečerpávání kapalin

Jaké sorbenty existují?

Sorbenty DENSORB jsou vyráběny ve třech provedeních: OLEJ, UNIVERZÁL a SPECIÁL. Sorbenty DENSORB OLEJ se používají k pohlcování olejů a dalších kapalin na bázi uhlovodíků. Tento typ sorbentů neabsorbuje vodu, takže je vhodný pro použití na vodě nebo za mokra. Sypké sorbenty na olej představují alternativu k textilním sorbentům. Sorbenty DENSORB UNIVERZÁL jsou vhodné pro zachycení chladících kapalin, rozpouštědel, emulzí a dalších neagresivních kapalných chemikálií. K absorpci kyselin a louhů jsou určeny sorbenty DENSORB SPECIÁL, které jsou uzpůsobeny pro zachycení agresivních chemikálií a lze je doporučit i k zachycení neznámých druhů kapalin, pokud nelze s jistotou určit jejich druh.

Z čeho se skládá sorbent?

Všechna tři provedení DENSORB sorbentů jsou k dispozici v podobě hadů, polštářů, rohoží a rolí. Sorpční hady jsou vhodné pro ohraničení uniklé kapaliny, sorpční polštáře jsou schopny zachytit větší množství uniklé kapaliny a absorpční role zajišťují šetrné "dávkování". DENSORB sorbenty se skládají ze speciálního vysoce savého sorpčnního rouna, které je pokryto hladkou netřepivou ochrannou vrstvou. V závislosti na verzi dokáže sorpční materiál zachytit až 16násobek své vlastní váhy.

Jak může DENIOS pomoci s výběrem?

Výběr nejvhodnějšího sorbentu je poměrně snadný, i když by se díky rozsáhlosti našeho sortimentu mohlo zdát, že je tomu naopak. Vedle našeho Praktického průvodce Vám při výběru může pomoci i náš Vyhledávač sorbentů v horní části této stránky. Přestože i pak budete mít nějaké pochybnosti o správnosti vybraného sorbentu, můžete nás kdykoliv kontaktovat pomocí kontaktního formuláře nebo telefonicky. Pro průmyslové použití máme také připravené celé havarijní soupravy sorbentů pro okamžité použití.

Jak sorbenty bezpečně likvidovat?

Nepoužité sorbenty samy o sobě nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Použité sorbenty však přebírají vlastnosti absorbované kapaliny, takže musí být zlikvidovány v souladu se zákonnými předpisy, přičemž je pro způsob likvidace rozhodující druh absorbované kapaliny. Sorbenty nasáklé olejem musí být například zlikvidovány podle Zákona o odpadech, oddílu 2: Odpadní oleje.

Co je třeba vzít v úvahu při skladování?

Veškeré sorbenty by měly být chráněny před trvalým UV zářením a měly by být skladovány na suchém místě. Teplota nehraje při skladování tak důležitou roli, protože teplota rozkladu je 160 °C. Bude-li vybrané místo splňovat všechna výše zmíněná kritéria, mohou být na takovém místě sorbenty dlouhodobě uskladněny.

Struktura DENSORB sorbentu