• Doprava zdarma

 • DENIOS záruka až 5 let

 • Řešení na míru

 • Poradenství zdarma

Nejiskřivé nářadí a izolované nářadí do 1000 V


K čemu se používá nejiskřivé nářadí?

V prostředí s nebezpečím výbuchu je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně

Při používání klasického ocelového nářadí se mohou při práci tvořit jiskry. Tyto jiskry pak mohou způsobit explozi, pokud dojde k jejich kontaktu s výbušnou směsí plynů a vzduchu. Na pracovištích, kde mohou být tyto směsi přítomny, je nutné za každou cenu zamezit vzniku jisker. Používání nejiskřícího nářadí je jedním z nejdůležitějších opatření při prevenci výbuchu ve společnosti. Nejiskřivé nářadí a nástroje jsou vyrobeny ze speciálních materiálů, jako je beryliová měď či bronz. Při jejich používání by však měly být dodrženy následující pokyny.

Jak správně nejiskřivé nářadí používat?

Dokonce i při používání nejiskřivého nářadí nelze nikdy vznik zápalných jisker vyloučit, a proto jsou doporučena následující opatření:

 • při práci s olejem nebo vodou rezavé či nedostatečně natřené povrchy nejprve navlhčete,
 • v ideálním případě by měla být rez již předem odstraněna,
 • zajistěte dostatečné odvětrávání pracovního prostoru či pracoviště,
 • nádoby a potrubí je vhodné dle okolností naplnit inertním plynem,
 • dbejte na to, aby nedocházelo ke vzniku jisker od padajících obrobků nebo jiných předmětů,
 • ujistěte se, že pracovní oděv neobsahuje žádné ocelové části.

Doporučení pro údržbu

Černý vykřičník ve žlutém trojúhelníku upozorňuje na nejvyšší nebezpečí

Nejiskřící nářadí je vyráběno ze speciálních slitin a proto je choulostivější než nářadí ocelové. Toto je třeba mít vždy při používání na paměti. Pokud se na nářadí vyskytnou známky opotřebení, je vhodné nejiskřivé nářadí včas ošetřit. Je proto také důležité, aby byl každý nástroj používán pouze pro úkoly, pro které byl zamýšlen, aby se například sekáč nepoužíval místo páčidla nebo maticový klíč místo očkového klíče. Během údržby by se měla věnovat pozornost zejména těmto opatřením:

 1. Nejiskřivé nářadí z beryliové mědi, jako například špachtle, šroubováky, kleště atd. nesmí být nikdy za žádných okolností přebrušováno stejně jako nářadí z oceli.
 2. Při zahřátí nad 250 °C jsou potřebné vlastnosti slitiny beryliové mědi převážně ztraceny a nářadí disponuje pouze tvrdostí samotné mědi, čímž se stává prakticky nepoužitelným!

Nejiskřivé nářadí vyrobené z beryliové mědi (CuBe) by proto mělo být ostřeno pouze za mokra, což zabraňuje vzniku prachu a výparů při broušení, jejichž vdechování může být zdraví škodlivé. Ochranný oděv je povinný. Kovat nářadí z beryliové mědi zásadně nedoporučujeme!