Bezpečnostní sprchy tělní

Řadit dle
1 až 20 z 20
Zobrazit
na stránce

Kombinovaná bezpečnostní sprcha mrazuvzdorná

Využití bezpečnostní sprchy

V oblastech, ve kterých se běžně manipuluje s agresivními kapalinami nebo hořlavými látkami, hrozí vždy pro pracovníky určité riziko nehody, v důsledku které může dojít ke kontaminaci těla nebo očí škodlivými látkami.

Dojde-li i přes veškerá preventivní opatření k nehodě s nebezpečnými látkami, stanou se bezpečnostní nouzové sprchy neocenitelným prostředkem první pomoci, díky kterému lze při včasném zásahu zabránit vzniku možných následků vzniklých v důsledku zasažení těla či očí.


V potenciálně nebezpečném pracovním prostředí musí být umístěny vhodné bezpečnostní nouzové sprchy, které okamžitě poskytnou v případě nehody dostatečné množství tekutin. Oči zasažené nebezpečnou látkou či postižené místo na těle musí být bezprostředně po kontaktu s touto nebezpečnou látkou, případně po popálení, opláchnuto dostatečným množstvím vody.

Jaké předpisy tuto problematiku upravují?

Nouzová sprcha se skládá z mnoha komponentů, které zajišťují její spolehlivou funkčnost

V návaznosti na zákoník práce stanovuje zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v § 2 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, podle kterých je zaměstnavatel mimo jiné povinen vybavit pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci. Problematiku bezpečnostních nouzových sprch pro první pomoc upravuje evropská norma EN 15154, která je rozdělena do pěti částí:

  • Část 1: Pevně zabudované sprchy pro laboratoře
  • Část 2: Pevně zabudovaná zařízení pro vypláchnutí očí
  • Část 3: Sprchy bez napojení na vodovodní síť
  • Část 4: Zařízení pro vypláchnutí očí bez napojení na vodovodní síť
  • Část 5: Tělové sprchy s vodovodní přípojkou pro výrobní zařízení (část 5 je v současné době ještě v plánování, bude zřejmě orientována dle normy DIN 12899-3 (vydání 2009), která je nadále v platnosti)

Bezpečnostní nouzové sprchy od DENIOSu splňují veškeré požadavky dle normy EN 15154. Kromě toho jsou k dispozici nouzové sprchy ve verzi s DVGW schválením.

Jaké typy nouzových sprch existují?

V závislosti na Vašich provozních potřebách si můžete vybrat mezi tělovou nouzovou sprchou nebo kombinovanou nouzovou sprchou, která představuje kombinaci tělové sprchy a oční sprchy. DENIOS nabízí tělové nouzové sprchy pro montáž na stěnu, nad dveře, na strop či k montáži k podlaze. Sprchovou hlavici lze zvolit v plastové nebo nerezové variantě. Integrovaný regulátor množství zajišťuje rovnoměrný a měkký proud vody a zároveň dostatečnou výkonnost. Tělové nouzové sprchy jsou snadno ovladatelné pomocí táhla s rukojetí, u kombinovaných bezpečnostních sprch se oční sprcha spouští velkoplošnou přítlačnou destičkou.

Tělová nouzová sprcha

Jak často má být testována funkčnost nouzové sprchy?

U všech bezpečnostních nouzových sprch je třeba pravidelně provádět údržbu a čištění, a to minimálně jednou za 6 měsíců. Dále je nutné pravidelně kontrolovat jejich funkčnost (alespoň jednou za měsíc nebo podle specifikací výrobce).

Bezpečnostní sprcha kombinovaná

Bezpečnostní sprchy tělové i oční nabízí v případě nouze možnost rychlé první pomoci, která je často rozhodující. Kombinované nouzové sprchy jsou určeny k připevnění k podlaze. S ohledem na odolnost vůči látkám používaným ve Vašem provozu se odvíjí i materiál, ze kterého by měla být právě Vaše bezpečnostní sprcha vyrobena. V naší nabídce naleznete kombinované bezpečnostní sprchy z oceli, žárově zinkované oceli nebo z mosazi. Oční sprcha kombinované bezpečnostní sprchy může být navíc vybavena záchytným umyvadlem z plastu či nerezu. V naší nabídce naleznete kombinovanou sprchu též bez umyvadla.

Pro venkovní použití a použití v oblastech s rizikem výbuchu nabízíme bezpečnostní sprchu (kombinace oční a tělní sprchy) typu MB 250 ve vyhřívaném a ex-chráněném provedení. Volně stojící a izolovaná nouzová sprcha je vyrobena ze žárově zinkované oceli a garantuje mrazuvzdorný provoz dle volby do -15 °C nebo do -25 °C.

Vyhřívaná tělová bezpečnostní sprcha je ovládána pomocí táhla, oční sprcha se spustí vyklopením ochranného víka. Na přání lze dodat nožní pedál k otevírání tohoto víka nohou.