Oční sprchy


Řadit dle
1 až 19 z 19
Zobrazit
na stránce

Oční sprcha s umyvadlem

K čemu slouží oční sprchy?

Na rizikových pracovištích musí být k dispozici vhodné bezpečnostní sprchy, které v případě nehody zabezpečí dostatečné množství vody pro konstantní oplachování postižené oblasti. Nejen tělo, ale i oči je nutné při kontaktu s nebezpečnou látkou nebo po poleptání okamžitě vypláchnout dostatečným množstvím tekutiny.

Jaké bezpečnostní sprchy jsou vhodné pro výplach očí?

V závislosti na Vašich konkrétních provozních potřebách si můžete zvolit mezi samostatnou oční sprchou nebo kombinovanou bezpečnostní sprchou, která je kombinací celotělové bezpečnostní sprchy a sprchy oční. U DENIOSu naleznete samostatné oční sprchy a obličejové sprchy pro montáž na stěnu, stůl nebo k podlaze. Jak oční sprchy, tak i obličejové sprchy jsou k dispozici ve variantě se záchytným umyvadlem i bez něho. Oční sprchy jsou vyráběny s jednou nebo se dvěma sprchovými hlavicemi s prachovými kryty, které se pod tlakem vody automaticky samy otevřou.

Speciálně do provozních oblastí, kde není možnost napojení na vodovodní síť, nabízíme oční sprchy s 60litrovým zásobníkem. Tyto oční sprchy jsou aktivovány sklopením žluté části se sprchovými hlavicemi a dosahují vyplachovací doby až cca 15 minut. Součástí dodávky je i držák na stěnu a antiseptikum k prvnímu naplnění.

Bezpečnostní tělové sprchy i oční sprchy od DENIOSu odpovídají aktuálně platné evropské normě 15154. Hlavní přínosy oční sprchy:

  • okamžitá pomoc v případě nehody,
  • jednoduchá manipulace a spolehlivá konstrukce,
  • ergonomické provedení.

Jaké předpisy tuto problematiku upravují?

Na základě zákoníku práce a zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnavatel povinen přijmout veškerá nezbytná bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Jedná se především o vybavení pracovišť vhodnými prostředky pro poskytnutí první pomoci. Tam, kde se pracuje s kyselinami, louhy či jinými nebezpečnými látkami, je instalace bezpečnostních sprch předepsána. Problematika bezpečnostních sprch je upravena podrobněji evropskou normou EN 15154, která je rozdělena do pěti částí:

  • Část 1: Pevně zabudované sprchy pro laboratoře
  • Část 2: Pevně zabudovaná zařízení pro vypláchnutí očí
  • Část 3: Sprchy bez napojení na vodovodní síť
  • Část 4: Zařízení pro vypláchnutí očí bez napojení na vodovodní síť
  • Část 5: Tělové sprchy s vodovodní přípojkou pro výrobní zařízení (část 5 je v současnosti ještě v plánování, bude zřejmě založena na normě DIN 12899-3 (vydání 2009), která se bude i nadále používat)
Trvale instalované oční sprchy jsou napojeny na vodovodní síť a lze je používat po neomezenou dobu

Jak často je třeba funkčnost nouzové sprchy kontrolovat?

U všech bezpečnostních nouzových sprch by mělo být zajištěno pravidelné provádění údržby a čištění, a to alespoň jednou za 6 měsíců. Dále je nutností pravidelná kontrola funkčnosti bezpečnostních sprch, a to alespoň jednou měsíčně nebo podle specifikace výrobce.