Informace o používání naší facebookové stránky

Provozujeme veřejně přístupný profil na sociální síti Facebook.
Vzhledem k nejnovějšímu rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 5. 6. 2018 č. C-210/16, podle kterého spolu se společností Facebook odpovídáme za svou fanouškovskou stránku, Vás zde chceme informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Rozsudek naleznete zde.

 

1. Všeobecné údaje o zpracování

Pokud navštívíte stránku na Facebooku, je možné podrobně analyzovat Vaše uživatelské chování. Také při návštěvě naší facebookové stránky dochází ke zpracování, které je relevantní pro ochranu osobních údajů.
Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku a navštívíte naši stránku na této síti, může Facebook tuto návštěvu přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být zpracovávány, i když nejste přihlášeni, či dokonce vůbec nemáte účet na Facebooku.

 

2. Využití insights a cookies

Data jsou zpravidla shromažďována prostřednictvím cookies, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení, nebo zjištěním Vaší IP adresy.

Na facebookové stránce využíváme funkci Insights, s jejíž pomocí získáváme anonymizovaná statistická data uživatelů. Cookie, které Facebook uloží na Vašem přístroji, zůstane aktivní delší dobu, pokud jej nesmažete, a obsahuje uživatelské kódy, které lze použít ke srovnávání při používání jiných stránek.
Facebook zpracovává informace uložené v cookies s jinými informacemi, které získá díky Vašim návštěvám jiných stránek. Mohou tak vzniknout uživatelské profily, v nichž jsou uloženy Vaše preference a zájmy. To lze využít ke zobrazení odpovídající reklamy. Další informace o tom, jak Facebook využívá cookies, najdete v jeho zásadách používání cookies.

Mějte prosím pochopení pro to, že nemůžeme znát veškeré postupy, které Facebook při zpracování používá. Další informace tedy musíte hledat na příslušných informačních stránkách služby Facebook.

 

3. Odpovědné osoby

Jako provozovatel této facebookové stránky jsme my a společnost Facebook (Facebook Ireland Ltd.) správci ve smyslu čl. 4 č. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Navzdory společné odpovědnosti nemáme možnost plně ovlivňovat postupy, které při zpracování osobních údajů používá stránka Facebook.
Rozhodující jsou podmínky užívání společnosti Facebook a tam uvedené zvláštní podmínky a směrnice.

 

4. Účel zpracování

Smyslem zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 5 GDPR je zlepšit propagaci našich produktů a služeb. Dále chceme získat informace, které Facebook vytváří na základě návštěv našich stránek na této síti. Získáváme tak poznatky, které nám umožňují reklamu zpřesnit a lépe zacílit. Doufáme, že tak u Vás vzbudíme větší zájem, aniž bychom jednotlivé uživatele obtěžovali reklamou, která je nezajímá.
Statistiky, které Facebook vytváří, získáváme výlučně v anonymizované podobě a nemáme přístup k údajům, které Facebook shromažďuje.

 

5. Právní základ a oprávněné zájmy

Při využívání služeb sítě Facebook chceme dosáhnout co největší návštěvnosti, což představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Je možné, že analytické postupy společnosti Facebook vychází z odlišného právního základu, např. ze souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

 

6. Předávání osobních údajů

Není nám známo, zda jsou informace, které Facebook shromažďuje, zpracovávány také mimo Evropskou unii. Facebook je však certifikován v režimu Privacy Shield a zavázal se dodržovat standardy EU pro ochranu osobních údajů.

 

7. Právo na námitku

Jako uživatel naší nabídky na Facebooku můžete uplatnit svá práva na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a podávání stížností jak vůči nám, tak vůči společnosti Facebook.

 

8. Definice společné odpovědnosti

Ačkoli se společností Facebook neseme společnou odpovědnost za zpracování osobních údajů, vzhledem ke skutečnosti, že naše stránka je součástí platformy společnosti Facebook, nemáme žádný bezprostřední vliv na to, jak tato společnost zpracovává osobní údaje. Pouze Facebook tak může podniknout bezprostřední kroky k ochraně Vašich osobních údajů a poskytovat příslušné informace. Máte-li však dotazy, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

 

9. Doba uchovávání osobních údajů

Údaje, které bezprostředně shromažďujeme, mažeme, pokud odpadne účel jejich ukládání, pokud nás vyzvete k jejich výmazu či pokud odvoláte souhlas, který jste nám případně udělili s jejich uložením. Cookies uložené na Vašem koncovém přístroji tam zůstanou, dokud je nesmažete.

Na dobu, po kterou Vaše údaje pro své účely ukládá Facebook, však nemáme žádný vliv.

 

10. Další informace

Naše kontaktní údaje, popis svých práv vůči nám a informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů na této stránce.

O tom, jak osobní údaje zpracovává společnost Facebook, se dočtete zde: Směrnice o ochraně osobních údajů.
Nastavení reklamy můžete kdykoli sami upravit ve svém účtu na stránce Facebook. Stačí kliknout na tento odkaz.