Ochrana osobních údajů a autorských práv

Ochrana osobních údajů

Údaje Vámi uvedené na kontaktním formuláři jsou používány výhradně pro účely poskytování našich služeb (např. ke zpracování Vaší poptávky, objednávky, apod.). Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány třetím stranám. Nepřejete-li si již dále uchovávat Vaše osobní údaje, učiníme dle Vašich pokynů jejich vymazání z našeho systému.

Ochrana autorských práv

Naše webové stránky jsou chráněny autorským právem. Každé využití ke komerčním nebo politickým účelům, ať již zcela nebo částečně, i v pozměněné formě, vyžaduje předchozí souhlas. Přípustný je výtisk, kopie nebo stažení souboru k informačním účelům jakož i k účelům soukromého použití. Odkazy obsažené v našich webových stránkách mohou vést na webové stránky třetích osob. Upozorňujeme, že na tyto webové stránky nemáme žádný vliv, a proto také nejsme zodpovědni za jejich obsah. Existence spojovacích textů k webovým stránkách třetích osob nepředstavuje doporučení pro tyto stránky, podniky, které je provozují nebo jejich produkty a výkony. Naše webové stránky jsme sestavovali pečlivě. Obsah může být bez předchozího informování aktualizován, rozšiřován, krácen nebo jiným způsobem prizpůsobován.