Servis a údržba

Váš spolehlivý partner pro servis a údržbu

V rámci zachování dlouhodobé životnosti a správné funkčnosti Vašich produktů Vám nabízíme pravidelné servisní revize produktů, které jste u nás zakoupili.

Pro některá zařízení jsou každoroční revize doporučeny na základě platných právních předpisů a pro některé produkty dokonce zákonem požadovány.

Díky dlouholetým odborným znalostem a zkušenostem v oblasti skladování nebezpečných látek jsme schopni sami provádět tyto kontrolní prohlídky a zajistit následný odborný servis.

 • Dodržení právních předpisů prováděním pravidelné kontroly,

 • pravidelnou údržbou a servisem předejdete nákladným opravám,

 • minimalizace rizika selhání a prodloužení životnosti Vašeho DENIOS zařízení,

 • připomenutí termínu příští revize,

 • bezpečnost pro Vaše zaměstnance a Váš podnik.


Tyto produkty pro Vás přezkoušíme a opravíme:

 • Pochůzné sklady na nebezpečné látky

 • Regálové sklady na nebezpečné látky (pro IBC a sudy)

 • Protipožární skříně

 • Technické bezpečnostní kontejnery

 • Protipožární sklady

 • Tepelné a chladící komory


DENIOS servisní balíček a jeho přínosy pro Vás

Pro zajištění preventivních bezpečnostních revizí v souladu se Zákonem o požární ochraně č. 133/1985 ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášce o požární prevenci č. 246/2001, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a další platnou legislativou jsme pro Vás připravili speciální DENIOS servisní balíček.

Při provádění revizí se kontroluje funkčnost všech konstrukčních, elektrických a protipožárních systémů tak, aby byl zaručen bezproblémový provoz a celková maximální bezpečnost.

Bezprostředně po provedení revize a údržby obdržíte od servisního technika protokol o provedení revize, případných nalezených závadách či provedených drobných opravách (téměř 98 % náhradních dílů vozí servisní technik s sebou). V případě potřeby náročnějších oprav Vám navrhneme způsob řešení a dohodneme se s Vámi na dalším postupu. Všichni servisní technici od DENIOSu jsou pravidelně školeni a mají platný certifikát.


Požádejte o nezávaznou nabídku na revizi!

Pro zajištění bezpečnosti a správné funkčnosti skříní a skladů na nebezpečné látky je nezbytné zajistit jejich pravidelnou údržbu a servis, což je i ze zákona povinné. Na základě této skutečnosti nabízíme našim zákazníkům každoroční bezpečností revize. Údržbu a servis provádí vždy vyškolený a certifikovaný servisní technik. Velkou výhodou využití našich služeb je, že si nemusíte sami hlídat, kdy je třeba provést následující revize – termín ohlídáme za Vás!

Kontaktovat pomocí formuláře >>

Servis a údržba