Vyzkoušejte si v praxi zásah při úniku nebezpečných kapalin!

Praktické školení "Použití DENSORB v praxi" aneb Jak efektivně zvládnout havárii s nebezpečnými kapalinami v praxi a bez zbytečného plýtvání

Vyzkoušejte si v praxi zásah při úniku nebezpečných kapalin!

Všude tam, kde je manipulováno s nebezpečnými látkami, by měly být po ruce i adekvátní prostředky pro bezpečné zachycení a odstranění uniklých kapalin v případě náhlé havárie a zároveň je bezesporu na místě proškolit Vaše pracovníky, jak mají tyto prostředky správně použít pro efektivní zvládnutí takové nehody. Toto preventivní opatření pomáhá předejít vysokým nákladům na čištění a opravy, které mohou následně vzniknout vlivem nevhodného nebo nedostatečného zásahu.

DENIOS nově nabízí praktické cvičení, jak se bezpečně a účinně vypořádat s nechtěným únikem nebezpečných látek. Absolvování takového cvičení příznivě přispívá nejen k ochraně zdraví zaměstnanců, ekonomickému a efektivnímu používání sorbentů, ale také k eliminaci potenciálních nákladů na likvidaci následků havárie. Školení lze realizovat přímo v prostorách Vaší společnosti.

Jste i Vy a Vaši zaměstnanci dobře připraveni pro případ havárie s nebezpečnými látkami?

Pokud ne a rádi byste se dozvěděli více informací o tomto projektu, neváhejte nás kontaktovat na našem e-mailu obchod@denios.cz nebo na naší bezplatné telefonní lince 800 383 313.