Všestranný sypký sorbent

Bílý plovoucí sypký sorbent DENSORB na olej vyniká svou extrémní lehkostí. Hrdě se vznáší i na hladině vířivého vodstva a cpe se olejem.

Plovoucí sypký sorbent

I při malém úniku nebezpečných látek je ohroženo životní prostředí. Chemikálie a oleje, které vniknou do kanalizace, na podlahu nebo do vodních zdrojů mohou způsobit rozsáhlé znečištění. Pomocí sorbentů DENSORB můžete zamezit vzniku potenciálních nákladů za likvidaci možných následků znečištění.

Jedním z užitečných sorpčních pomocníků je DENSORB plovoucí sypký sorbent.

Plovoucí granulát DENSORB je vhodný pro likvidaci oleje z vodních toků a ploch, ale také ze silnic a podlah. Tento sorpční granulát z horniny sopečného původu odpuzuje vodu a absorbuje olej. Zachytí téměř čtyřnásobek své vlastní váhy. Při použití na dopravních komunikacích zaručuje tento sorbent odolnost vůči smyku.

Celkovou nabídku všech druhů sorbentů DENSORB naleznete také na našem eshopu.