Sorbenty DENSORB

Sorbenty jsou neocenitelnými pomocníky v boji proti znečištění životního i pracovního prostředí při úniku vodu ohrožujících či nebezpečných látek.

DENSORB hydrofobní sorbenty na olej

DENSORB univerzální sorbenty na neagresivní kapaliny

DENSORB sorbenty na agresivní kapaliny

DENSORB sorbenty od DENIOSu zajišťují optimální a efektivní zachycení uniklých kapalin, v nasáklém stavu nekapou, netrhají se a ani nežmolkují.

Při úniku nebezpečných kapalin je vždy důležité mít k dispozici vhodný druh sorbentu, který spolehlivě zabrání dalšímu šíření kapaliny. Pro výběr vhodného druhu sorbentu je vždy rozhodující druh kapaliny, která má být tímto sorbentem zachycena.

DENSORB sorbenty se dělí na textilní sorbenty a sypké sorbenty. Sorbenty jsou navíc buď hydrofilní nebo hydrofobní. Hydrofilní sorbenty absorbují veškeré kapaliny, se kterými se dostanou do styku, včetně vody. Oproti tomu, hydrofobní sorbenty, jak již napovídá jejich název, do sebe nepojmou ani kapku vody a absorbují pouze oleje a další kapaliny na bázi uhlovodíku.

Sorbenty se navíc ještě rozlišují podle druhu kapaliny, pro kterou jsou určeny. Pro jednoznačnou rozlišitelnost se od sebe jednotlivé textilní typy sorbentů liší také barevně. Univerzální sorbenty jsou šedé, případně zelené, a jsou určeny především k absorpci vody, neagresivních kapalin, ale i olejů. Žluté sorbenty Speciál jsou určeny pro agresivní chemikálie, kyseliny, louhy apod. V případě, že neznáme druh vyteklé kapaliny, je pro likvidaci takové kapaliny tento typ sorbentů nejvhodnější volbou. Hydrofobní sorbenty se vyznačují bílým, případně modrým zbarvením, a zachycují olej, naftu, benzin, a další kapaliny na bázi uhlovodíku. Jelikož neabsorbují vodu, lze je využít v případech, kdy je třeba oddělit olej od vody.

V nabídce DENIOS naleznete také kompletní sorpční havarijní sady, které obsahují sorbenty v různých provedeních včetně dalšího příslušenství, jako jsou např. rukavice, brýle atd., to vše uložené v praktické nádobě, tašce či vozíku.

V případě zájmu jsme schopni pro naše odběratele zajistit speciální školení s praktickou ukázkou, jak sorbenty správně a efektivně používat.

Celkovou nabídku sorbentů DENSORB naleznete na našem eshopu!