Slavnostní otevření nového závodu

Oficiální otevření nové výrobní haly DENIOS se slavnostním přestřižením pásky

Přestřižení pásky

Dne 19.8.2016 proběhlo oficiální slavnostní otevření našeho nového závodu za účasti vedení města Strakonice, zástupců mateřské společnosti DENIOS v Německu a dalších hostů z řad našich dodavatelů a odběratelů. Události se zúčastnilo přibližně 70 hostů. Slavnostního projevu se ujal předseda představenstva mateřské společnosti DENIOS AG v Německu, pan Helmut Dennig, spolu s jednatelem české pobočky, panem Janem Matějkou. Poté následovalo symbolické přestřihávání pásky a představení nových výrobních prostor zúčastněným hostům.

Pro zúčastněné bylo připraveno kryté venkovní posezení s občerstvením a k tanci a poslechu hrála pražská kapela Roura.