PF 2018

Přejeme Vám krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a úspěchu v novém roce 2018!

Máme tady velké saně,
nasedneme všichni na ně.

Naložíme do nich všechno,
zkontrolujem náklad letmo.

Sob ze skladu už letí,
nechybí ani nádoby na smetí.

Letí, letí, až se třesou v lese šišky,
div, že nevypadnou ze saní zdvižky.

Cesta dlouhá, ruce v klíně,
naložili jsme i skříně.

V zatáčce však jedna vypadla,
vytlačila ji ze saní čerpadla.

Nechceme-li se též ze saní vyklopit,
musíme již část nákladu vyložit.

Všechen náklad rádi předáme
a soba zas napřesrok schováme.