Kniha "Skladové objekty"

Chcete mít ucelený přehled o problematice skladování a skladových objektů nejen z hlediska legislativy? Pak ve Vaší knihovně publikace "Skladové objekty" nesmí chybět!

Kniha "Skladové objekty"

Společnost DENIOS se podílela na vydání knihy "Skladové objekty", která vznikla na základě iniciativy ing. Antonína Dušátka, specialisty na sklady, jejich provoz a bezpečnost. Na knize spolupracovala také řada odborníků z oboru bezpečnosti práce, hygieny a požární ochrany. Dne 13.11.2012 proběhl v sídle vydavatelství ANAG v Národním domě v Praze slavnostní křest této knihy a zúčastnili se ho autoři jednotlivých kapitol včetně zástupců vydavatelství ANAG a společnosti DENIOS.

Tato kniha je jednou z prvních ucelených publikací, která se kompletně zabývá skladovými objekty a jejich provozem z pohledu bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. V jejích jednotlivých kapitolách naleznete mnoho informací  o provozech a legislativě, užitečné rady, které se týkají nejen nakládání a skladování nebezpečných látek, ale i skladování specifických materiálů, jako např. hnojiv, chemických látek, výbušných látek a dalších. Naleznete zde nejen odkazy na zákony a předpisy spojené s touto problematikou, ale i příklady z praxe.

Kniha může být pomocníkem ve firmách, např. vedoucím pracovníkům, bezpečnostním technikům, technickým ředitelům, vedoucím skladů, výroby atd. V případě zájmu si knihu můžete objednat i na našem emailu obchod@denios.cz pod objednacím číslem 211-076. Cena je Kč 493,- vč. DPH.