Dobrého nepálí a prevít se nedá!

Řídíte-li se obvykle tímto příslovím, mohli byste také jednou pěkně vyhořet!

Protipožární skříně od DENIOSu

Již od dětství jsme zvyklí, že nám do všeho někdo mluví! Vždy se najde někdo, kdo ví nejlépe, jak bychom se měli chovat, co bychom měli dělat a především ví, co bychom neměli dělat! A když už něco děláme, tak ví naprosto přesně, jak bychom to dělat měli – a běda nám, kdybychom to dělali jinak, než se to běžně dělá!

Abychom se necítili ztraceni ani v problematice skladování hořlavin, přichází nám tentokrát na pomoc technická norma EN 14470-1, která přesně ví, jaké vlastnosti by měla mít protipožární bezpečnostní skříň pro skladování hořlavých látek.

Podívejme se tedy protipožární skříni na zoubek!

Hlavním úkolem bezpečnostních protipožárních skříní je ochrana skladovaných hořlavin (H224 - H226) a jedovatých látek na pracovištích v případě požáru.

Pokud ve skříni stoupne teplota o více než 180 °C v porovnání se stávající teplotou 20 °C (±5 °C) v místnosti, může dojít k výbuchu. Při této teplotě má totiž většina hořlavých látek bod vzplanutí a tedy vybuchují. Správná protipožární skříň zajišťuje adekvátní ochranu skladovaných látek při vzniku požáru. Tato ochrana by měla poskytnout dostatek času pro evakuaci zaměstnanců a pro hašení požáru.

Jak dlouho zůstanou hořlaviny bezpečně uskladněny ve skříni?

V zásadě záleží na konstrukčních vlastnostech dané skříně. Požární odolnost bezpečnostních skříní se dělí do 4 tříd. Jednotlivé třídy zajišťují optimální protipožární ochranu po dobu více než 90 minut (typ 90), 60 minut (typ 60), 30 minut (typ 30) nebo 15 minut (typ 15).

Obyčejná dvouplášťová ocelová skříň bez požární izolace nenabízí více než 3 minuty bezpečnosti před tím, než se vnitřní prostor zahřeje o oněch 180 °C. Například v případě bezpečnostní protipožární skříně typu 90 můžeme již mluvit o 90 minutové ochraně před tím, než vnitřní prostor dosáhne zahřátí na kritickou teplotu.

Všechny ohnivzdorné skříně na nebezpečné látky od DENIOSu jsou přezkoušeny dle výše zmiňované normy ČSN EN 14470-1 a splňují všechny zákonem stanovené konstrukční požadavky.

Možná Vás napadla otázka, zda je zajištěna adekvátní bezpečnost i v případě, že dveře skříně zůstanou omylem otevřené. Dveře bezpečnostních skříní jsou konstruovány tak, aby se v případě požáru automaticky uzavřely při dosažení okolní teploty cca 50 °C (±10 °C).

Věděli jste, že po 5 minutách požáru dosahuje teplota plamenů 576 °C, po 30 minutách je to už 842 °C a po 90 minutách mají plameny teplotu více než 1000 °C? „A to už je pořádné hic“, jak říká strýček Jožka z Moravy.

A jak jste na tom Vy? Máte už skladování hořlavin bezpečně zabezpečené? Pokud ne, máme pro Vás stovky variant protipožárních skříní, ze kterých si určitě vyberete!

Nečekejte, až vznikne požár, protože to už bude pozdě! Navštivte náš eshop a objednejte si protipožární skříň již nyní!