DENIOS roste dále i v roce 2015: položení základního kamene nového výrobního závodu

Dne 25. 9. 2015 byl slavnostně položen základní kámen pro nový moderní výrobní závod společnosti DENIOS

Položení základního kamene

Pozitivní trend vývoje způsobil, že stávající výrobní závod DENIOS v Heydukově ulici dosáhl své maximální výrobní kapacity. Z tohoto důvodu byl dne 25. 9. 2015 slavnostně položen základní kámen pro nový moderní výrobní závod v areálu průmyslové zóny Na Jelence za účasti vedení města, generálního dodavatele stavby, generálního projektanta a jednatele společnosti DENIOS. Tato stavba by měla být dokončena a uvedena do provozu již v květnu 2016.

Nový výrobní závod umožní použití moderních technologií a optimalizaci výrobních procesů

„Je nám to tu již malé...,“ poznamenává jednatel společnosti DENIOS Ing. Jan Matějka když se rozhlíží po staré výrobní hale o rozloze 2700 m². Ani další pronajaté plochy nestačí rychlému růstu společnosti. Výrobní sortiment, zaměřený na podporu ochrany životního prostředí, představují především ocelové záchytné vany, skladovací kontejnery na nebezpečné látky a manipulační prostředky, které se dostávají ke konečným spotřebitelům po celé Evropě.

Nový závod bude výrazně větší. Výroba se přestěhuje do nových hal o rozloze 7100 m², které umožní lepší organizaci a tok materiálu. Kromě toho bude DENIOS používat i nové technologie. Výrobky budou vyráběny pomocí nového laseru a ohraňovacího lisu, povrchová úprava pak bude probíhat v moderní práškové lakovně, rozměrné výrobky budou lakované v nové lakovací komoře.

Důležité jsou také – především pro zaměstnance – nové sociální zázemí a kanceláře, které budou umístěny ve třípatrové administrativní budově a které budou téměř 8 x větší než ve stávající budově.

Pozitivní vývoj firmy

Společnost DENIOS s.r.o. byla založena v roce 1998 a do roku 2001 sloužila pouze jako výrobní závod pro mateřskou společnost DENIOS AG v Německu. Od roku 2002 byly zahájeny obchodní aktivity na českém a později i na slovenském trhu. Za posledních 5 let bylo dosaženo zvýšení obratu o úctyhodných 50 % a společnost zaměstnává více než 80 zaměstnanců. V roce 2012 byl položen základ další expanze společnosti zakoupením pozemku v průmyslové zóně Na Jelence od Města Strakonice o rozloze více než 44 000 m².

Dlouhodobě očekává předseda představenstva DENIOS AG pan Helmut Dennig, členové představenstva pánové Benedikt Boucke a Stefan Albrink i ředitel závodu DENIOS s.r.o. Jan Matějka další pozitivní vývoj a růst závodu ve Strakonicích:

„Aktivně přispíváme k rozvoji regionu, neboť naše expanze přinese nová pracovní místa a dává pozitivní signál pro další ekonomický rozvoj pobočky.“

Položením základního kamene dne 25. 9. 2015 byla zahájena investice přesahující 200 miliónů korun.