Sběrné boxy na staré baterie

Aneb staré baterie do odpadkového koše nepatří!

Sběrné nádoby na vybité baterie

Se starými a vybitými bateriemi se musí podle zákona nakládat jako s nebezpečným odpadem. Pro jejich likvidaci jsou určeny speciální sběrné boxy. Proč? Důvodů je několik. Baterie a akumulátory obsahují řadu nebezpečných látek, jako je například elektrolyt či těžké kovy. Baterie vyhozené do odpadkového koše putují společně se zbytkem komunálního odpadu na skládku, odkud mohou nebezpečné škodlivé látky proniknout do podzemních vod a ohrozit tak nejen životní prostředí, ale i lidské zdraví. Recyklací starých baterií navíc šetříte životní prostředí.

Sběrné nádoby a boxy na použité baterie od DENIOSu jsou vyrobeny z plastu, případně z oceli s integrovanými plastovými nádobami. Materiál, ze kterého jsou sběrné nádoby a boxy na použité baterie vyrobeny, nabízí dostatečnou odolnost vůči nebezpečným látkám, které baterie obsahují.

V naší nabídce naleznete sběrné boxy na použité baterie v různých velikostech, od 6litrových sběrných nádob určených k montáži na zeď či k podlaze, až po 670litrové boxy.

Celkovou nabídku sběrných boxů na použité baterie naleznete na našem e-shopu.