Sorbenty

Sorbenty: tipy & triky

Jste adekvátně vybaveni pro případnou nehodu s olejem nebo chemikáliemi? Dokážete zamezit znečištění životního prostředí, které by mohlo být způsobeno únikem vodu ohrožujících kapalin tak, jak to vyžaduje legislativa? Jak zareagujete na úkapy u strojů, které mohou ohrozit bezpečnost Vašich zaměstnanců?

safety@work - sorbenty

Přehled témat