Sklad nebezpečných látek pro univerzitu v Düsseldorfu

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Heinrich-Heine-Universität v Düsseldorfu

Heinrich-Heine-Univerzita v Düsseldorfu je jedna z nejmladších vysokých škol v zemi. Byla založena v roce 1965. Dnes najde okolo 20.000 studentů na moderním pozemku univerzity ty nejlepší podmínky pro akademický život. Na univerzitě jsou všechny budovy včetně univerzitní kliniky a knihovny centrálně propojeny krátkými cestičkami. Jednotlivé fakulty mají díky nadprůměrnému množství oborů skvělou pověst.

Požadavek a zadání:

V období třech let by měla být univerzita v Düsseldorfu ve velkém rozsahu přestavěna. To je spojeno s vysokými náklady i v oblastech, které nejsou na první pohled patrné. V univerzitním výzkumu hraje velkou roli mimo jiné skladování nebezpečných látek. Obzvlášť v přírodních vědách se pracuje s mnoha vodu ohrožujícími a hořlavými kapalinami a látkami jako jsou louhy, kyseliny, čistící prostředky, jedy a peroxidy. Doposud byly skladovací prostory pro tyto látky odděleny od univerzitního prostoru. Nyní by měl vzniknout centrální sklad, jehož jednotlivé mobilní komponenty bude možné používat i po přestavbě.

Řešení:

V úzké spolupráci se zadavatelem a dodavatelem vyvinul DENIOS centrální sklad nebezpečných látek. Celkové zařízení sestává ze 17 samostatných protipožárních kontejnerů typové řady BMC (pochůzné) a FBM (regálové), které jsou díky promyšlené logistice a vchodové oblasti propojeny v jeden komplex. Každý kontejner splňuje speciální požadavky, které uskladněné látky vyžadují.

Komplex je rozdělen na oblast skladování a oblast pro manipulaci. V posledním kontejneru se nachází prostor pro příjem zboží. Mimo jiné byly u jednotlivých kontejnerů zohledněny předpisy pro požární ochranu a ochranu proti explozi, klimatizování a odolnost vůči mrazu.

Kontejnery byly vyrobeny za přísných bezpečnostních předpisů. Všechny kontejnery mají vlastní rozvaděče, které jsou pro případ poruchy vybaveny velíny a pro případ požáru požárními hlásiči. Chytré telefony a internet umožňují prostřednictvím inteligentního systému dálkové ovládání. Cirkulační potrubí pro bezpečnostní sprchy umožní první pomoc při kontaminaci. Tyto sprchy jsou díky kotli mrazuvzdorné.

Výsledek a přínos pro zákazníka:

Univerzita v Düsseldorfu získala v krátkém časovém období centrální sklad pro nebezpečné látky a chemikálie. Zakázka byla získána v dubnu, předání následovalo v listopadu. Nový sklad odpovídá aktuálním požadavkům legislativy s ohledem na snadné skladování a manipulaci pro dodavatele. Mimo jiné mohou být jednotlivé komponenty díky jejich mobilitě flexibilně použity i po dokončení tříleté přestavby na univerzitním pozemku.